Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-14 01:40 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/halv-miljard-till-nobelcentret-for-nytt-forskningsinstitut/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Halv miljard till Nobelcentret för nytt forskningsinstitut”

Debatten kring Nobelcentret har främst gällt ett husbygge, inte en vetenskaplig verksamhet. Men det verkligt intressanta är inte skalet och dess exakta placering och utformning, utan innehållet, skriver artikelförfattarna.
Debatten kring Nobelcentret har främst gällt ett husbygge, inte en vetenskaplig verksamhet. Men det verkligt intressanta är inte skalet och dess exakta placering och utformning, utan innehållet, skriver artikelförfattarna. Foto: David Chipperfield Architects

Internationella förebilder. De tre stora universiteten i Stockholm avser att starta ett nytt forskningscentrum för avancerade studier i det nya Nobelcentret. Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar uppbyggnaden och verksamheten de första åren, skriver företrädare för universitet, finansiärer och Nobelstiftelsen.

Ytterligare satsningar på nära en halv miljard kronor görs nu för att stärka det så viktiga innehållet i det nya Nobelcentret. Satsningarna kommer att gå till forskning, seminarier och aktiviteter inriktade på mänsklighetens stora utmaningar såsom miljö, klimat och mänskliga rättigheter.

Den offentliga debatten kring Nobelcentret har på senare tid gällt ett husbygge, inte en vetenskaplig verksamhet. Men det verkligt intressanta är inte skalet och dess exakta placering och utformning, utan innehållet. Med ett utvecklat program för utställningar, ungdomsverksamhet och vetenskapliga konferenser kan Nobelcentret bli en av Europas centrala platser för vetenskapliga möten och diskussioner. En hög kvalitet på innehållet kan få avgörande betydelse för Stockholms – och Sveriges – utveckling som nav för forskning, utbildning och innovation. Som stad och land utgör vi bara en bråkdel av den expansiva och extremt konkurrensutsatta forsknings- och utbildningsvärlden. Nobelpriset ger Sverige en unik, hittills underutnyttjad, möjlighet att hävda sig på absolut högsta nivå. Nobelcentrets syfte är att förverkliga denna möjlighet. För att visionen om en stärkt roll ska bli verklighet krävs att så många krafter som möjligt gemensamt bidrar till att utveckla verksamheten i den nya byggnaden.

Vårt startläge är gott. Stockholm är redan en stark forskningsstad. Tillsammans med Uppsala universitet är Stockholms universitet, KTH och Karolinska institutet med sina komplementära forskningsprofiler en av Europas mest dynamiska forskningsregioner. I kombination med Nobelprisets internationella ryktbarhet och det kommande Nobelcentret ges förutsättningar för att regionen ska fortsätta sin utveckling för att på allvar ta upp kampen med akademiska högsäten såsom Oxford och Cambridge, men också klara av den allt tuffare konkurrensen från lärosäten på stark frammarsch i Asien och Latinamerika.

De tre stora universiteten i Stockholm avser att bilda ett nytt forskningscentrum för avancerade studier med placering i det nya Nobelcentret. Ambitionen är att etablera och utveckla samarbeten inte bara med Swedish Collegium for Advanced Studies i Uppsala utan också med andra universitet och högskolor runt om i landet. Det blir en mötesplats för Nobelpristagare och andra internationella toppforskare där flerdisciplinär forskning kring några av mänsklighetens största utmaningar såsom klimat, hälsa och mänskliga rättigheter ska stå i fokus. Det ska bli ett institut av högsta internationella rang som stärker Stockholms attraktionskraft. Förutom engagemanget från KI, KTH och Stockholms universitet avser Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse att bidra med totalt 300 miljoner kronor för att bygga upp det nya institutet i Nobelcentret.

 

Institutet ska fokusera på mänsklighetens stora utmaningar såsom miljö, klimat och mänskliga rättigheter och eftersträva tvärvetenskapliga möten kring aktuella forskningsfrågor.

 

Institut för avancerade studier finns till för att möjliggöra nära interaktioner mellan lovande yngre och seniora forskare, tillföra ny kompetens samt stimulera forskningen inom de traditionella disciplinerna. Ett institut för avancerade studier har ett stort värde både i sig, och för den omgivande akademiska miljön, genom att det erbjuder unika möjligheter till internationella mångvetenskapliga utbyten på högsta vetenskapliga nivå mellan forskare från olika discipliner och generationer. Bland de internationellt mest kända instituten räknas instituten i Princeton, Berlin samt instituten vid Harvard och Stanford University. Exempelvis verkade Albert Einstein på institutet för avancerade studier i Princeton mellan 1933 och till sin död 1955 och spelade en viktig roll för institutets utformning och utveckling.

Institutet på det nya Nobelcentret ska fokusera på mänsklighetens stora utmaningar såsom miljö, klimat och mänskliga rättigheter och eftersträva tvärvetenskapliga möten kring aktuella forskningsfrågor. Institutet ska utgöra en intellektuell mötesplats för olika forskargenerationer från ett brett spektrum av vetenskapsområden, från Nobelpristagare till yngre forskare, doktorander och postdoktorer. Varje temagrupp ska omfatta forskare från såväl svenska som utländska universitet. Särskild vikt ska läggas vid att inkludera forskare från tillväxtländer.

Institutets verksamhet kommer även att inkludera andra aktiviteter på högsta vetenskapliga nivå med syfte att skapa nya vetenskapliga perspektiv. Dessa aktiviteter inbegriper föreläsningar, konferenser, symposier, samarbeten med andra liknande institut, kurser och utbildningar för unga forskare samt paneldiskussioner öppna för allmänheten. Institutet på Nobelcentret strävar efter en nära samverkan med det svenska nationella institutet for avancerade studier inom samhällsvetenskap och humaniora, SCAS, i Uppsala.

Institutet blir ett utmärkt komplement till Nobelmuseets utställningar och pedagogiska verksamhet. Förutom institutet kommer en omfattande vetenskaplig symposie- och konferensverksamhet att bedrivas i det nya Nobelcentret. Nobelstiftelsen blir, i samverkan med de kungliga vetenskapsakademierna, ansvarig för denna verksamhet, som fram till 2030 ges mellan 170-200 miljoner kronor i stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

För svenska universitet och akademier är allt det som Nobel står för en unik tillgång i vår strävan att bygga verksamheter av vetenskaplig excellens genom att attrahera de allra bästa forskarna. Med ett nytt Nobelcenter, med innehåll av både bredd och vetenskaplig excellens, får vi ännu bättre förutsättningar att befästa och förstärka vår roll som en framgångsrik utbildnings-, forsknings- och innovationsnation. Vi hoppas på en stor uppslutning bakom denna vision och att vi med gemensamma krafter kan åstadkomma något som är viktigt och bra för framtida generationer.

DN Debatt.22 april 2016

Läs fler artiklar. Till DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.