Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-15 01:01 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/har-ar-valloftena-som-vi-i-metoo-uppropen-vill-se/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Här är vallöftena som vi i metoo-uppropen vill se”

Vi hoppas att att samtliga politiker tar den otrygghet tusentals vittnade om under #metoo på allvar och kommer med förslag på åtgärder för ett jämställt och tryggare samhälle, skriver artikelförfattarna. Bilden från ett fackeltåg tidigare i år i Stockholm till stöd för #metoo-uppropen.
Vi hoppas att att samtliga politiker tar den otrygghet tusentals vittnade om under #metoo på allvar och kommer med förslag på åtgärder för ett jämställt och tryggare samhälle, skriver artikelförfattarna. Bilden från ett fackeltåg tidigare i år i Stockholm till stöd för #metoo-uppropen. Other: Jonas Ekströmer/TT

DN DEBATT 6/3. Vi har tagit fram sju gemensamma åtgärdsförslag som vi menar kan ­bidra till att skapa ett samhälle fritt från sexism, sexuella trakasserier och övergrepp. Vi menar att dessa förslag utgör utmärkta vallöften för de ­politiker som säger sig vilja se ett tryggare Sverige, skriver initiativ­tagare och administratörer från 65 metoo-upprop.

Hösten 2017 slog #metoo ned i Sverige. Uppropen skakade om, kanske för att det utbredda samhällsproblem och den otrygghet tusentals vittnade om hade gått många förbi. Folkrörelsen #metoo upphörde inte när hashtaggen slutade trenda. I dag samarbetar initiativtagare och administratörer från hela 65 #metoo-upprop för ett jämställt och tryggare samhälle. Tillsammans samlade vi ihop hundratusentals röster som krävde ett slut på sexism, sexuella trakasserier och övergrepp.

Under årets valrörelse pekar mycket på att den ökade otryggheten i samhället blir den viktigaste valfrågan. Vi hoppas att det innebär att samtliga politiker tar den otrygghet tusentals vittnade om under #metoo på allvar och kommer med förslag på åtgärder för ett jämställt och tryggare samhälle. Ett lämpligt första steg är att samtliga riksdagspartier röstar för en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke och oaktsamhet, när propositionen läggs fram under våren. För att underlätta politikernas arbete med att skapa ett samhälle fritt från sexism, sexuella trakasserier och övergrepp har samordningsgruppen för #metoo-uppropen tagit fram sju gemensamma åtgärdsförslag. Vi menar att dessa utgör utmärkta vallöften för de politiker som säger sig vilja se ett tryggare Sverige.

1

Använd #metoo-uppropens expertis i statliga utredningar. Ett antal utredningar har aviserats sedan höstens #metoo-upprop. Bland annat ska Jämställdhetsmyndigheten samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier och en utredning om effektivare sanktioner mot arbetsgivare som nonchalerar övergrepp på sin arbetsplats ska tillsättas. Använd #metoo-uppropens breda och samlade kompetens genom att inkludera oss i referensgrupper och göra oss till självklara remissinstanser i relevanta utredningar. Vi ser fram emot att bistå både dessa och fler utredningar som kopplar till den problematik uppropen uppmärksammat.

2

Satsningar på sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning. Enligt läroplanerna ska frågor som rör sexualitet, kön, jämställdhet och relationer integreras i de flesta skolämnen och genomsyra all verksamhet. Trots detta visar en undersökning från Skolinspektionen att få skolor har en tillräckligt bra sex- och samlevnadsundervisning och att värdegrundsarbetet inte är kopplat till detta. Därför bör sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning införas som obligatoriskt ämne i samtliga utbildningar för all förskole- och skolpersonal. Skolverket bör också införa en särskild satsning inom ramen för det Nationella skolutvecklingsprogrammet.

3

Inför nationell visselblåsarfunktion för landets skolor. I den nuvarande skollagen ligger arbetet med att hantera anmälningar om sexuella övergrepp i skolan utanför Skolinspektionens mandat. Regeringen har uttryckt en vilja att skärpa skollagen så att Skolinspektionen ska ha möjlighet att belägga skolor med vite för bristande arbete mot sexuella trakasserier. Vi ställer oss bakom förslaget och vill dessutom att Skolinspektionen inför en nationell visselblåsarfunktion dit utsatta elever och skolpersonal kan vända sig för hjälp och för att anmäla skolor där sexuella övergrepp och trakasserier förekommer.

4

Obligatoriska utbildningsmoment kring sexuellt våld. Alltför många brottsoffer vittnar om undermåligt bemötande, vilket ökar risken för ytterligare traumatisering. I dag är det till exempel inte obligatoriskt på polisutbildningen att genomgå en utbildning i vad som kännetecknar sexuellt våld och vanliga traumareaktioner hos brottsoffren. Vi kräver att obligatoriska utbildningsmoment kopplat till sexism, destruktiva könsroller, samtycke, sexuellt våld och korrekt bemötande av utsatta införs på samtliga utbildningar där yrkesverksamma möter sexualbrottsoffer, såsom jurister, poliser, socionomer, personalvetare och vårdpersonal. Vi vill också se särskilda satsningar på obligatorisk vidareutbildning för redan verksamma inom dessa yrken.

5

Ökad satsning på stöd och behandling. Vi vill se ökade och riktade anslag till vården och kvinnojourer för skydd, verksam psykologisk behandling och medicinsk vård för fysiska skador till alla som utsätts för sexualbrott, våld i nära relationer och förtryck i hederns namn. Detta är i synnerhet viktigt för de som utsätts för upprepade övergrepp och behöver hjälp att ta sig ur situationen och därefter bearbeta sina upplevelser. Vi vill också se ökad tillgänglighet till ekonomiskt stöd för utsatta. Brist på pengar ska aldrig vara ett hinder för frihet från övergrepp, oavsett om det handlar om att lämna sin partner, en anställning eller ta sig ur prostitution.

6

Skärpta krav på aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet. Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande så att ingen riskerar att bli utsatt för sexuella trakasserier, men en undersökning från Diskrimineringsombudsmannen (DO) visar att bara en av sex arbetsgivare känner till kravet på aktiva åtgärder. Vi vill se skärpta krav på det preventiva arbetet, till exempel att det integreras i bolagsstyrningen och redovisas utförligt. I dag tillhandahåller DO inte heller tillräckligt bra material som stöttning. Det finns inspirerande politiska förlagor inom anti-korruptionsområdet som haft reell påverkan, bland annat UK Bribery Act med tillhörande checklistor och riktlinjer för lämpliga förfaranden, som hjälper företag att följa lagen.

7

Utred fler anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet. DO har ansvaret att följa upp anmälningar om en arbetsgivare inte uppfyllt sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot sexuella trakasserier. DO driver dock endast vidare prejudicerande fall och övrigt utredningsansvar läggs på lokala antidiskrimineringsbyråer med små resurser, som dessutom inte finns i hela landet. För få anmälningar leder därför till utredningar, tillsynsåtgärder och sanktioner mot arbetsgivare. Vi vill se en satsning så att avsevärt fler anmälningar om sexuella trakasserier utreds. Fler arbetsgivare måste få kännbara konsekvenser när de brister i sitt arbetsgivaransvar.

Frågan om ett jämställt och tryggare samhälle är angelägen för alla, oavsett partitillhörighet. I dag tisdag arrangerar samordningsgruppen för de 65 #metoo-uppropen ett möte på Historiska museet, dit vi bjudit in jämställdhetsminister Åsa Regnér för en fördjupad dialog kring hur vi tillsammans kan lösa detta samhällsproblem. Det är vi alla skyldiga de hundratusentals som har skrivit under och stöttat #metoo-uppropen för ett slut på sexism, sexuella trakasserier och övergrepp – i skolan, i hemmet, på våra arbetsplatser och i samhället i stort.

Alla undertecknare

Artikeln undertecknas av en samordningsgrupp som består av initiativtagare och administratörer från 65 #metoo-upprop. Några undertecknar med namn här, andra har valt att vara anonyma. 

 

#akademiuppropet, akademikernas upprop

 

#allmänhandling, myndighetsvärldens upprop

Anna Toss

Elin Törnqvist 

Ingrid Mårtensson

Marika Hjälsten

Ninna Trottner

 

#arbetsfel, HR och personalvetarnas upprop

Elin Lundqvist

Tracy Lorentzson

 

#banaväg, transportbranschens upprop

 

#bortabrahemmavärst, upprop mot sexuellt våld i hemmet

Hanna Kaiser Barnes

Karin Tennemar

 

#dammenbrister, finlandssvenska uppropet

 

#deadline, journalisternas upprop

Emma Lindqvist

Johanna Lindqvist

 

Förlags-, bok- och litteraturvärldens upprop (utan hashtag)

 

#givaktochbitihop, försvarets upprop

 

#hjälpaintestjälpa, personliga assistenters upprop

 

#ickegodkänt, skolpersonalens upprop

Marika Lövström

Sofia Lundström

Sofie Boström

Ulrika Konstig

 

#ikulturarbetarnasrum, kulturarbetarnas upprop

Astrid Andersson Lilliehorn

Noomi Riedel

 

#imaktenskorridorer, politikernas upprop

Carina Benjaminsson

Lina Stenberg

 

#inationensintresse, Uppsalastudenternas upprop

Cecilia Tiscornia

Emilia Wittfooth

Karolina Andersdotter

Sofia Ludén

 

#intebättreförr, pensionärernas upprop

 

#intedinhora, kvinnor och transpersoner i prostitution

 

#inteförhandlingsbart, fackföreningsrörelsens upprop

 

#inteminskuld och #påvåravillkor, bank-, finans- och försäkringsbranschens hopslagna upprop

Hilma Björk

Louise Thilander

 

#killtheking, hårdrockarnas upprop

 

#konstnärligfrihet, yrkesverksamma inom bild- och formkonsten

 

#larmetgår, räddningstjänstens upprop

 

#lexlotta, upprop mot våld i hemmet

Maria Hallenius 

 

#listanärstängd, nattklubbsbranschens upprop

 

#lättaankar, sjökvinnornas upprop

Cajsa Fransson

Frida Wigur

Linda Svenson

 

#medvilkenrätt, juristernas upprop

Caroline Snellman

Emma Fagervall

Ida Kjos

Maria Nääv

 

#metoobackstage, kvinnor bakom scen och kamera

Anna Velander Gisslén

Åsa Kalmér

 

Modebranschens upprop (utan hashtag)

 

#nomore, skoledarnas upprop

 

#nustickerdettill, vårdpersonalsuppropet

 

#närmusikentystnar, musikbranschens upprop

 

#nödvärn, polisernas upprop

Kerstin Dejemyr 

Maria Larsson 

Meta Broddare 

 

#omniberättarlyssnarvi, psykologernas upprop

Amanda Simonsson

Charlotte Ulfsparre

Johanna Ekdahl

 

#orosanmälan, socialarbetarnas upprop

Frida Svensson

Linda Gustafsson 

Marion Hellgren 

Ninni Carlsson 

Stina Birgegård 

 

#påminvakt, bevakningsbranschens upprop

 

#rättattbearbeta, uppropet för adekvat vård efter övergrepp

 

Samordningsgruppen (ej knutna till ett specifikt upprop)

Elin Andersson

Emmy Lilliehorn

Ida Östensson

Linda Sandberg

Maria Sandgren

 

#sanningenskagöraerfria, det frikyrkliga uppropet 

Caroline Jörnland 

Esther Kazen

Karin Ingridsdotter 

 

#sistabriefen, reklam-, pr- och kommunikationsbranschens upprop

Elin Ahldén

Ellinor Ekström

Maja Stridsberg

Mimmi Sköldberg

 

#sistasetet, träningsbranschens upprop

 

#sistaspikenikistan, byggbranschens och arkitekternas upprop

Cajsa Winge

Emmelie Renlund

 

#skrattetihalsen, komikernas upprop

 

#skiljagnarnafrånvetet, de gröna näringarnas upprop

Annika Bergman

Matilda von Rosen

 

#slutavverkat, skogsbranschens upprop

 

#slutvillkorat, kvinnor med normbrytande funktionalitet eller funktionsnedsättning

Denise Cresso

 

#slådövörattill, dövcommunityts upprop

Mia Modig

Elsa Brunemalm

Malin Kvitvær

Jannicke Kvitvær

 

#ståuppigen, kampsportarnas upprop

 

#teknisktfel, teknikbranschens upprop

Linda Rydén

Linda Sandberg 

Jessica Nettelblad

Johanna Mannung

Julia Ekholm

Sara Jonasson

 

#theshowisover, cirkusvärldens upprop

 

#timeout, idrottsrörelsens upprop

Isabelle Widmark

 

#tystdansa, dansarnas upprop

 

#tystdiplomati, utrikesförvaltningens upprop

 

#tystiklassen, skolelevers upprop

 

#tystnadtagning, skådespelarnas upprop

Louise Raeder

 

#underytan, upprop mot hedersrelaterat våld och förtryck

Galaxia Elias

 

#utanskyddsnät, kvinnor och icke-binära i beroende, missbruk, kriminalitet och prostitution

 

#utantystnadsplikt, läkarnas upprop

Sandra Zetterqvist Tilander

Stina Salander

 

#utgrävningpågår, arkeologernas upprop

Petra Aldén Rudd 

 

#vardeljus, Svenska kyrkans upprop

Anchi Björck

Anne Sörman

Jenny Nordström

Jiang Millington

 

#vikokaröver, restaurangbranschens upprop

Anonym

Chimen Asadi

Hanna Nordberg

 

#virivermurarna. Kriminalvårdens upprop

Malin Isaksson

Mia Blomberg

Katarina Eman Risberg

 

#visjungerut, sångerskorna upprop

 

#visparkarbakut, hästnäringens upprop

Caroline Crafoord

Mika Thalén

 

#vispelarintemed, speluppropet

 

#vårdensomsvek, patienternas upprop 

Natalia Valiente Vecchio 

 

#youthworktoo, fritidsledarna och ungdomsverksamhetsuppropet

 

#ålandockså, ålänningarnas upprop

DN Debatt.6 mars 2018

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.