Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-12-07 08:14

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/hedersnormer-har-ingen-plats-i-forskolan/

DN DEBATT REPLIKER

DN Debatt Repliker. ”Hedersnormer har ingen plats i förskolan”

REPLIK DN DEBATT 17/11.

Annika Hirvonen (MP), riksdagsledamot: Vi måste ge förskolor runt om i landet mer stöd i arbetet mot hedersförtryck.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Steg ett för att kunna förändra är att få svart på vitt hur det ser ut. Den kartläggning som forskaren Hanna Cinthio har gjort på uppdrag av Malmö stad – och som hon själv skriver om i en debattartikel i DN – är därför mycket viktig. Liknande kartläggningar behöver göras i fler kommuner. Det kommande kompetenscentret mot hedersrelaterat våld och förtryck bör få i uppdrag att genomföra sådana kartläggningar.

Förskolan har i uppdrag att kompensera barn för att de kommer från olika familjer och bakgrund. Förskolans uppdrag är inte att tillgodose föräldrars regler och normer, eller att återskapa dessa i förskolan.

Men förskolans personal ställs inför svåra situationer då läroplanens värdegrund inte alltid stämmer med föräldrarnas. Förskolepersonal ska inte behöva oroa sig för att barnen flyttas till en förskola som har överseende med hedersnormer. Sådana förskolor ska inte finnas.

Alla förskolor ska följa skollagen och läroplanen. Då finns inte utrymme att anpassa sig efter hedersnormer. Som det står i läroplanen: ”Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande.”

Förskolorna behöver få mer stöd i arbetet mot hedersnormer samtidigt som vi ser till att fler barn från socialt utsatta familjer får delta i förskolans verksamhet. Förskolan lägger en viktig grund för barns skolgång, men barn som har störst behov av förskolan tar i lägst utsträckning del av den.

Hedersnormer upprätthålls av familjer. Arbetet mot dem måste rikta sig mot både barn och vuxna.

Miljöpartiet har ett omfattande program mot hedersrelaterat våld och förtryck. Några av de viktigare punkterna för att komma åt problemen i förskolan är dessa:

1 Upprätta kommunala handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill att varje kommun upprättar en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, med syftet att utbilda personal och ge dem verktyg för att agera när de kommer i kontakt med barn som är utsatta för hedersrelaterat våld.

2 Föräldraskapsstöd mot hedersrelaterat våld. Hembesöksprogram till förstagångsföräldrar och stödprogram för föräldraskap behövs för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Insatserna ska genomföras av barnavårdscentraler och socialtjänst och finnas tillgänglig i alla regioner. Socialtjänsten bör få i uppdrag att stötta förskolorna med generellt föräldrastöd.

3 Fler förskollärare där de behövs som mest. Miljöpartiet vill inrätta ett likvärdighetsbidrag för förskolan, liknande det vi i regering drivit igenom för skolan. Dessa jämlikhetsmiljarder skulle kunna användas bland annat till att anställa fler förskollärare och erbjuda personalen mer kompetensutveckling. Även utbildade barnskötares status behöver stärkas.

Inget barn ska begränsas av hedersnormer. Svensk förskola är den bästa platsen att befinna sig på för barn i riskzonen. Där ska samhället bryta destruktiva mönster och garantera alla barn lika rättigheter. Jag lovar att vi i Miljöpartiet kommer att göra vad vi kan för att det ska bli så, för alla barn.

Ämnen i artikeln

Hedersbrott
Skolan

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt