Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Historisk modernisering av Stockholms tunnelbana”

Bred satsning. Förlängning av tunnelbanans sträckningar både norr- och ­söderut, en mängd bostäder och regionalt samarbete. Det är inriktningen på de förhandlingar som nu inleds. Investeringen är värd 17 miljarder kronor och byggstarten är beräknad till 2016, skriver regeringens förhandlingspersoner.

För att stärka förutsättningarna för jobb och tillväxt behöver bostadsbyggandet öka. Stockholm är Sveriges största arbetsmarknadsregion och de senaste åren har minst 35.000 personer per år flyttat till huvudstaden. Behovet av fler bostäder är stort. Vi fick regeringens uppdrag att samla alla aktörer kring ett Stockholmspaket där utbyggd kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande går hand i hand. I dag presenterar vi en plan för tunnelbaneutbyggnad som kan ge cirka 75.000 nya bostäder och inleder förhandlingar med de närmast berörda parterna.

Tillgången på bostäder i Stockholm är viktigt för hela Sverige. Många söker sig till huvudstaden för att arbeta och studera. Möjligheten att hitta en bostad är många gånger avgörande för om de jobb och studiemöjligheter som finns här ska bli tillgängliga för alla. Att det finns bostäder är också viktigt för företags möjligheter att rekrytera och växa. En välfungerande bostadsmarknad är viktigt för att arbetsmarknaden ska fungera.

För att bostäder ska kunna byggas och för att arbetsmarknaden ska fungera, krävs fungerande trafiklösningar. En välutbyggd kollektivtrafik är nödvändig i en modern och sammanhållen storstad. Tunnelbana är ett effektivt, miljövänligt och eftertraktat transportslag i Stockholm. En utbyggnad av tunnelbanan möjliggör en hållbar tillväxt och utveckling av Stockholm.

Brist på samordning och resurser har hittills utgjort ett hinder för ökat byggande och utbyggnad av tunnelbanan. Regeringens initiativ och statens medfinansiering gör det möjligt att samla kommunerna och Stockholms läns landsting för en gemensam lösning på bostadsbristen. Om de förhandlingar som inleds i dag når goda resultat så ser vi framför oss en historiskt stor satsning på bostadsbyggande och kollektiv­trafik. Givetvis kommer detta också att leda till många arbetstillfällen.

Vi har inom ramen för det uppdrag vi fått av regeringen analyserat vilka tunnelbanesatsningar som ger flest bostäder, god samhällsekonomi och går att färdigställa relativt snabbt. Att förlänga tunnelbanan till Nacka var ett ingångsvärde i arbetet. Vårt analysarbete har lett fram till att vi nu föreslår att denna satsning förstärks med tunnelbaneutbyggnad också till Solna och Barkarby samt avgrening mot söderort via Gullmarsplan. Detta paket ger flest bostäder. Vi går därmed så långt vi kan inom de ramar vi har och börjar i dag förhandla en rekordstor modernisering av trafiksystemet i Stockholmsregionen.

Det förslag vi nu börjar förhandla skulle innebära att tunnelbanans blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka. Dessutom föreslår vi en avgrening till Gullmarsplan och vidare på den befintliga Hagsätragrenen. På så sätt möjliggörs ökad trafik på gröna linjens tre nuvarande grenar i söder­ort, vilket möjliggör ytterligare bostadsbyggande.

Solna har expanderat kraftigt och bygger många bostäder. Bland annat bedömer vi att en kollektivtrafiksförstärkning till Nya Karolinska är nödvändig. Vi föreslår att Odenplan får tre spår där en ny sträckning görs till Hagastaden. På så sätt kan fler bostäder byggas där samtidigt som det blir enklare att ta sig till det nya sjukhuset. Denna utbyggnad möjliggör på sikt också en framtida tunnelbaneutbyggnad till exempelvis till Arenastaden.

Vi förhandlar också om en förlängning av tunnelbanan från Akalla till Barkarby. Denna lösning ger stora möjligheter till bostadsbyggande samt knyter ihop tunnelbanenätet med pendeltåg vid Barkarby station. Denna sträckning möjliggör stor nybyggnation och kan leda till stora sekundäreffekter, det vill säga att flera områden som inte ligger i direkt anslutning till tunnel­banan blir mer attraktiva för byggande.

Om förhandlingarna faller väl ut räknar vi med att det är möjligt att börja bygga redan 2016. Totalt innebär Stockholmspaketet en tunnelbanesatsning på ungefär 17 miljarder. Kommer Stockholmspaketet på plats tar vi ett stort steg mot mer byggande och bättre kollektivtrafik.

För att hela paketet ska vara möjligt att genomföra krävs att kommunerna kan binda sig till det bostadsbyggande som ligger till grund för våra bedömningar och att finansieringen kommer på plats. Det handlar dels om att staten, kommunerna, landstinget och privata aktörer är med och betalar, dels att intäkterna från trängselskatterna kan öka. Intäkterna från trängselskatten är avgörande, både ur finansiell synpunkt och för att Stockholm ska kunna växa på ett hållbart sätt, med mer kollektivtrafik, kortare köer och minskad miljöpåverkan.

När vi nu inleder förhandlingarna står vi inför en historisk modernisering av trafiksystemet i Stockholmsregionen och möjligheten att kraftigt bidra till att minska bostadsbristen. Infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen är en viktig fråga för hela Sverige eftersom de påverkar tillväxten i hela landet. Detta gäller inte minst Mälardalsregionen med sin nära tillgång till arbetsmarknaden i Stockholms län. Med Stockholmspaketets genomförande ser vi en kraftigt förbättrad bostads- och arbetsmarknad framför oss.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.