Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Hjälpsökande luras betala för otillförlitligt hormontest”

Läkarexpertis dömer ut företaget Scandlab: Verksamheten med hormonanalyserär etiskt och vetenskapligt förkastlig. Oskicket måste stoppas. Vi har under de senaste månaderna utrett ett antal patienter som av företaget Scandlab fått diagnosen ”kortisolbrist”. Men inte någon av dem lider brist på detta livsviktiga binjure­hormon. Trots det har läkare som Scandlab rekommenderat skrivit ut kortisolpreparat – och därmed utsatt patienterna för hälsorisker. Detta är en etiskt förkastlig verksamhet utan förankring i vetenskap eller beprövad erfarenhet. Scandlab profiterar på individernas oro. Uppskattningsvis har varje patient betalat 5 000–6 000 kr för prover och läkarbedömningar som är ren humbug, skriver de fem läkarna.

Är du ofta trött utan anledning? Är du under kronisk stress? Har du tappat sexlusten?

Känner du oro och depression? Har du nyss tappat i vikt eller gått upp i vikt? Har du högt blodtryck?

Listan kan göras lång på symtom som bör utredas med Scandlabs analyser – i alla fall om man ska tro företagets egen intensiva marknadsföring. Utan tillstymmelse till belägg hävdas i reklamen att ”normala” värden från blodtester – tagna på vårdcentraler eller på sjukhus och analyserade av svenska ackrediterade laboratorier – kan vara vilseledande. Enligt Scandlab upptäcker företagets egna mätningar sjukdomar hos många vårdsökande som den konventionella vården felaktigt klassat som ”friska”. Om man läser företagets hemsida (www.scandlab.com) är detta en okänd verklighet för många, även för oss ”konventionella” läkare.

För det facila priset av 8 985 kronor kan du hos Scandlab få svar på om du har ”obalans” i dina manliga hormoner. Samtliga företagets prover saknar högkostnadsskydd. För en salivanalys av binjurehormonet kortisol är kostnaden till exempel ”bara” 1 650 kr, men man bör då enligt företaget gärna komplettera med ett sköldkörtelprofiltest för 1 995 kr. Detta eftersom företaget påstår att det är viktigt att de hormonella organen ”alstrar rätt energi”! Du utlovas alltså svar på frågor som företaget menar att de ackrediterade laboratorierna och den konventionella vården inte lyckats ge dig. ”Är inte din hälsa värd det?”, undrar Scandlab i påkostade annonser i bland annat dagspressen.

När man beställer prover från Scandlab följer det också med en lista på läkare eller alternativterapeuter som man kan vända sig till för att mot betalning få hjälp och råd. Scandlab rekommenderar fyra läkare. Ingen av dessa är specialist på ämnesomsättningssjukdomar, och en av dem har fått sin läkarlegitimation indragen. Den senare anlitas ofta av Scandlab som föredragshållare för allmänheten i ämnet hypotyreos (låg ämnesomsättning). Han är också känd i vissa icke-medicinska kretsar när det gäller behandling av personer som anser sig vara skadade av amalgam eller lida av elöverkänslighet.

En annan av företagets anlitade föredragshållare är utbildad alternativmedicinsk terapeut, kinesolog och livscoach och leder kurser för terapeuter och andra i ”comprehensive digestive stool analysis” (närmast översatt till ”omfattande avföringsanalys”).

Vi anser att Scandlabs analyser av saliv med avseende på binjurarnas kortisolutsöndring – och den ”hjälp” som erbjuds av Scandlab och deras rekommenderade läkare – innebär ett vilseförande och ekonomiskt utnyttjande av hjälpsökande individer. Dessutom utsätts de för direkta medicinska risker, utöver ett onödigt lidande.

Vi har kontaktat Scandlab och frågat hur vanligt det är att folk beställer salivkortisolanalys för eget bruk. Enligt företaget beställer i dagsläget 75–150 personer sådana hemanalyser varje vecka.

Vi har under de senaste månaderna kommit i kontakt med och utrett ett antal patienter som efter salivanalys hos Scandlab påståtts ha brist på det livsviktiga binjure­hormonet kortisol. De har på grund av detta fått läkemedel innehållande kortisol utskrivna av Scandlabs rekommenderade läkare. Att medicinera med detta hormon utan föreliggande brist kan leda till högt blodtryck, förhöjda blodfetter, diabetes, urkalkning av skelettet och en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. En annan mycket stor risk vid långvarig behandling med kortisolpreparat är att kroppens egen produktion av hormonet upphör. Detta innebär att det vid stresstillstånd som till exempel infektion, trauma eller operation – eller om behandlingen tvärt avslutas – uppstår en akut kortisolsvikt som i värsta fall kan leda till dödsfall.

För samtliga av dessa patienter – som alltså enligt Scandlabs analyser skall ha uppvisat kortisolbrist – har varken deras symtom eller deras blodprover, de senare analyserade vid ackrediterade laboratorier, visat sig vara förenliga med kortisolbrist! Vi har också utfört fördjupad utredning med hormonbelastning hos dessa patienter och inte i något fall funnit stöd för företagets ”diagnos” av kortisolbrist. De analyser som Scandlab erbjuder är – till skillnad från de som utförs vid ackrediterade laboratorier – med andra ord inte kliniskt tillförlitliga!

Scandlab erbjuder för närvarande ett 50-tal olika laboratorietester utan ackreditering, och många patienter erhåller baserat på sådana resultat olika former av icke utvärderad behandling. Till exempel har patienter med ”kortisolbrist” ofta också samtidigt fått tilläggsbehandling med sköldkörtelhormon. Detta är något som beskrivs på företagets hemsida, där man också rekommenderar att – på föråldrat vis – urinnivåer av sköldkörtelhormoner analyseras på vida indikationer vid oklara besvär (till en ytterligare kostnad av 1 995 kr).

Ingen av de patienter som vi kommit i kontakt med och som sökt sig till den konventionella vården efter Scandlabs salivkortisolanalys, lider alltså brist på detta livsnödvändiga hormon. Inte heller har det i dessa fall förelegat någon medicinsk sjukdom som motiverar behandling med kortisol. Uppskattningvis har dessa hjälpsökande individer betalat 5 000–6 000 kr för prover och läkarbedömning/terapeutbedömning som är ren humbug!

 Vi konstaterar att Scandlab och de läkare som rekommenderas av företaget bedriver en etiskt förkastlig verksamhet utan förankring i vetenskap eller beprövad erfarenhet. Som företag profiterar de på individers oro. Konsekvenserna av deras verksamhet är dessutom att de som följer deras rekommendationer utsätts för onödiga hälsorisker. Scandlab saknar oss veterligen legitimerad sjukvårdspersonal, vilket försvårar för Socialstyrelsen att utföra tillsyn enligt hälso- och sjukvårdlagen. Den här typen av verksamhet omfattas tyvärr inte av kvacksalverilagen. Då krävs yrkesmässig undersökning vilket Scandlab inte utför utan enbart hänvisar till.

Den enda möjligheten att komma åt detta oskick förefaller vara upplysning och möjligen anmälningar från de drabbade till konsumentombudsmannen KO. Företaget ger sken av att förklara ”ohälsa”, och KO skulle kunna granska om företaget bryter mot marknadsföringslagens krav på vederhäftighet. Vi hoppas också att seriös granskande journalistik kan bidra till att få stopp på denna skadliga verksamhet.

Mikael Lehtihet

bitr överläkare, med dr Kliniken för endokrinologi, metabolism & diabetes,

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Jan Calissendorff

bitr överläkare, med dr Kliniken för endokrinologi, metabolism & diabetes,

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

samt överläkare Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Mats Palmér

docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism & diabetes,

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Cecilia Mattsson

docent, överläkare, endokrinsektionen/medicinkliniken

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Dan E H Andersson

med dr, överläkare endokrinsektionen,

Vo internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter. Reklamen ska följa god marknadsföringssed, alltså följa vissa regler. Om den inte gör det, och om den dessutom bedöms påverka konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut, är den otillåten.

Förutom själva lagen finns en svart lista med 31 marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna. En av dem, punkt 17, slår fast att det är oriktigt att påstå att en produkt förmår bota sjukdomar, funktionsrubbningar eller missbildningar.

Källa: Konsumentverket, Svensk författningssamling

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.