Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Hög tid att regeringen tar ansvar för polisens arbete”

Polisförbundets förslag. Det är i dag drygt 20.000 poliser i tjänst – 2.900 fler än för bara fem år sedan. Ändå finns det brister som framför allt grundar sig på polisens ledning och styrning. Det är därför hög tid att regeringen tar ansvar för att utveckla dagens polisverksamhet. Polisförbundet vill bland annat se en Allmänhetens polisombudsman som hanterar klagomål från medborgarna. Vi vill också att de 21 länspolismyndigheterna slås ihop, skriver Lena Nitz.

Dagens Nyheters och andra mediers granskning har pekat ut brister inom delar av svensk polis. Bland annat har det rapporterats om att polisen inte rycker ut när människor är i fara och att poliser blir ifrågasatta när de rapporterar om missförhållanden i verksamheten. Det har också hävdats att polisen inte har ordning på statistiken.

Delar av den här bilden stämmer med de signaler som vi i Polisförbundet dagligen får från poliser ute på fältet. De känner att de inte räcker till för att göra ett bra jobb. Framför allt har det för många poliser tillkommit en mängd administrativa uppgifter som läggs på det ordinarie polisarbetet, kärnverksamheten.

Ökade resurser och fler poliser har länge varit en huvudfråga för Polisförbundet i den politiska debatten om polisen. Nu är resurserna och poliserna på plats, och det har varit kloka och riktiga prioriteringar. På bara fem år har antalet poliser ökat med 2.900 och medlen med 3,4 miljarder kr.

Men den nuvarande situationen visar med all önskvärd tydlighet att mer resurser inte ensamt fungerar som mirakelmedicin. För att nå statsmakternas mål krävs också att medarbetarna får rätt förutsättningar. Trots att det i dag är drygt 20.000 poliser i tjänst finns det brister som framför allt grundar sig på polisens ledning och styrning.

Nu är det därför hög tid att regeringen och justitieminister Beatrice Ask tar ansvar och genomför sex prioriterade förändringar för att utveckla och förbättra dagens polisverksamhet:

En nationell myndighet för polisen. I dag finns det 21 självständiga polismyndigheter som ansvarar för polisverksamheten i respektive län. Detta är inte effektivt i ett litet land som Sverige. Dessutom förväntar sig medborgarna med rätta att polisens förmåga att förebygga och utreda brott ska vara lika god oavsett var i landet man bor. Frågan om polisens organisering utreds av den så kallade Polisorganisationskommittén, som ska vara färdig med sitt förslag i mars. En samlad nationell polismyndighet skapar möjligheter att på ett mer effektivt sätt än i dag fördela resurser, personal och specialistkompetens utifrån behov snarare än geografi.

En fristående granskning av polisen. En förutsättning för att ett demokratiskt samhälle ska fungera är att medborgarna har förtroende för rättsväsendet. Polisen har ett stort ansvar för att förvalta det förtroendet. När de 21 polismyndigheterna slås ihop till en nationell myndighet bör det inrättas en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare.

Allmänhetens polisombudsman. Brister i polisens arbete kan vara allvarliga utan att för den skull vara brottsliga. Men i dag finns det ingen väl fungerande instans som hanterar olika former av klagomål. Vi föreslår att det inrättas en ombudsmannafunktion, en allmänhetens polisombudsman, till vilken medborgarna kan anmäla eventuella brister och synpunkter på polisens arbete. Detta skulle ge värdefulla möjligheter till ständig förbättring av polisverksamheten utifrån medborgarnas behov och önskemål.

Reformera polisutbildningen. Polisarbetet blir allt mer komplext och behoven av att arbeta effektivt och evidensbaserat ökar. Vetenskapliga metoder och systematiska utvärderingar måste bli en vardaglig del av arbetet. Så är det inte i dag. I likhet med andra länder behöver Sverige en polisutbildning på högskolenivå. Det finns ett brett politiskt stöd för att reformera polisutbildningen och ett färdigt förslag har legat på regeringens bord i flera år. Nu är det dags att gå från ord till handling.

Anställ fler civila inom polisen. För att nå ökade resultat och komplettera polisiär kompetens bör det anställas fler civila stödfunktioner. I takt med att polisarbetet blir allt mer komplext ökar också behovet av att tillföra civil stödkompetens inom flera områden. Den polisiära vardagen upptas i allt för hög grad av administration och icke polisiära arbetsuppgifter. Polisen är till för medborgarna och poliser ska arbeta med det de är utbildade för.

Nationell samling om polisens utmaningar. Svensk polis måste stå bättre rustad för framtiden. Den senaste medierapporteringen om ineffektivitet, polischefers brott mot meddelarskyddet och brist på ledning och styrning kräver att alla som på något sätt har ett ansvar för verksamheten samlas för att föra utvecklingen framåt.

Justitieminister Beatrice Ask och rikspolischefen Bengt Svensson behöver visa ledarskap och handlingskraft för att snabbt bryta utvecklingen mot färre uppklarade brott och för att inte förtroendet för polisen ska minska.

Beatrice Ask bör bjuda in Polisförbundet, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och andra experter på området för att förutsättningslöst identifiera utmaningar och lösningar.

Det finns en stark drivkraft och vilja till utveckling hos dagens poliser för att leva upp till allmänhetens rimliga krav på effektivitet och kvalitet. Det är hög tid att mobilisera den kraften fullt ut.

 

Lena Nitz,
ordförande Polisförbundet


Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.