Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Högerns sifferexercis är skrämmande”

Oavsett vilka skäl människor har för att söka sig till andra platser i världen står vi upp för varje människas rätt och möjlighet till att leva ett liv i trygghet. Det borde även KDU:s Sara Skyttedal göra, skriver Unga feministers Lisa Palm och Nazanin Asaid.

Sara Skyttedal från Kristdemokratiska ungdomsförbundet skriver på dagens DN Debatt om att vi måste sätta gränser för antalet människor som ska få åtnjuta rätten till asyl, rätten till trygghet. ”Det är inte bra för ’oss’”. Inledande beskrivs kristdemokraters godhet och människors välkomnande attityd i Sverige i jämförelse med andra länder. Så. Nu har vi slagit oss för bröstet. Känns det bättre?

Unga feminister och Feministiskt initiativ höjer den politiska ambitionsnivån i arbetet mot våldet och för allas rätt till skydd, ett arbete som följer med in i riksdagen, landsting och kommun. Vi vill belysa och bearbeta den strukturella diskriminering som hindrar människor från att delta i samhället på lika villkor, inte reproducera en diskurs präglad av rasistiska tankegångar.

”Sverige är nämligen ett av de länder där invånarnas mätbara attityder kring utlandsfödda är mest positiva i världen. Endast 3,5 procent av svenskarna uppger att de inte vill bo granne med en utlandsfödd person.” Högerns sifferexercis i debatten kring människors liv är skrämmande och vilar på rasistiska antaganden om människors inneboende olikheter, vilket Skyttedal tydligt bekräftar.

Sverige har förbundit sig att följa FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Genèvekonventionen om flyktingars rättigheter, och rätten att leva ett liv utan diskriminering är inskriven i Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter (ECHR). Ändå bryter Sverige gång på gång mot de mänskliga rättigheterna genom att deportera människor till länder där deras rättigheter kränks. Barn hämtas upp i skolan och deporteras till ett land utan anknytning, trots att Sverige har bundit sig till FN:s barnkonvention som bland annat säger att ”Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn”. Därför måste Sverige göra barnkonventionen till lag. Den svenska asylprocessen lider av stora generella brister, som också förvärras av bristen på hbtq- och genusperspektiv, vilket resulterar i att människor torteras och dödas i länderna de flytt ifrån. Liv sätts på spel.

Oavsett vilka skäl människor har för att söka sig till andra platser i världen står vi upp för varje människas rätt och möjlighet till att leva ett liv i trygghet. Det borde även Sara Skyttedal i egenskap av ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet göra. Feministiskt initiativ och Unga feminister vill se en värld med öppna gränser där mänskliga rättigheter alltid respekteras. Debatten kring asyl handlar inte om att stapla upp människor som kostsamma och lönsamma i ett Excel-ark utan bör hållas till vilken värld vi vill leva i. Det är dags att höja den politiska ambitionsnivån. Därför står vi bakom Asylrätt 2014 och kraven på att:

• överföringar enligt Dublinförordningen stoppas, samt att regeringen verkar för dess avskaffande,

• bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket,

• Sverige ska vara bundet att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon till tortyr och förföljelse,

• synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt ömmande omständigheter.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.