Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-21 01:13

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/hoj-straffen-for-dem-som-rekryterar-unga-till-brott/

DN Debatt

DN Debatt. ”Höj straffen för dem som rekryterar unga till brott”

Den extra kostnaden för att ha med en ung eller ett barn som drogkurir eller vapenbärare ska vara så hög att kriminella ser den unges medverkan som en belastning, skriver Per Bolund och Rasmus Ling. Bilden visar hur poliser markerar tomhylsor på en brottsplats tidigare i år. Foto: Nils Petter Nilsson/TT

DN DEBATT 7/9. De personer som leder in unga i kriminalitet slipper ofta ansvar. Det är oerhört cyniskt att utnyttja unga människor, ofta med svåra hemförhållanden eller problematisk skolgång, på det sättet. Det är hög tid att de som rekryterar unga till kriminalitet straffas hårdare, skriver Per Bolund (MP) och Rasmus Ling (MP).

Den senaste tidens tragiska skjutningar och explosioner har involverat väldigt unga personer. Men bakom varje 15-årig knarkkurir döljer sig en äldre kriminell som lockat in den unge i gängbrottslighet. Barn och unga ska gå i skolan, inte begå brott. Vi måste ta krafttag för att strypa nyrekryteringen till de kriminella gängen. Miljöpartiet föreslår därför höjda straff för dem som begår brott tillsammans med eller rekryterar unga till kriminalitet.

Häromdagen rapporterade polisens nationella operativa avdelning, NOA, att flera av den senaste tidens explosioner är rena beställningsjobb utförda av yngre personer som polisen inte känner till sedan tidigare. Samtidigt visar statistik från Polismyndigheten att antalet barn under 15 år som misstänks för våldsbrott har ökat med 40 procent sedan 2015. Vi har också sett flera dödsskjutningar där väldigt unga personer varit inblandade. Den utvecklingen måste få ett stopp.

Bakom varje ung person som börjar sälja droger står en äldre kriminell som förser den yngre. Bakom varje ung vapenkurir finns äldre personer som lämnar och tar emot vapnet. Ofta rekryteras unga in i kriminalitet av äldre som själva vill vara osynliga för polisen och rättsväsendet. Det är oerhört cyniskt att utnyttja unga människor, ofta med svåra hemförhållanden eller problematisk skolgång. Det är hög tid att de som rekryterar unga till kriminalitet straffas hårdare.

Vad som saknas är en generell regel som säger att brott där en underårig på något sätt involveras ska ha ett högre straffvärde för de vuxna än brott där alla involverade är vuxna.

En ung person som lockas in i brottslighet påverkas negativt under många år, i värsta fall hela livet – skolgång och framtidsmöjligheter slösas bort och känslan av hopplöshet växer. Det kostar även oerhört mycket pengar för samhället och riskerar att förstöra livet för brottsoffer och anhöriga. Den onda cirkeln är ett faktum.

Forskning visar att det mest effektiva sättet att hindra att unga hamnar i kriminalitet är genom tidiga brottsförebyggande åtgärder. Miljöpartiet vill verka för att det ska finnas stöd och möjligheter för kriminella som vill hoppa av den brottsliga världen och att vi får fler poliser synliga i vår vardagsmiljö. Samtidigt vet vi att kriminella har ett intresse av att få respekt och beundran av unga och säkra återväxt i de kriminella gängen. Där kan straffrätten spela en stor roll.

Dagens rättssystem har särskilda insatser för och tar särskild hänsyn till unga som begår brott. Det tycker vi är bra. Men de personer som leder in unga i kriminalitet slipper ofta ansvar för de brott som begås och de följder detta får för unga medbrottslingar.

Anstiftan och medhjälp till brott är förbjudet och att utnyttja en ungdom kan vara en förvärrande omständighet vid straffbestämning. I straffbestämningen ska det även tas hänsyn till en persons ringa ålder, beroendeställning eller oförstånd. Vad som saknas är en generell regel som säger att brott där en underårig på något sätt involveras ska ha ett högre straffvärde för de vuxna än brott där alla involverade är vuxna.

Det är alla vuxnas ansvar att barn och unga inte hamnar i en brottslig bana. Att den unge tagit initiativ till brottet, medverkat frivilligt eller deltagit till en låg grad ska inte göra att den vuxne som medverkat inte ska anses ha något ansvar för dennes gärningar. Det är rimligt att det i viss mån påverkar straffet i hur hög grad den unge själv valt att delta, men blotta faktum att den unge involveras anser vi ska innebära ett skärpt straff för den äldre medgärningsmannen. 

Den extra kostnaden för att ha med en ung eller ett barn som drogkurir, vapenbärare eller något annat ska vara så hög att kriminella ser den unges medverkan som en belastning snarare än ett sätt att själva komma lindrigare undan. I dag är det tyvärr tvärtom.

Barn och unga ska gå i skolan, inte begå brott. För att göra det möjligt behövs ett flertal åtgärder som både handlar om förebyggande arbete i skolor och genom socialtjänsten, straffrättsliga justeringar likväl som en stärkt avhopparverksamhet och en mer tillgänglig polis. Bara så kan vi hindra rekryteringen av nästa generations kriminella.