”Hur kan Jägareförbundet vara folkets opartiska ombud?” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Hur kan Jägareförbundet vara folkets opartiska ombud?”

Dubbla budskap. Varje år får Svenska Jägareförbundet miljoner av staten för att tillhandahålla ”objektiv information” i jaktfrågor. Samtidigt skriver några av förbundets viktigaste makthavare på förbundets hemsidesblogg texter som är ett enda slagfält. Formu­leringar som ”man skiter fett i vad myndigheterna säger” blandas med ”mandom mod och morske män finns i gamla Sverige än”. Detta är en påminnelse om det omöjliga att låta ett särintresse verka som ett ombud för det allmänna, skriver Jesús Alcalá.

Nyligen fick regeringen Svenska Jägareförbundets rapport för 2011. Rapporten avser det statsbidrag på 50,5 miljoner kronor som förbundet fått för att utföra det så kallade allmänna uppdraget. Uppdraget innefattar att vara ett slags statlig folkupplysnings- och rådgivningsbyrå. För det erhållna bidraget ska Jägareförbundet tillhandahålla ”objektiv information” i jaktfrågor. Informationen ska ges till allmänhet och markägare, till jägare och myndigheter och den kan uttryckas i form av ”objektiva yttranden” i enskilda ärenden, exempelvis vapenärenden. Därtill ska förbundet medverka till korrekt informationsspridning av myndighetsbeslut om stora rovdjur.

Årets rapport är lik tidigare årsrapporter. Några ord om förbundets arbete för jämställdhet och integration, lite statistik, mycket självberöm. Snabbt förbigås det redovisningskrav som är knutet till statsbidraget, nämligen att redogöra för ”hur förbundet arbetar för att garantera objektivitet i den information och service som ges”.

Vanemässigt åberopas det historiska arvet som grund för det allmänna uppdragets rättmätighet. Tveklöst tas för givet att förbundet och staten liksom smält samman till en ”rörelse” som i över sjuttio år skridit fram utan lagstöd. Vi alla ska vara mer än stolta över det allmänna uppdraget skriver förbundet, för ”genom uppdraget har en folkrörelse kopplats ihop med den statliga förvaltningen” och sammankopplingen resulterat i en statsnyttig modell som passar ”vårt lands folkrörelsekultur.”

Är glömskan verkligen så stor?

Det allmänna uppdraget härrör från 1938, något som förbundet hänvisar till redan på första sidan i årets rapport. Förebilden var Tredje Rikets jaktlag. Bakom lagen, som kopplade en enskild organisation – Tyska Jägareförbundet – till statsförvaltningen och gav organisationen ett allmänt uppdrag, låg Hermann Göring.

Sveriges riksdag gav Svenska Jägareförbundet nästan exakt samma ”allmänna uppdrag” som naziregimen givit Tyska Jägareförbundet. Och Svenska Jägareförbundet – med ordförande kronprins Gustaf Adolf, den nuvarande kungens far – såg Göring som inspiratör och utnämnde honom till hedersmedlem. Detta skedde kristallnattens år 1938.

Återblickar av det här slaget kan tyckas orättvisa och plumpa. Men åberopar man historien som legitimitetsgrund bör det påpekas vilken historia man bejakar.

I det svenska systemets utveckling tillkommer något extra problematiskt: föreställningen att Jägareförbundet samtidigt som det arbetar som lobbyorganisation kan vara det allmännas opartiska ombud.

Förbundet väljer att kalla denna dubbelhet för folkrörelsekultur.

I sina rapporter till regeringen redovisar Jägareförbundet den arbetstid som går åt till att förmedla ”objektiv information”. Informationen kan gälla allmänna jaktfrågor, praktisk jakt eller viltförvaltning. För 2011 redovisas 36 703 arbetstimmar. Hur man kommit fram till detta exakta och imponerande tal sägs inte. Säkert är att hemsidan utgör navet i förbundets information till allmänheten.

Med förbundets egna ord: ”Hemsidan är en av Jägareförbundets absolut viktigaste kanaler för att nå ut med information till allmänhet och jägare”.

På hemsidan finns en blogg förbehållen fyra av förbundets högsta befattningshavare. En av skribenterna är ”bitr riksjaktvårdskonsulent”, näst högst ansvarig för information i jaktvårdsfrågor.

Hans texter är ett enda slagfält. För svensk rovdjurspolitik hyser han grovt förakt. Hans lösning är att ”rensa bort” en hel skara tjänstemän, som är ”reliker som inte har endera kunskap eller vilja att göra som man är tillsagd” (4/2 2011). Själv är han fascinerad av ”the italian way” att förvalta rovdjur. Det betyder: ”man skiter fett i vad myndigheterna säger”. Ska vi jägare fråga Naturvårdsverket är det kört, skriver han och tycker att man ska ”sköta sig själv och skita i andra”. Och ska han vara fullständigt ärlig så måste han ”konstatera att det är med italienska förebilder vi kommer att förvalta lodjuren i Sverige framöver” (17/2 2011).

Som riksjaktvårdskonsulent månar han om jägarkårens tillväxt och ger gärna råd om hur barn bör skolas in i jaktlivet. Grytjakt på grävling är ”en finfin introduktion för de små på Dianas stigar”. Själv tar han sin sjuårige son på nattliga grävlingsjakter. ”Jag minns hans första grytjakt, vi sköt tre grävlingar i samma gryt en sen kväll och det var såväl dramatik som briljanta hundjobb inblandade.” (9/8 2010).

En annan skribent är ledamot av Naturvårdsverkets Råd för rovdjursfrågor. I egenskap av Jägareförbundets jaktkonsulent var han förordnad som expert i den nyss framlagda Rovdjursutredningen. Han missar aldrig ett tillfälle att ge sig på Naturskyddsföreningen eller på vargkramare, ledarskribenter och djurskyddsorganisationer. Inte minst ondgör han sig över allt ”bockande för” utländsk inblandning. När EU ifrågasatte svensk vargjakt tyckte han att regeringen var tam. Varför stod man inte på sig efter mottot ” Mandom, mod och morske män finns i gamla Sverige än”. Och dagen efter att rovdjursutredningens offentliggjort sitt betänkande anklagade han utredningen för att inte tänka svenskt. Man var styrd av utländska naturvetare: två finnar, en dansk och en amerikan.

Bloggen ingår inte som en del av det allmänna uppdraget, upplyser Jägareförbundet. En nog så avslöjande upplysning. En påminnelse om det omöjliga i att låta ett särintresse verka som ombud för det allmänna.

Åsikterna i bloggen kommer för övrigt till uttryck i de handlingsplaner och policydokument som Jägareförbundet antar. Flera av dem är författade av den ovan citerade bitr riksjaktvårdskonsulenten. Han står exempelvis som författare till ”Handlingsplanen Älg”. Där framhålls att jaktvärdet för älg är en och en halv miljard kr, att ett vargrevir kostar 2.185.261 kr/år i förlorat jaktvärde och att en björn kostar 100.000 kr/år i uteblivet jaktvärde. Den biträdande jaktvårdskonsulenten ligger inte på latsidan. Han har även författat en rapport i vilken slås fast att ”rovdjuren kostar jägarna en halv miljard kr i minskat jaktvärde”. Jaktvärdeminskningen är att hänföra till förlorat ”rekreationsvärde” (definierat som värdet för en jägare att gå ut i skog och mark med sin hund och sina jaktkamrater) och till förlorat ”köttvärde”.

Går man igenom handlingarna vid förbundets årsstämmor – årets stämma hålls den här helgen, 5–6 maj – är det svårt att begripa att riksdagen fortsätter knyta den här organisationen till sig. I många år utsåg regeringen till och med ordförande i Jägareförbundet. Så sker inte längre men regeringen äger rätt att förordna en av organisationens revisorer och att utse en ledamot och en suppleant i styrelsen. Dessa poster är för närvarande vakanta.

Jägareförbundet har inrättat en Framtidsfond vars medel bland annat ska användas till att få ungdomar att jaga. I presentationen av fonden slås en grundhållning fast: ”att jaga är att leva”. Jag är övertygad om att vi är många som inte vill se det allmänna förknippat med ett sådant förhållningssätt.

Jesús Alcalá, jurist och författare

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.