Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Hyresreglering driver på ombildning till bostadsrätt”

Hyreshus i Sundbyberg.
Hyreshus i Sundbyberg. Foto: Hasse Holmberg / Scanpix
Inför fri hyressättning. Hyresregleringen har gett oss långa bostadsköer och en illegal marknad för förstahandskontrakt. En annan konsekvens är att det blivit fördelaktigare att ombilda hyreshus till bostadsrätter. Ska hyresmarknaden räddas måste hyresregleringssystemet förpassas till historiens papperskorg, skriver företrädare för byggbranschen.

Stockholms län har de senaste åren vuxit med cirka 30.000 invånare per år och det saknas i dag mer än 100.000 bostäder i regionen. Sverige behöver en huvudstad som är en tillväxtmotor för hela landet men då måste det finnas bostäder för alla dem som kommer till Stockholm för att arbeta och studera.

Det ska inte heller vara nödvändigt att köpa en lägenhet – det måste finnas en fungerande hyresmarknad!

Hyresbostadsutredningen, som presenterade sitt förslag i december 2012, konstaterar att hyresmarknaden inte fungerar (SOU 2012:88) och behöver reformeras. Utredningen vill råda bot på detta genom att sätta konsumenternas värderingar i högsätet. Detta är en synnerligen god utgångspunkt och därmed sällar sig utredningen till en skara av aktörer som uttryckt liknande budskap.

Redan för femtio år sedan utkom boken ”Bostadsbristen”, där några framträdande nationalekonomer såg det negativa sambandet mellan hyresregleringen och bostadsbristen.

Konsekvenserna av hyresregleringen är föga uppmuntrande: bostadsköerna ringlar sig långa i tillväxtområdena, förstahandskontrakt har blivit en illegal handelsvara och det är svårt att få lönsamhet i nybyggda hyresbostäder, i stället blir det mer ekonomiskt fördelaktigt att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter.

Detta system gynnar den som redan nu sitter på ett hyreskontrakt i ett attraktivt läge med relativt låg hyra. Varför accepterar hyresgästerna denna subventionering av attraktivare lägenheter? På den icke reglerade bostadsmarknaden, det vill säga den för villor och bostadsrätter, avspeglar sig den ökade efterfrågan i högre pris på bostäder i attraktiva lägen.

Om vi ska kunna rädda hyresmarknaden måste hyresregleringssystemet förpassas till historiens papperskorg. Detta bör ske genom att hyresregleringen fasas ut under en period på 10–20 år. Lediga hyreslägenheter kan successivt anpassas till en friare marknad och tidsbegränsade hyreskontrakt tillåtas.

Detta skulle, tillsammans med att ett individuellt behovsanpassat stöd till boende införs, underlätta övergången och vitalisera hyres­bostaden som upplåtelseform.

En friare hyressättning skulle innebära att:

  attraktiva hyresbostäder inte längre subventioneras av andra hyresgäster

    det blir lönsamt att bygga hyresbostäder där behoven finns≈

      den svarta marknaden med hyreskontrakt försvinner

        det blir möjligt att flytta till arbete och kärlek utan att köpa sin bostad.

         Genom att genomföra en förändring under en längre övergångstid hinner alla parter på bostadsmarknaden vänja sig långsamt. Den positiva effekten av en friare hyressättning blir då aningen fördröjd men i ett perspektiv med 70 år av reglerad marknad så är det ändå kort tid.

         Ju snabbare denna reform sjösätts, desto bättre. Nu finns ännu ett fullgott beslutsunderlag för en lagändring. Sverige har inte råd med ytterligare 70 år av dåligt fungerande hyresmarknad.

         Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästarförening

         Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier

         Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
         Kommentera artikeln
         I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.