”I alliansens Sverige är unga arbetslösa allt längre tid” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”I alliansens Sverige är unga arbetslösa allt längre tid”

I dag har mer än 35 000 ungdomar gått arbetslösa i längre än sex månader, skriver Magdalena Andersson och Mikael Damberg.
I dag har mer än 35 000 ungdomar gått arbetslösa i längre än sex månader, skriver Magdalena Andersson och Mikael Damberg. Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

Nya siffror. Unga är arbetslösa 30 procent längre tid i dag än när alliansen tillträdde. Ungdomsarbetslösheten är nu så hög att EU beviljat krisstöd på drygt en miljard. Regeringens politik fungerar inte. Med vår garanti skulle ingen ungdom gå arbetslös i mer än 90 dagar, skriver Magdalena Andersson och Mikael Damberg (S).

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är nu så hög att EU-kommissionen har beviljat krisstöd till ett antal regioner i vårt land. Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Skåne och Blekinge har tillsammans beviljats ett krisstöd på drygt en miljard kronor. Krisstödet är en del av EU:s Youth Employment Initiative och ska enligt EU-kommissionen ”frontloadas”, vilket betyder att de ska användas så snart som möjligt.

EU-parlamentet fattade i höstas beslut om att bevilja ett särskilt krisstöd till de regioner i EU där ungdomsarbetslösheten är högre än 25 procent. Förutom Sverige kvalificerar sig också exempelvis Portugal, Irland, Grekland och Spanien sig för det här krisstödet. I de länder som Sverige brukar jämföra sig med, exempelvis Österrike, Tyskland, Danmark, Finland och Nederländerna, är inte ungdomsarbetslösheten så hög att de kvalificerar sig för krisstöd från EU.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är i dag högre än när regeringen Reinfeldt tillträdde, och i dag står 90 000 unga utan jobb. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar är särskilt allvarlig. I dag har mer än 35 000 ungdomar gått arbetslösa längre än sex månader.

Vi har bett riksdagens utredningstjänst att särskilt titta på hur länge ungdomar (15-24 år, enligt EU:s definition) är arbetslösa i Sverige. Resultatet är nedslående. Tredje kvartalet 2006 – när alliansregeringen tog över – var en ung person arbetslös i genomsnitt 12,6 veckor. Sista kvartalet 2013 var en ung person arbetslös i genomsnitt i 18,1 veckor. Under regeringen Reinfeldt har den genomsnittliga tiden i ungdomsarbetslöshet alltså förlängts med över 30 procent. Ungdomsarbetslösheten har dessutom bitit sig fast på en alldeles för hög nivå och långtidsarbetslösheten bland unga har skjutit i höjden.

Varför ser det så illa ut i Sverige? Varför halkar Sverige i samma grupp som de så kallade krisländerna och inte bland de länder som vi annars brukar ha mycket gemensamt med – exempelvis Österrike, Danmark och Finland? Varför sticker Sverige ut som ett medlemsland med särskilt allvarlig ungdomsarbetslöshet?

Den svenska regeringen har en övertro på att skattesänkningar allena fixar jobben. Jobbskatteavdrag, bolagsskattesänkning, restaurangmomssänkning och alla de andra skattesänkningarna på sammantaget över 130 miljarder har inte haft den effekt som regeringen trodde. Arbetslösheten är högre nu än när regeringen tillträdde.

Det är uppenbart att regeringens politik inte fungerar. Ändå håller regeringen fast vid att skattesänkningar är det som ska lösa ungdomsarbetslösheten. Vi socialdemokrater vill se en annan väg för Sverige.

På initiativ av Socialdemokraterna i Europa rekommenderar EU varje medlemsland att införa en så kallad ungdomsgaranti. Det betyder att varje medlemsland ska erbjuda sina arbetslösa ungdomar jobb, praktik eller utbildning senast efter fyra månader. Sverige är ett av de länder som inte infört en ungdomsgaranti trots påtryckningar från EU-kommissionen. Regeringen Reinfeldt vägrar. I stället får arbetslösa ungdomar ägna dagarna åt cv-skrivande och ”coaching”.

I Finland har antalet veckor en ung person är arbetslös minskat betydligt sedan man införde ungdomsgarantin. Österrike har som bekant en av EU:s lägsta ungdomsarbetslöshetsnivåer och bedömningen är att det till stor del beror på aktiva åtgärder från regeringen.

Vi svenska socialdemokrater går längre än EU. Vi sätter gränsen för ungdomsgarantin till tre månader. Vi har avsatt medel i budgeten för att varje ung arbetslös ska erbjudas praktik, utbildning eller jobb inom 90 dagar. Vi kallar det 90-dagarsgarantin. Vi föreslår nu i vårmotionen ett första steg i 90-dagarsgarantin. Vi vill inleda utbildningskontraktet redan i höst. Utöver garantin vill vi investera i fler och bättre utbildningar för våra ungdomar så att de är rustade att ta jobben som växer fram. Sverige behöver ett nytt kunskapslyft för att rusta befolkningen med grundskoleutbildning och gymnasieutbildning men också yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning då utbildningskraven stiger på arbetsmarknaden.

Vi vill införa utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning. Det innebär att alla arbetslösa ungdomar utan gymnasieexamen måste påbörja eller fortsätta sin gymnasieutbildning för att berättigas ersättning från samhället. I dag är det väldigt svårt för en ung person utan fullständig gymnasieutbildning att få jobb. Därför vill vi att gymnasieskolan ska bli obligatorisk.

Vi vill göra yrkesintroduktionsjobb till en fungerande insats som ger unga nyanställda möjlighet att kombinera jobb med utbildning. På så sätt underlättar vi för företag att säkra kompetensförsörjning samtidigt som unga får yrkeskunskaper och jobb.

Vi vill investera i fler utbildningsplatser på universitet, högskola och Komvux samt i Yrkeshögskolan, där nio av tio ungdomar får jobb efter avslutad utbildning.

Genom regeringens underlåtenhet att ta ungdomsarbetslösheten på allvar har nu ungdomsarbetslösheten i Sverige nått sådana nivåer att vi har kvalificerat oss för krisstöd från EU. Krisstödet består av 400 miljoner kronor direkt från Youth Employment Initiative. Till detta kommer ytterligare 400 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Med svensk medfinansiering på ytterligare 400 miljoner rör det sig totalt om drygt en miljard svenska kronor. I förra veckan lämnade den svenska regeringen förslag på vad man vill använda den dryga miljarden till.

Regeringens plan sammanfattas i tre ord: ”business as usual”. Trots rekommendationer från EU-kommissionen om att regeringen måste vara mer aktiv väljer regeringen att fortsätta i samma spår som tidigare. Inga nya idéer eller initiativ.

Nu är snart två mandatperioder med en borgerlig regering till ända. När vi nu summerar och gör bokslut sticker ungdomsarbetslösheten ut. Regeringen bär ett stort ansvar för ett misslyckande som riskerar märka en hel generation ungdomar.

Stefan Löfven har lovat att det första beslut en socialdemokratisk regering fattar är att införa en ungdomsgaranti. Varenda ung kille eller tjej ska erbjudas riktiga insatser från dag ett. Ingen ska någonsin börja sitt vuxna liv med att vara långtidsarbetslös.

Skillnaden i svensk politik står mellan fortsatta skattesänkningar som visat sig ge dålig utdelning eller aktiva insatser som garanterar våra ungdomar jobb, praktik eller utbildning inom tre månader.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.