Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Inflytande för SD äventyrar viktiga värden för näringslivet”

Sverige står nu inför valet att i en kortsiktig politisk pragmatisms namn öppna för samarbete med och inflytande för Sverigedemokraterna, eller att fortsatt långsiktigt värna om de liberala värden som är grundläggande för vårt samhälle och näringsliv, skriver artikelförfattarna.
Sverige står nu inför valet att i en kortsiktig politisk pragmatisms namn öppna för samarbete med och inflytande för Sverigedemokraterna, eller att fortsatt långsiktigt värna om de liberala värden som är grundläggande för vårt samhälle och näringsliv, skriver artikelförfattarna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

DN DEBATT 26/9. Det är angeläget att vi i Sverige inte kompromissar med de värden vårt öppna samhälle bygger på – värden som utgör grundvalen för det svenska näringslivets framgångar. Vi bör inte i en kortsiktig politisk pragmatisms namn öppna för samarbete med och inflytande för Sverigedemokraterna, skriver 41 företagare och aktiva på ledande positioner i svenskt näringsliv.

VAL 2018

Svenskt näringsliv har byggt sin framgång på att verka i ett öppet samhälle med välutvecklade möjligheter för internationell handel och samverkan. I takt med globalisering, teknisk utveckling och näringslivets omställning mot flera inno­vativa teknik- och tjänsteföretag har betydelsen av öppenhet mot omvärlden ökat och likaså värdet av mångfald och samarbete mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Sveriges ställning som del av internationella samarbeten, inte minst den Europeiska Unionen med de möjligheter det ger för fri rörlighet över gränserna för varor, kapital och arbetskraft, är en viktig förutsättning för detta. Ett fritt och framgångsrikt näringsliv förut­sätter i dagens föränderliga och globaliserade värld respekt för och värderande av olikhet och ett öppet och inkluderande samhälle.

Våra verksamheter bygger till stor del på möjligheten att tillvarata en mångfald av kompetenser och erfarenheter. Samarbete med människor av olika kulturell bakgrund är centralt för att vi ska lyckas väl. Det kräver i sin tur ett samhällsklimat som kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och skyddande av grundläggande mänskliga rättigheter som religions­frihet, yttrandefrihet och asylrätt.

Våra verksamheter bygger till stor del på möjligheten att tillvarata en mångfald av kompetenser och erfarenheter. Samarbete med människor av olika kulturell bakgrund är centralt för att vi ska lyckas väl.

Våra framgångar bygger också på att vi verkar i ett land med fri opinionsbildning som tillåter granskning av olika former av maktutövning och kritik av missförhållanden. Liksom på att vi har ett rättssystem som fungerar fritt från politiska påtryckningar och som respekterar internationella avtal och konventioner.

Dessa värden – öppenhet, internationell handel, mångfald, samverkan över kulturgränser och respekt för mänskliga rättigheter, fri opinionsbildning och en oväldig rättsstat – är grundläggande för att vårt samhälle ska kunna blomstra; för kreativitet, innovation och välstånd. Att värna om dessa värden är därför en viktig angelägenhet för svenskt näringsliv.

Med oro har vi den senaste tiden kunnat iaktta hur dessa värden i stigande grad åsidosätts eller naggas i kanten i flera av våra grannländer som till exempel Polen och Ungern, men också till exempel i Danmark, Österrike och Storbritannien. Bakom detta ligger ett stigande inflytande för politiska partier och strömningar som agiterar för att lämna den Europeiska Unionen, för en inskränkande nationalism, främlingsfientlighet och politiska ingrepp i rättssystem och mot fri opinionsbildning. Detta är förödande för ett gott företagsklimat.

I Sverige står vi nu inför valet att i en kortsiktig politisk pragmatisms namn öppna för samarbete med och inflytande för ett politiskt parti som kanaliserar dessa tendenser i svensk politik, Sverigedemokraterna, eller att fortsatt långsiktigt värna de liberala värden som är grundläggande för vårt samhälle och näringsliv.

För oss som företagare och aktiva på ledande positioner inom svenskt näringsliv är det angeläget att vi i Sverige inte kompromissar med de värden vårt öppna samhälle bygger på – värden som utgör grundvalen för det svenska näringslivets framgångar.

Med de samhällsutmaningar vi står inför i dag är vårt fokus och ansvar som företagare att prioritera våra långsiktiga mål före till synes pragmatiska eftergifter och kortsiktiga lösningar. Den principen bör i lika hög grad vara vägledande för det politiska agerandet och beslutsfattandet i Sverige.

DN Debatt.26 september 2018

Debattartikel

41 företagare och aktiva på ledande positioner i svenskt näringsliv

”Inflytande för SD äventyrar viktiga värden för näringslivet”

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.