Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Inför digitalradio snabbt – släck FM-bandet år 2022”

Foto: Håkan Mosvold Larsen/TT

Planen presenteras i dag, måndag. FM-bandet är fullt och det mobila bredbandet räcker inte till. Därför ska de digitala radiosändningarna, DAB+, startas redan om två år. Det öppnar för en mängd nya kanaler – och enligt planen ska FM-bandet släckas år 2022, skriver regeringens branschsamordnare Nina Wormbs.

Det är dags att utveckla den svenska radion med fler kanaler och bättre innehåll. I dag lämnar jag över en plan för att digitalisera svensk radio till kulturministern, i linje med det uppdrag jag fick förra sommaren. Planen beskriver ett antal steg som behöver tas för att gå från radio på FM-nätet till digital marksänd radio med standarden DAB+. Dessa steg har arbetats fram i samarbete med radiobranschen och gör det möjligt att genomföra detta teknikskifte på ett ansvarsfullt sätt.

FM-nätet är i princip fullt och för att kunna utveckla radion behövs fler kanaler. Sveriges Radio har bara fyra nationella kanaler och har så haft sedan 1980-talet. Den svenska kommersiella radion är i princip ett duopol med dålig konkurrens och på de flesta orter i Sverige finns det som mest två kommersiella kanaler. Trots upprepade försök att omreglera kommersiell radio för bättre villkor och större möjlighet till utveckling så är det i ett internationellt perspektiv en bransch som kunde fungera bättre. Genom att använda frekvenser som är avsatta för just digital marksänd radio kan Sverige få upp till 60 kanaler. Det ger plats för nya radioföretag och ett bredare utbud för fler lyssnargrupper.

Det är viktigt att digitalisera marknätet eftersom distributionen är så genial. Med jämförelsevis få sändare når man 99,8 procent av befolkningen, det är gratis och enkelt att lyssna, du behöver inget abonnemang, ingen kan spåra vad du har lyssnat på och även om många lyssnar samtidigt så hackar det inte. Det enda du behöver är en ny radiomottagare som kan ta emot DAB+-sändningar.

I dag lyssnar många på radio via nätet hemma eller mobilt på sin smarta telefon. Men knappt 10 procent i åldrarna 16–85 har inte tillgång till internet hemma och trots att det säljs 10 000 mobiltelefoner om dagen är de ojämnt fördelade i befolkningen. De mobila bredbandsnäten når inte heller hela landet. Men även om du har god täckning och en telefon måste du betala för överförd datamängd till en operatör.

Det finns även kapacitetsproblem i de mobila bredbandsnäten. Skulle all radio gå i mobilnäten skulle det faktiskt bli fullt, det visar flera studier. Så mycket lyssnar vi på radio. Att digitalisera marknätet är alltså också en rättvisefråga som rör den breda tillgången på information och underhållning i ett samhälle. Radio borde finnas för alla överallt.

Radion ska även i framtiden utvecklas också på internet, och kanske med tiden även på andra plattformar; det finns ingen motsättning mellan DAB+ och nätet. De är emellertid inte heller utbytbara. Det kanske allra starkaste argumentet för en digitalisering av marknätet är just att det är annorlunda organiserat, både tekniskt och ekonomiskt. Ett informationssamhälle behöver olika typer av infrastruktur för att minska dess sårbarhet.

Branschen är enig när det gäller den tekniska standarden. Det har ibland framförts kritik mot DAB+ som är en standard som funnits en tid. Frågan om digitaliseringen av marknätet är emellertid inte i första hand en fråga om teknisk standard utan en samhällsfråga. Den teknik branschen väljer måste vara tillgänglig och billig, både för den som ska sända och den som ska ta emot. DAB+ används nu i en rad europeiska länder och det går att gå in på Clas Ohlson och köpa en mottagare för mindre än 600 kronor.

Den plan för en övergång till DAB+ som jag läger fram i dag innehåller tre viktiga steg.

1 För det första måste kommersiell radio och public service göra gemensam sak och lansera den nya radion samtidigt. Samverkan inom radiobranschen är viktig för att lyckas, det visar både våra egna och internationella erfarenheter. Om planen följs kan vi ha nya kanaler före jul 2016. Kommersiell radio har i november i år fått nya tillstånd för digital radio av Myndigheten för radio och tv. Det krävs också att Sveriges Radio får nya tillstånd för att sända av regeringen. Vid lanseringen kommer 70 procent av befolkningen att nås och därefter byggs Sveriges Radios täckning ut för att nå 99,8 procent 2020.

2 För det andra får kommersiell radio möjlighet att ansöka om att få sina nuvarande analoga tillstånd förlängda under förutsättning att man också sänder digitalt. Alla analoga tillstånd går ut i mitten av 2018 vilket innebär en stor osäkerhet för tillståndshavarna. Genom mitt lagförslag undanröjs den osäkerheten vilket innebär att kommersiell radio kan investera i ny distribution.

3För det tredje föreslår jag att riksdagen beslutar om att public service-företagens och den kommersiella radions FM-sändningar ska upphöra. Ytterligare ett skäl att gå över till digital teknik är för att den är effektivare och innebär att vi kan spara el och sänka kostnaderna. Men för att på sikt få lägre distributionskostnader måste sändningarna på FM-bandet upphöra. Ju kortare parallellsändningsperioden är desto snabbare sänks distributionskostnaderna. Samtidigt måste lyssnarna få tid på sig att köpa nya mottagare. Detta är en balansgång.

Jag har utgått från regeringens förslag om släckning 2022. År 2020 fattar regeringen beslut om släckning om vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är inspirerade av den norska processen som är i full gång och där man förväntas ta beslut om FM-släckning i mars 2015:

a) Täckningen för SR ska vara 99,8 procent

b) Det ska vara ett mervärde för lyssnarna

c) 50 procent ska lyssna digitalt

d) Det ska vara ekonomiskt och praktiskt möjligt att konvertera radion i bilen

Om dessa villkor är uppfyllda släcks FM-bandet 2022. Om de inte är det släcker vi ändå 2024 med två extra år för parallella FM- och DAB+-sändningar. Eftersom vi har gjort detta med tv redan vet vi att många inte kommer att köpa nya apparater förrän det behövs, det vill säga i sista stund. Därför kan villkor som väntar in lyssnarna riskera att innebära mycket höga parallellsändningskostnader.

Det är viktigt att villkoren för teknikskiftet är klara och tydliga och att det finns ett slutdatum för processen. Detta gäller inte minst eftersom Sveriges Radios ökade kostnader för distribution under parallellsändningen föreslås lånefinansieras genom Riksgälden. Det är samma princip som vid digital-tv-övergången.

Radio är en medieform som bör ges bästa tänkbara förutsättningar i ett demokratiskt informationssamhälle. Den bör ha en egen digital distributionsform som gör det möjligt för alla att överallt lyssna enkelt och utan att behöva betala extra.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.