Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Inför enhetliga priser för alla receptmediciner”

Försäljningen av receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddet har ökat under senare år och är i dag en relativt vanlig företeelse, skriver Anna-Lena Sörenson.
Försäljningen av receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddet har ökat under senare år och är i dag en relativt vanlig företeelse, skriver Anna-Lena Sörenson. Other: Fredrik Persson/TT.

Priset på receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddet varierar i dag mellan olika apotek vilket kan strida mot målet om en jämlik vård. Ibland är prisskillnaden av­sevärd. Vi föreslår enhetliga priser på alla läkemedel som skrivs på recept så att de kostar lika mycket oavsett var de hämtas ut, skriver Anna-Lena Sörenson, särskild utredare.

Nya apoteksmarknadsutredningen överlämnar i dag betänkandet ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” till regeringen. Utredningen konstaterar att dagens situation där priset på receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddet varierar mellan olika apotek kan strida mot målet om en jämlik hälso- och sjukvård. Vi föreslår att det ska bli enhetliga priser på alla läkemedel som skrivs på recept så att de kostar lika mycket oavsett var i landet patienten bor och på vilket apotek läkemedlet hämtas ut.

Målet för hälso- och sjukvården är enligt hälso- och sjukvårdslagen en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Sjukvården når inte upp till detta mål fullt ut men det pågår ett ständigt arbete för att göra vården mer jämlik.

Den vanligaste behandlingsmetoden inom sjukvården är läkemedelsbehandling. För att hela befolkningen ska ges tillgång till bra och verkningsfulla läkemedel finns ett högkostnadsskydd som ska ge ekonomiska möjligheter för alla patienter att få de läkemedel som läkaren har bedömt att patienten behöver. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet och hur mycket de får kosta. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar lika mycket på alla apotek.

Alla läkemedel omfattas inte av högkostnadsskyddet. Samtidigt finns det många läkemedel som inte omfattas av högkostnadsskyddet. Det kan ha olika orsaker. Till exempel att läkemedelstillverkaren gör ett strategiskt val att sälja läkemedlet utanför högkostnadsskyddet. Apoteken får då själva bestämma försäljningspriset. Det innebär att läkemedel som skrivs på recept kan ha olika priser på olika apotek. När läkemedel inte ingår i högkostnadsskyddet får patienten som huvudregel betala hela kostnaden själv.

Försäljningen av receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddet har ökat under senare år och är i dag en relativt vanlig företeelse. Sedan 2008 har försäljningen av receptförskrivna läkemedel utanför förmånerna ökat från runt 1,3 miljarder kronor till drygt 3,6 miljarder kronor 2016.

Kostnaderna påverkar såväl patienter som landstingen och staten, och är också ojämnt fördelade mellan kvinnor och män. Kvinnors kostnader för läkemedel utanför högkostnadsskyddet är i dag ungefär dubbelt så höga som männens kostnader. Det är framför allt unga och äldre kvinnor som påverkas, men också äldre män.

Att läkemedel inte ingår i högkostnadsskyddet betyder inte att de är mindre effektiva eller angelägna. De förskrivs av en läkare för ett medicinskt behov. Det är inte patienten som väljer läkemedel, det gör läkaren.

Kostnaderna påverkar såväl patienter som landstingen och staten, och är också ojämnt fördelade mellan kvinnor och män. Kvinnors kostnader för läkemedel utanför högkostnadsskyddet är i dag ungefär dubbelt så höga som männens kostnader.

Få patienter känner till att priserna kan variera mellan apotek. Många patienter känner inte till att prissättningen är fri på läkemedel utanför högkostnadsskyddet och att priserna kan variera mellan apoteken. Det är därför vanligt att patienter går till ett apotek utan att först ta reda på priset.

Dessutom är det i dag krångligt och tidskrävande för patienter och läkare att ta reda på vad läkemedel utanför högkostnadsskyddet kostar och att jämföra apotekens priser. Det finns ingen samlad information om detta. Vissa apotek redovisar priser på sina webbplatser, medan andra inte gör det. För patienter med flera läkemedel utanför högkostnadsskyddet kan olika läkemedel ha lägst pris på olika apotek. Alla patienter har inte heller möjlighet att välja mellan flera apotek, beroende på var i landet man bor.

Stora prisskillnader mellan apoteken. Utredningens prisundersökning visar att priset på ett och samma läkemedel kan skilja sig avsevärt mellan olika apotek – i enskilda fall med så mycket som 60 procent. För patienterna innebär detta att valet av apotek kan betyda stora skillnader i kostnader för läkemedel.

Patienter som är sjuka eller av andra skäl inte har möjlighet att göra krångliga och tidskrävande prisjämförelser riskerar därför att få betala onödigt mycket för sina läkemedel. Dagens system med fri prissättning på receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddet leder till omotiverat höga kostnader för både patienten och samhället.

Förslag som skapar enhetliga priser på alla apotek. Dagens situation där priset på receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddet varierar mellan olika apotek kan strida mot målet om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vi lämnar ett lagförslag som innebär att apotekens påslag (handelsmarginal) regleras och att priserna blir enhetliga på samtliga receptbelagda läkemedel på alla apotek.

Det är ur ett internationellt perspektiv inte ovanligt att reglera priserna på läkemedel utanför högkostnadsskyddet, tvärt om. En nordisk jämförelse visar att Sverige är det enda land som saknar en sådan prisreglering. Även i övriga EU är prisreglering vanligt på receptbelagda läkemedel, oavsett om de subventioneras av samhället eller inte.

Receptbelagda läkemedel är inte vilken vara som helst. Läkemedel utanför högkostnadsskyddet kan vara lika angelägna för patienten som läkemedel inom högkostnadsskyddet. Patienterna ska kunna få sina receptbelagda läkemedel till samma pris oavsett vilket apotek de besöker. Det ska inte ha någon betydelse om läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet eller inte. Förslaget om enhetliga priser på alla apotek skapar bättre förutsättningar att uppnå målet om en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Nya apoteksmarknadsutredningen

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden. Utredningen har tidigare lämnat ett delbetänkande om kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden och hur marknaden har utvecklats sedan omregleringen.

Anna-Lena Sörenson, vice ordförande i riksdagens socialutskott, tog över som utredare efter Åsa Kullgren för de uppdrag som utredningen fått enligt tilläggsdirektiv.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juni 2018.

DN Debatt.9 oktober 2017

Debattartikel

Anna-Lena Sörenson, ­särskild utredare, riksdags­ledamot (S) och vice ord­förande i socialutskottet:
”Inför enhetliga priser för alla receptmediciner”

Repliker

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening:
”Saknar förslag för sänkta läkemedelspriser”

Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI:
”Patienter måste kunna byta till ett billigare alternativ”

Slutreplik från Anna-Lena Sörenson:
”Prispressen kan öka när priserna blir offentliga”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.