Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Inför enklare sjukregler för nya småföretagare”

Fler måste starta eget. Det finns ett stort behov av förbättrade trygghetsregler för nyföretagare, inte minst för att fler ska våga ta steget och starta eget. Vi föreslår därför att reglerna förenklas så att det inte blir någon skillnad mellan olika företagsformer när det gäller företagarens sjukersättning, skriver Mikael Damberg (S).

Det skapas alldeles för få nya jobb i Sverige i dag. Ska vi klara skolan, välfärden och omsorgen i framtiden måste vi få fram nya jobb i den privata sektorn. Arbetslösheten ligger nu på över åtta procent. Mer än 400.000 i arbetsför ålder står utan jobb. Det är oacceptabelt och ohållbart.

Även i ett europeiskt perspektiv sticker Sverige ut. Arbetslösheten är högre här än i jämförbara länder. Vi har för låg sysselsättningsgrad. Fler måste jobba.

Fler behöver ta steget och starta företag. Därför har vi socialdemokrater tagit fram en ny politik för att stärka konkurrenskraften, stimulera innovationer, förbättra tillgången till investeringsvilligt kapital och förbättra möjligheterna till export för mindre företag.

Men ska fler våga starta företag är det också viktigt att de sociala trygghetssystemen utvecklas och ger ett bra skydd även för företagare.

I dag lägger vi socialdemokrater ytterligare ett förslag som bidrar till att öka sysselsättningen i Sverige. Vi vill att fler tar klivet ut och startar ett eget företag. Ökat nyföretagande kräver bra förutsättningar och trygga, stabila villkor. Därför föreslår vi nu en utveckling av sjukförsäkringssystemet för egenföretagare, så att även aktiebolagsägare får bättre möjligheter till sjukpenning i startskedet.

Dagens förslag om ökad trygghet för företagare är ett i raden av flera konkreta idéer för företagande från oss socialdemokrater på senare tid. Vi har tidigare föreslagit att staten ska ta över ansvaret för andra sjuklöneveckan – ett betungande ansvar som många företag brottas med i dag. Vårt förslag om kortare betalningstider mellan företag vann omröstningen i riksdagen i januari i år och nu väntar vi på att regeringen ska komma med en lag kring detta.

Vi har under det senaste året även lagt fram förslag om förbättrat exportstöd för mindre företag, stöd till nyföretagande och generationsväxling samt stärkt riskkapitalförsörjning för små- och medelstora företag.

Men ska fler våga starta företag är det också viktigt att de sociala trygghetssystemen utvecklas och ger ett bra skydd vid sjukdom.

Dagens sjukförsäkring har stora brister. Regeringen Reinfeldt har försämrat sjukförsäkringen och kastat ut tusentals svenskar i otrygghet när de drabbats av sjukdom. Men även sjukförsäkringen för företagare är bristfällig. Snåriga regler för att beräkna sjukpenning och stelbenta tidsgränser som inte tar hänsyn till företagares arbetssituation skapar en osäker situation för många företagare.

Om du i dag startar ett nytt företag har du rätt till ekonomisk trygghet vid sjukdom i startfasen. Men det gäller inte alla typer av företag. I dag är en nyföretagares ekonomiska trygghet beroende av vilken företagsform verksamheten bedrivs i. En nyföretagare som driver sitt företag som enskild firma har rätt till ett särskilt stöd under de första två åren. Då beräknas sjukpenningen utifrån vad en anställd skulle ha för inkomst från ett liknande arbete.

Om nyföretagaren i stället driver sitt företag som aktiebolag eller är med i en ekonomisk förening gäller inte detta. Då beräknas sjukpenningen i stället utifrån den faktiska lön som tas ut. Om ingen lön tas ut betalas ingen sjukpenning ut. Den som precis har startat ett aktiebolag och som ännu inte har kunnat ta ut någon lön riskerar därmed att stå utan ersättning om hon eller han drabbas av sjukdom.

Vi ser behovet av förbättrade trygghetsregler för nyföretagare. Det är viktigt för att fler ska våga ta steget och starta ett eget företag.

Vi föreslår därför att reglerna för beräkning av sjukpenningen under uppbyggnadsskedet för aktiebolagsägare anpassas till vad som i dag gäller för nyföretagare som driver sitt företag som enskild firma. Vi vill se en neutralitet mellan företagsformer när det gäller nyföretagares ersättning vid sjukdom.

För närvarande är hela frågan om trygghetssystem för företagare inlåst i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som ska lägga fram sitt utredningsförslag först 2015 eller senare. Frågan bör inte avvakta till dess. Vi socialdemokrater vill bryta ut den här delen ur socialförsäkringsutredningen och lösa den i förtid. Vi ser ingen anledning att vänta med detta. Sverige behöver fler som startar nya företag här och nu.

Vi socialdemokrater fortsätter att ompröva och utveckla vår politik. Under det senaste året har jag rest runt i Sverige och besökt företagare – små och stora och från olika branscher. Ett har de gemensamt: de brinner för sitt företag och skulle gärna vilja expandera och anställa fler. Svenska företagare är engagerade, modiga och driftiga. Vi vill se fler av dessa i Sverige.

Socialdemokraterna arbetar nu målmedvetet fram en ny företagarpolitik som går ut på att undanröja de hinder som finns för nya företag att etableras och för befintliga företag att expandera och göra nyanställningar.

Vi socialdemokrater har fattat ett ambitiöst beslut som går ut på att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det är en målsättning som förpliktigar. Det har vi inget emot. Vi behöver öka sysselsättningen – fler måste jobba – och då behövs fler jobb och fler nya företag i Sverige.

Vi fortsätter att utveckla vår politik inom näringslivsområdet. Vår målsättning är att svenska företag ska ha riktigt bra förutsättningar att verka inom. På så sätt kan fler nya företag startas och de befintliga företagen får bättre möjligheter att expandera och anställa fler. Så skapar vi fler jobb i Sverige.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.