Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Inför livslång rätt för alla till kommunal vuxenutbildning”

Andelen jobb med högre utbildningskrav ökar och alltfler arbetsgivare kräver gymnasieutbildning eller högre studier, skriver Aida Hadzialic.
Andelen jobb med högre utbildningskrav ökar och alltfler arbetsgivare kräver gymnasieutbildning eller högre studier, skriver Aida Hadzialic. Foto: Alamy

340.000 unga utan gymnasieutbildning. Chansen till jobb för de med kort utbildning är i dag sämre än någonsin. Regeringen har därför i höstens budgetförslag avsatt 537 miljoner kronor årligen för att en rätt till komvux ska kunna införas från och med 2017, skriver Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S).

I dagarna går ett förslag ut på remiss som kommer att bli det största som hänt vuxenutbildningen på över ett decennium – en rätt till komvux. Det betyder att människor, oavsett var i Sverige de bor ska kunna läsa klart en gymnasieutbildning eller få möjlighet att utbilda sig för att kunna söka sig vidare till högre studier. En rättighet att läsa på den kommunala vuxenutbildningen väntas omfatta tiotusentals personer varje år och är en mycket viktig del i ett nytt kunskapslyft för Sverige. Regeringen har i höstens budgetförslag avsatt 537 miljoner kronor årligen för att en rätt till komvux ska kunna införas från och med 2017.

Samtidigt som 350.000 människor är arbetslösa finns 90 000 lediga jobb. Den här matchningsproblematiken är så stor att ett av fem rekryteringsförsök misslyckas enligt Svenskt näringsliv eftersom företagen inte hittar människor med rätt kvalifikationer. I välfärdens verksamheter går en stor andel av personalen i pension och det saknas tillräckligt många med passande kompetens att ta över. Ska vi sänka arbetslösheten och klara landets kompetensförsörjning krävs därför möjligheter för människor att utbilda sig och omkvalificera sig till de jobb som finns.

Chansen till jobb för de med kort utbildning är i dag sämre än någonsin. Andelen jobb med högre utbildningskrav ökar och allt fler arbetsgivare kräver gymnasieutbildning eller högre studier. Arbetslösheten är dubbelt så hög i gruppen som saknar en gymnasieutbildning jämfört med de som har en. Bland Sveriges 20–34-åringar saknar var femte person en fullständig gymnasieutbildning. Det innebär 340.000 unga. I hela den arbetsföra befolkningen handlar det om över 850.000 personer. Gruppen är blandad men majoriteten är personer som har föräldrar med kort utbildningsbakgrund samt är nyanlända personer. De riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet om de inte får tillgång till den utbildning som krävs för att få ett jobb.

Utöver att människor utan fullständig gymnasieutbildning behöver kunna läsa på komvux krävs även att de som redan har klarat gymnasiet kan skaffa sig nya kompetenser. Ny teknik utvecklas som gör att vissa jobb automatiseras samtidigt som andra arbeten kommer till. Vissa branscher försvinner och nya jobb som vi inte visste namnet på för tio år sedan dyker upp i vår vardag. Den stora flyktinginvandringen vi har i dag fordrar även den en väl utbyggd vuxenutbildning. Sammantaget kräver utvecklingen möjligheter till snabb omställning där människor kan skaffa sig ny kunskap och kompetens som matchar arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov.

Regeringen investerar därför redan nu i ett omfattande kunskapslyft för Sverige som totalt innebär över 51.000 nya utbildningsplatser på den kommunala vuxenutbildningen (komvux), den yrkesinriktade vuxenutbildningen (yrkesvux), yrkeshögskolan, folkhögskolor samt universitet och högskolor. Satsningen är en betydande ambitionshöjning för landets omställningsförmåga och det livslånga lärandet. Då en utbildningsplats kan delas av flera individer som läser kurser under ett år kommer det att nå ett mycket stort antal personer. Men det behövs mer.

Ny teknik utvecklas som gör att vissa jobb automatiseras samtidigt som andra arbeten kommer till. Vissa branscher försvinner och nya jobb som vi inte visste namnet på för tio år sedan dyker upp i vår vardag. Den stora flyktinginvandringen vi har i dag fordrar även den en väl utbyggd vuxenutbildning.

Därför presenterar regeringen i dag ett förslag som innebär en livslång rätt för människor att utbilda sig inom den kommunala vuxenutbildningen för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till universitet och högskola och motsvarande behörighet till yrkeshögskolan.

Studier på komvux som ingår i rättigheten kan göra att en arbetslös person utan fullständig gymnasieutbildning kan slutföra en sådan för kraftigt ökade chanser att få ett jobb. För en yrkesverksam person som vill eller behöver byta bana mitt i livet ges möjlighet att läsa för att uppnå behörighet till högre studier. Samtidigt kan en person som redan har grundläggande behörighet till högskolan läsa till särskild behörighet, till exempel naturvetenskapliga ämnen, för att komma in på en utbildning som kräver just detta. Så skapas också en jobbkedja där jobben som dessa personer lämnar för studier och en ny karriär kommer en annan person till del.

Att när som helst i livet ha tillgång till kostnadsfri utbildning har för flera generationer varit en självklarhet. I dag är det inte längre det.

I vissa kommuner är det endast möjligt att läsa på komvux på gymnasial nivå för de som inte har avslutat gymnasiet. I andra kommuner finns inte ens den möjligheten och det är långt ifrån självklart att personer som vill läsa på komvux för att bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan kan göra det.

Var du bor kan alltså avgöra dina utbildningsmöjligheter. Det finns därmed en risk att personer fastnar i återvändsgränder i utbildningssystemet. Regeringen vill öppna tidigare stängda dörrar i utbildningssystemet för människor som vill ta ansvar, utbilda sig och skaffa sig nya kunskaper för jobb eller vidare studier. Den som saknar utbildning, har fel utbildning eller en gammal utbildning ska få möjlighet till rätt utbildning. Oavsett var i landet den bor.

Trygghet på dagens föränderliga arbetsmarknad är nämligen inte det jobb man har utan de jobb man kommer att kunna ta i framtiden. Utbildning måste därför finnas tillgänglig för människor genom hela livet och i hela Sverige. Det är viktigt för att säkerställa individers och därmed även den svenska ekonomins omställningsförmåga.

En rätt till komvux har också nyligen föreslagits av Moderaterna. Detta efter åtta år vid makten där det första de gjorde vid tillträdet 2006 var att dra ned på vuxenutbildningen med 600 miljoner. Vi kan bara beklaga att det inte genomförts tidigare och välkomna att det nu finns en viljeinriktning också hos Moderaterna att införa detta, trots att deras faktiska politik för vuxenutbildningen talar ett annat språk.

Från borgerligt håll hörs annars de återupprepade förslagen på enkla jobb och lägre löner. Utbildning är dock en långt mer hållbar lösning än försämringar på arbetsmarknaden och återkommande skattesänkningar som dränerar Sveriges ekonomi utan att ge nästan något värde tillbaka. Svensk vuxenutbildning som har ett gott internationellt anseende är en faktor som gjorde att Sverige klarade sig förhållandevis väl i samband med finanskrisen. När personer får utbildning höjs kunskapsnivån i Sverige generellt och vi får ytterligare kraft att stå stabilt när ekonomin svänger, fabriker flyttar utomlands och ny kompetens behövs. Samtidigt får människor som vill utvecklas möjlighet att göra det och såväl välfärden som företagen kan få den kompetens de behöver. En investering i utbildningen är därför alltid en vinst – både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Vuxenutbildningen är central för att människor ska få jobb och förverkliga sina drömmar. Den är också viktigt för Sveriges framtid. Vi ska nå Europas lägsta arbetslöshet 2020. En rätt till komvux kommer att ha stor betydelse för att fler människor ska kunna få den utbildning och de kompetenser som krävs för att ta de jobb som finns.

DN Debatt. 4 december 2015
Debattartikel
Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S):
Repliker
Camilla Waltersson Grönvall (M):
”Regeringens förslag för omställning räcker inte”
Robert Boije & Sofia Sandgren Massih, Saco:
”Regeringens förslag är utbildningssnobberi”
Slutreplik från Aida Hadzialic:
”Vi vill stärka yrkesprogrammens kvalitet” 
 
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.