Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Inför ny förmögenhetsskatt och höj inkomstskatterna”

Mona Sahlin och Thomas Östros: Det behövs fem ­miljarder i nya skatter för att ta Sverige ur krisen. Förmögenhetsskatten bör återinföras. Personer med över två miljoner i förmögenhet ska betala en procent i skatt. Inkomstskatten måste höjas för höginkomsttagare. Den som ­tjänar närmare en miljon kronor per år får betala mer i skatt än i dag. Det skriver Socialdemo­kraternas partiledare Mona Sahlin och den ekonomisk-politiske talesmannen Thomas Östros. De nya skatterna ska finansiera ett paket av insatser mot den ekonomiska krisen.

Världen är mitt uppe i en djup ekonomisk kris som på många sätt har likheter med 1930-talets depression. Miljoner människor har förlorat sina jobb. Den ekonomiska tillväxten i världen är så gott som utraderad. I helgen möts G20-länderna för att diskutera lösningar på krisen. USA:s president Barack Obama förespråkar samordnade globala aktioner för att säkra framtida tillväxt och förebygga att liknande kriser händer igen. Från EU:s högerorienterade statschefer har budskapet hittills varit det motsatta: inget mer behöver göras.

Sverige har drabbats hårt – hårdare än många andra länder. Under det senaste halvåret har etthundra tusen personer varslats om uppsägning. Arbetslösheten i Sverige stiger rekordsnabbt, och bara i fem av EU:s totalt 27 medlemsländer stiger arbetslösheten snabbare än i Sverige.

Särskilt allvarligt är läget för ungdomarna. I Sverige är ungdomsarbetslösheten 25 procent – den näst högsta i EU. Situationen riskerar att bli ännu värre. I sommar tar den första årskullen av nittiotalister studenten. De representerar den största ungdomskullen sedan fyrtiotalisterna. Nu lämnar de gymnasiet mitt under en djup lågkonjunktur. Samtidigt är möjligheterna för att vidareutbilda sig sämre än på många år. Den borgerliga regeringen har dragit ned antalet utbildningsplatser på både komvux och högskolan kraftigt. Risken är stor att ungdomarna varken får jobb eller utbildning.

Trots att det har gått sex månader sedan krisen inleddes, har regeringen fortfarande inte lyckats hantera den mest akuta finanskrisen. Endast en av de fyra storbankerna har anslutit sig till rege­ringens garantiprogram. Många små och medelstora företag har fortfarande svårt att få lån – och hur ska hjulen i svensk ekonomi kunna börja snurra igen om inte företagen kan låna till investeringar?

Regeringen har inte heller gjort någonting för att möta rekordvarslen. Redan i november var varselsiffrorna på den högsta nivån sedan 1990-talskrisen. I stället för att lägga fram förslag för att möta jobbkrisen – till exempel genom vidareutbildning för dem som varslas – så förringade statsminister Fredrik Reinfeldt utvecklingen genom att säga att ”vi vet att inte alla varsel leder till uppsägningar”.

Redan före jul stod det också klart att jobbkrisen skulle slå rakt in i välfärden, när skatteinkomsterna viker och socialbidragen ökar. Men förra veckan kom chockbeskedet: Kommunerna och landstingen får inga nya resurser för 2009 i regeringens vårproposition. Varselvågen i välfärden fortsätter.

Regeringen har inte heller förstått vilken effekt jobbkrisen har på de offentliga finanserna. Sedan valet har den borgerliga regeringen sänkt skatterna med 80 miljarder kronor. Så sent som den 1 januari i år – efter att tillväxten sjunkit med nästan 5 procent månaderna innan – genomförde regeringen en skattesänkning på 15 miljarder kronor. På lånade pengar. Enligt Riksgälden kommer staten under 2009 att behöva låna ofattbara 135 miljarder kronor. Inte sedan 1995 har staten behövt låna så mycket pengar.

Läget är mycket allvarligt. Sverige behöver en ny färdriktning. Det finns inga möjligheter att över en natt lösa jobbkrisen. Men det är fortfarande inte för sent att dämpa ökningen av arbetslösheten och på så sätt värna de offentliga finanserna och ta ansvar för Sverige.

Vi socialdemokrater vill se flera insatser:

• Unga måste få möjlighet till jobb, praktik eller utbildning. Vi socialdemokrater kommer i vårbudgetmotionen att presentera ett paket med jobb, praktik och utbildning till Sveriges unga.

• Kommunerna måste få mer resurser. Jobbkrisen har redan utvecklats till en kvalitetskris i välfärden. Vi socialdemokrater kommer i vårbudgetmotionen att föreslå att minst 5 miljarder kronor skjuts till kommunerna och landstingen 2009. För 2010 krävs än större resurser.

• Ett brett kunskapslyft med 50 000 nya utbildningsplatser. Det finns inga möjligheter att från samhällets sida ordna fram jobb till alla under krisåren men samhället kan hjälpa till med att ge människor möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. På så sätt ser vi till att svenska löntagare står bättre rustade när krisen väl vänder. Vi socialdemokrater kommer därför att föreslå ett brett kunskapslyft i vårbudgetmotionen.

• Investera i gröna jobb. Parallellt med jobbkrisen står hela världen inför en omfattande klimatkris. Vi vet att vi behöver ställa om Sverige. Bostäder, skolor och äldreboenden behöver rustas upp och energieffektiviseras. Nya hyresbostäder behöver byggas. Infrastruktur behöver byggas och underhållas. För att dämpa ökningen av arbetslösheten föreslår vi att nödvändiga investeringar tidigareläggs. På så sätt minskar vi arbetslösheten nu och undviker arbetskraftsbrist inom vissa konjunkturkänsliga sektorer som byggsektorn i framtiden.

• Reparera arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen har kraftigt höjt avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen – och sänkt ersättningen. Resultatet har blivit att en halv miljon löntagare har lämnat försäkringen. Vi vill reparera arbetslöshetsförsäkringen genom att införa ett skatteavdrag som kraftigt sänker avgifterna och höja ersättningen och taket så att de allra flesta får 80 procent i ersättning vid arbetslöshet.

Med aktiva investeringar kan vi skapa fler jobb och dämpa ökningen av arbetslösheten. Enligt finansminister Anders Borgs egen bedömning leder vår socialdemokratiska politik till upp till 20 000 fler jobb. Vi delar denna bedömning, och lägger man till våra investeringar i utbildning så räknar vi med att vi i vår vårbudgetmotion kan lägga förslag om hundratusen fler möjligheter till jobb, utbildning och praktikplatser.

Därutöver måste också legitimiteten för samhällets institutioner återupprättas. Vi vill ha bort bonusar och andra former av orimligt höga ersättningar för ledande befattningshavare i statliga bolag. Vi vill även se en reglering och en tillsyn av ersättningarna till ledande befattningshavare i finanssektorn.

Men vi behöver också fördela krisens bördor rättvist.

När nu Sverige går igenom den djupaste ekonomiska krisen på flera decennier är det rimligt att alla får möjlighet att bidra. Många människor med höga inkomster har hittills inte märkt av krisen. I stället har de fått skatten sänkt på lånade pengar. Vi menar att det är rimligt att alla tar sin del av ansvaret. Därför kommer vi att lägga fram tre förslag om rättvisare skatter.

1. En ny förmögenhetsskatt. Vi socialdemokrater vill införa en ny förmögenhetsskatt, där de som har en förmögenhet som överstiger 2 respektive 4 miljoner kronor får betala 1 procent i förmögenhetsskatt.

2. En rättvisare fastighetsskatt. Det är orimligt att de med stora attraktiva fastigheter inte bidrar med mer i skatt än vanliga radhusägare. Vi vill att de med villor som är taxerade till mer än 5 miljoner kronor ska betala en extra fastighetsskatt på 1 procent av taxeringsvärdet över denna nivå. Vi vill också minska fastighetsskatten för de med låga inkomster genom att låta begränsningsregeln omfatta alla.

3. Höjd skatt för höginkomsttagare. Vi vill höja inkomstskatten för dem med riktligt höga inkomster. Vi tittar på olika modeller – men den som tjänar närmare en miljon kronor om året kommer med vårt förslag att få betala mer i skatt än i dag.
Med dessa förslag om rättvisare skatter beräknar vi få in över fem miljarder kronor som bidrar till att finansiera våra förslag för att ta Sverige ur krisen. Vi stänger inte heller dörren för att det kan behövas ytterligare skatteförändringar. Krisen är djup – och alla måste axla sin del av ansvaret.

Framgång kräver rättvisa.

MONA SAHLIN
THOMAS ÖSTROS

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.