Penilla Gunther (KD), Maria Lundqvist Brömster (L), Lars-Axel Nordell (KD), Barbro Westerholm (L) och Johan Örjes (C): ”Ingen enighet i alliansen om att säga ja till gårdsförsäljning” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Ingen enighet i alliansen om att säga ja till gårdsförsäljning”

Den finska gårdsförsäljningen är mycket begränsad och omfattar bara viner gjorda på bär och frukter som odlas norr om sextionde breddgraden. Den anses inte konkurrera med varor från andra medlemsländer, skriver artikelförfattarna.
Den finska gårdsförsäljningen är mycket begränsad och omfattar bara viner gjorda på bär och frukter som odlas norr om sextionde breddgraden. Den anses inte konkurrera med varor från andra medlemsländer, skriver artikelförfattarna.

Det har påståtts i media att allianspartierna skulle vara eniga om att lägga fram ett förslag om gårdsförsäljning av alkohol. Det är inte sant. Gårdsförsäljning skulle leda till att vårt monopol utmanades, och att Sverige riskera att tvingas avskaffa detaljhandelsmonopolet. Vilket skulle leda till kraftigt ökade alkoholskador, skriver Barbro Westerholm (L), med flera.

Under den senaste tiden har en del politiker och ekonomiska intressenter propagerat för så kallad gårdsförsäljning av alkohol. Det är så trevligt och så bra för turismen och sysselsättningen på landsbygden har det sagts. Vad man talar mindre om är medaljens trista baksida: Konsekvenserna för alkoholpolitiken och därmed för skadorna.

I den så kallade Franzéndomen 1997 godkände EU-domstolen Systembolagets monopol på detaljhandel med alkoholdrycker. Bland annat för att monopolets syfte är att skydda folkhälsan. Ett annat viktigt krav för att EU skulle acceptera monopolet var att lagstiftningen inte används för att favorisera inhemska produkter.

Men att tillåta svenska tillverkare att bedriva privat detaljhandel med alkohol skulle självfallet innebära att svenska produkter favoriseras. Två statliga utredningar, utförda av framstående jurister, har visat att enligt EU-rätten är svensk gårdsförsäljning inte förenlig med alkoholmonopol: ”En ny alkohollag”, SOU 2009:22 och ”Gårdsförsäljning”, SOU 2010:98.

Utredningarna fann att gårdsförsäljning, det vill säga försäljning av alkoholdrycker på tillverkningsstället vid sidan av detaljhandelsmonopolet, inte är förenlig med EU-rätten. En sådan ordning vore att diskriminera utländska tillverkare, som inte skulle få samma möjlighet.

Den ökning av sysselsättningen på landsbygden som en gårdsförsäljning skulle leda till är ytterst marginell, när man räknar de arbetstillfällen som har ett direkt samband med den tänkta gårdsförsäljningen, och inte ägnar sig åt spekulationer. Kanske något tiotal nya jobb.

Den andra utredningen (2010) ”löste problemet” så här: Om svenska tillverkare ska få rätt att bedriva detaljhandel till svenska konsumenter, måste även alla utländska tillverkare få samma möjlighet. Försäljningsställena skulle inte behöva ha någon anknytning till tillverkningsstället. Försäljningsställen skulle enligt förslaget kunna ligga var som helst, till exempel i centrum av städer och större samhällen.

Förslaget skulle ha möjliggjort hundratals nya alkoholbutiker, centralt placerade i större samhällen. I praktiken skulle alltså förslaget ha inneburit att detaljhandelsmonopolet hade upphävts. Detta förslag ledde naturligtvis inte till någon åtgärd av alliansregeringen.

Men EU har ”godkänt” gårdsförsäljning i Finland sägs det. Där har man infört möjlighet för lokala tillverkare av vin att sälja sina varor vid sidan av det finska monopolet, Alko.

Men den finska gårdsförsäljningen är mycket begränsad och omfattar bara viner gjorda på bär och frukter som odlas norr om sextionde breddgraden. Motiveringen för att den har accepterats av EU-kommissionen är att den inte anses konkurrera med varor från andra medlemsländer. När den finska regeringen också ville tillåta tillverkare av spritdrycker (likörer) att bedriva försäljning direkt till konsument, sade kommissionen nej. Det klargjordes att detta inte var förenligt med bibehållet alkoholmonopol i Finland.

Förslagen om att tillåta svenska tillverkare att sälja sina produkter direkt till konsument gäller vin gjort på vindruvor, öl och sprit. Det är solklart att dessa varor konkurrerar med produkter från andra medlemsstater, och att det därför skulle innebära en favorisering av svenska produkter. De två utredningarna ansåg därför inte att det finska exemplet skulle kunna åberopas av Sverige.

Det har också förts fram förslag om att lokala tillverkare skulle få bli ombud för Systembolaget.

Systembolaget har i dag cirka 500 ombud på mindre orter utan systembutik. I medlemskapsförhandlingarna underströk Systembolaget att dessa inte har eget försäljningsintresse, eftersom de bara får täckning för sina kostnader för hanteringen, och att de inte får sälja alkoholdrycker ur egna lager, utan bara hantera kundernas beställningar av varor från Systembolaget.

Det är lätt att konstatera att ombudsförslag skulle innebära en tydlig diskriminering till förmån för svenska producenter, eftersom de till skillnad från andra ombud skulle få sälja direkt till kunder ur egna lager.

Den ökning av sysselsättningen på landsbygden som en gårdsförsäljning skulle leda till är ytterst marginell, när man räknar de arbetstillfällen som har ett direkt samband med den tänkta gårdsförsäljningen, och inte ägnar sig åt spekulationer. Kanske något tiotal nya jobb. Försäljning genom Systembolaget är mycket viktigare enligt gårdarnas egna uppskattningar, i en enkät utförd av LRF. Paradoxalt nog vore det viktigare för tillverkarna att slå vakt om Systembolaget, än att få sälja till besökare.

Gårdsförsäljning av vin från små tillverkare skulle troligen på kort sikt inte leda till någon nämnvärd ökning av alkoholskadorna. Däremot blir riskerna större om tillverkare av sprit och hundratals bryggerier skulle få bedriva detaljhandel från sina tillverkningsställen.

Men den stora frågan gäller de långsiktiga effekterna, framför allt de EU-rättsliga. Att tillåta svenska alkoholtillverkare att sälja alkoholdrycker direkt till konsumenter i detaljhandel, skulle innebära att svenska produkter favoriseras och att importerad alkohol diskrimineras. Det strider mot förutsättningarna i Franzéndomen från 1997. Man kan utgå från att detta skulle leda till att vårt monopol utmanades, och att Sverige skulle riskera att tvingas avskaffa detaljhandelsmonopolet. Omfattande forskning visar att det skulle leda till kraftigt ökade alkoholskador.

Att införa gårdsförsäljning ”på försök” i något län, som också har föreslagits, är inte heller möjligt utan att äventyra vår alkoholpolitik. Det har påpekats, till exempel av Justitiekanslern, att det skulle undergräva vår argumentering inför EU-domstolen, där Sverige har hävdat att vårt monopol syftar till att skydda folkhälsan, inte att gynna svenska produkter.

Gårdsförsäljning skulle ju just gynna svenska produkter. Vi skulle tappa trovärdighet, monopolets motståndare skulle jubla och utmana oss i EU-domstolen, och vi skulle riskera att förlora monopolet, även om gårdsförsäljningen bara var ”på försök”, och vi var beredda att avsluta försöket vid kritik från EU-domstolen.

Det har påståtts i medier att allianspartierna skulle vara eniga om att lägga fram ett förslag om gårdsförsäljning. Det är inte sant. Och när man får klart för sig att detta kan hota en av grundpelarna i den svenska alkoholpolitiken, tror vi att allt fler riksdagsledamöter kommer att motsätta sig ett sådant förslag.

DN Debatt.30 augusti 2017

Debattartikel

Penilla Gunther (KD), Maria Lundqvist Brömster (L), Lars-Axel Nordell (KD), Barbro Westerholm (L) och Johan Örjes (C):
”Ingen enighet i alliansen om att säga ja till gårdsförsäljning”

Repliker

Alfred Askeljung (C), Johan Hedin (C), Gustav Hemming (C) och Johan Krogh (C):
”Dags att myndigförklara svenska folket”

Företrädare för svenska producenter av alkoholhaltiga drycker:
”Svenska producenter diskrimineras med förbudet”

Tina Acketoft (L), riksdagsledamot och EU-politisk talesperson och Gilbert Tribo (L), gruppledare Liberalerna Region Skåne:
”Gårdsförsäljning inget hot mot Systembolaget”

Slutreplik från Lars-Axel Nordell (KD) och Barbro Westerholm (L):
”Vilseledande om alkoholutredningar”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.