”Inskärp kravet på bemannade skolbibliotek” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Inskärp kravet på bemannade skolbibliotek”

Nu pågår ett viktigt offentligt samtal om den negativa trenden med sjunkande läsning och läsförståelse hos barn och unga. Vi gläds åt debatten eftersom den kan sprida ljus över det alarmerande läget och dess orsaker samt visa på möjligheter att vända trenden. Såväl regeringen som flera oppositionspartier har tagit varningssignalerna på allvar och presenterat politiska initiativ för ökad läsförmåga, skriver företrädare för Svensk Biblioteksförening.

Skälen till intresset är att god läsförmåga tillsammans med informationskompetens är en förutsättning för att alla fullt ut ska kunna delta i det demokratiska samtalet och ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Därutöver har läsförmågan hos barn och unga betydelse för resultaten i de flesta skolämnen. Universitet och högskolor har uttryck oro för att de studenter som nu tas in presterar sämre på grund av bristande läsförmåga. I förlängningen hotas Sveriges tillväxt och konkurrenskraft i världen.

Det är mot denna bakgrund man ska se lagstiftarens krav på att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Gabriel H Sahlgren från Centre for Market Reform of Education vid tankesmedjan Institute for Economic Reform hävdar på DN debatt den 1 oktober att det inte finns någon existerande forskning som stödjer att skolbibliotek skulle bidra till att höja elevers skolprestationer. I linje med institutets agenda vill han avskaffa alla krav på friskoleföretagen om att tillhandahålla skolbiblioteksverksamhet för eleverna.

Sahlgrens artikel bortser helt från de forskningsresultat som motsäger hans krav på avregleringar. Tvärtemot vad som hävdas i artikel finns en rad internationella studier som visat på ett tydligt samband mellan bemannade skolbibliotek och till exempel läsvanor och lärande. Även svenska studier har visat på ett positivt samband mellan skolbibliotekarier och elevers kunskaper.

Metodologiskt genomarbetade utvärderingar i USA som genomförts i ett stort antal delstater har till exempel visat att skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier har en positiv påverkan på elevernas lärande och läsfärdighet. Utvärderingarna pekar bland annat på att elever i skolor med skolbibliotek med utbildade bibliotekarier har väsentligt högre resultat i standardiserade lästest än elever i skolor med sämre biblioteksresurser. Dessa samband kvarstår när hänsyn tas till bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå m.m. Resultaten sammanfattas bland annat i en rapport från U.S. National Commission on Libraries and Information Science,  School Libraries Work! (2008).

Även forskning i Kanada har visat på markanta skillnader i elevers läsfärdighet och läslust mellan skolor med bemannade skolbibliotek och elever i skolor utan personal i sina skolbibliotek. De s.k. Colorado-undersökningarna, som inkluderade ett mycket stort antal studenter och skolor, visar på ett starkt samband mellan elevers läslust och förekomsten av lärarbibliotekarier samt att elever i skolor utan utbildad skolbiblioteks-personal tenderar att läsa sämre och få lägre betyg, se School Librarians Continue to Help Students Achieve Standards: The Third Colorado Study (2010). Intressant nog kunde man där också visa att skolbiblioteken var särskilt effektiva i att höja lågpresterande elevers resultat.

Sammantaget välkomnar vi ökat fokus på läsförmågan och informationskompetens och de verktyg som kan stärka sådana kunskaper och färdigheter Bemannade skolbibliotek är bevisligen ett av dessa nödvändiga verktyg.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.