Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-01-20 02:26

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/institutionen-for-manskliga-rattigheter-hor-hemma-i-umea/

DN Debatt

DN Debatt. ”Institutionen för mänskliga rättigheter hör hemma i Umeå”

Efter ryska Murmansk och norska Trondheim är Umeå den största staden i Sápmi, det vill säga inom det område samer sedan urminnes tider levt och verkat på, skriver artikelförfattarna.
Efter ryska Murmansk och norska Trondheim är Umeå den största staden i Sápmi, det vill säga inom det område samer sedan urminnes tider levt och verkat på, skriver artikelförfattarna. Foto: Henrik Montgomery/TT

DN DEBATT 26/12.

Landshövding Helene Hellmark Knutsson m fl: Här finns möjligheten att skapa ett institut med särskild kompetens om det svenska urfolket.

Då regeringen visat ambitioner att värna samers grundläggande rättigheter skulle det vara en viktig markering att placera den nya institutionen för mänskliga rättigheter i Umeå.

Att regeringen har för avsikt att inrätta en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter (MR-institut) är väldigt viktigt för att säkerställa Sveriges efterlevande av internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Regeringen har visat att man menar allvar med att höja statens ambitioner för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Som ett led i detta menar vi att det vore en historiskt viktig markering att placera institutet på traditionellt samiskt område, i Sápmi. Umeå, en del av Sápmi och en av Sveriges största universitetsstäder i en expansiv och växande region, är en väl lämpad plats för lokaliseringen av den nya myndigheten. Här finns möjligheten att skapa ett MR-institut med särskild kompetens i det svenska urfolkets rättigheter, men som även kan säkerställa Sveriges efterlevnad av samtliga internationella MR-åtaganden.

Umeå, med 130 000 invånare, är norra Sveriges största stad, i den region som har bäst livskvalitet av EU:s 272 regioner (EU Social progress index). Umeåregionen, som spänner över Örnsköldsvik, Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Robertsfors och Vindeln omfattar mer än 210 000 invånare och tillsammans med Skellefteå bor här cirka 280 000 människor. Detta innebär en stark kompetensförsörjningsbas i en av landets snabbast växande arbetsmarknadsregioner där mänskliga rättigheter och social hållbarhet har en framskjuten position. Umeåregionen erbjuder en dynamisk miljö där MR-frågor levandegörs fortlöpande med tillgång till forskning och utbildning på MR-området vid ett av Sveriges få fullbreddsuniversitet.

Mot bakgrund av de betydelsefulla MR-åtaganden svenska staten har i förhållande till samerna, Europas enda ursprungsfolk, och med tanke på att regeringen tydligt visat ambitioner att värna samers grundläggande rättigheter, skulle en placering av myndigheten i Sápmi utgöra en verkligt betydelsefull markering. Efter ryska Murmansk och norska Trondheim är Umeå den största staden i Sápmi, det vill säga inom det område samer sedan urminnes tider har levt och verkat på.

Om MR-institutet placeras i Umeå kan verksamheten stärkas med god tillgång till kompetens inom MR-området. Vid Umeå universitets Centrum för samisk forskning (Várdduo) arbetar man tvärvetenskapligt, gränsöverskridande och internationellt för att utveckla samisk- och urfolksforskning. Statsvetenskapliga och juridiska institutionen bedriver också spetsforskning inom MR-området. De möjliga synergierna för en MR-myndighet i Umeå kan illustreras med den utveckling som skett sedan etableringen av Brottsoffermyndigheten 1994. Sedan dess inrättande har Umeå universitet kommit att bli nationellt ledande i brottsofferforskning, med en långsiktigt aktiv forskargrupp som kunnat förse myndigheten med vetenskaplig evidens och hämtat relevanta forskningsfrågor och nätverksbyggande genom närheten till myndigheten.

En placering i Umeå, på avstånd från statsförvaltningens maktcentra i Stockholm, skulle gagna myndighetens faktiska och upplevda oberoende.

Umeå är också säte för ett stort antal civilsamhällesaktörer på MR-området. Svenska samernas riksförbund (SSR) har sitt huvudkontor i Umeå, jämte aktörer som Rättighetscentrum Västerbotten, Funktionsrätt Umeå/Västerbotten, Barnrättsbyrån med flera. Den vitala civilsamhällesnärvaron och umebornas starka engagemang för mänskliga rättigheter och värden bidrar till att MR-frågor ständigt aktualiseras här. Detta avspeglas också i hur Umeå kommun arbetar med grundläggande rättigheter och friheter.

Umeå kommun har i 30 år arbetat kontinuerligt, långsiktigt och strategiskt med kvinnors rättigheter och jämställdhet. Här finns ett jämställdhetsutskott, direkt under kommunfullmäktige, som ansvarar för att granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv, bereda ärenden och utveckla strategier för att nå jämställdhetsmålen. Umeå är också en av nio svenska kommuner som är förvaltningskommun för meänkieli och finska, utöver samiska, vilket innebär särskilda rättigheter för dessa minoriteter i kommunen.

Den tilltänkta MR-myndigheten skulle alltså vara verksam i en miljö där det finns mycket kunskap att hämta om hur de mänskliga rättigheterna kan förverkligas i praktiken. Här finns en solid bas för den tilltänkta myndighetens verksamhet som innefattar möjlighet till kunskapsutbyte med akademin och andra myndigheter, utvärdering av praktiskt och systematiskt arbete med att förverkliga de mänskliga rättigheterna och på en plats med stark anknytning till urfolksfrågor och urfolksrättigheter. Detta utan att myndigheten blir beroende av extern kompetensförsörjning.

Umeå och Västerbotten är i en stark expansiv fas med inflöde av stora industrietableringar och en betydande tillväxt. Regionen har goda kommunikationer i form av tåg, flyg och färja. Dessutom är Västerbotten profilerat inom hållbarhetsfrågorna där fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genomsyrar offentlig sektor och näringslivet. Dessa parametrar är viktiga för MR-institutet.

Avslutningsvis är frågan om institutets oberoende en central aspekt. En placering i Umeå, på avstånd från statsförvaltningens maktcentra i Stockholm, skulle gagna myndighetens faktiska och upplevda oberoende. Vi är av den bestämda uppfattningen att MR-institutet och dess roll att oberoende granska och utveckla MR-arbetet i hela landet har unika möjligheter i Umeå och omkringliggande region.

Ämnen i artikeln

Sápmi
Umeå
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt