Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-09-27 07:19

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/inte-ens-vaccinerna-kommer-att-ge-oss-flockimmunitet/

DN DEBATT

DN Debatt. ”Inte ens vaccinerna kommer att ge oss flockimmunitet”

Flera utbrott på senare tid visar att även mycket hög vaccinationsgrad (över 90 procent) inte garanterar att smittspridningen stoppas, skriver artikelförfattarna.
Flera utbrott på senare tid visar att även mycket hög vaccinationsgrad (över 90 procent) inte garanterar att smittspridningen stoppas, skriver artikelförfattarna. Foto: Jessica Gow/TT

DN DEBATT 9/9.

Tre virusforskare: Dagens vacciner kommer dock att ge skydd mot svår och lätt sjukdom orsakade av de i dag kända virusvarianterna.

Allt talar för att sars-cov-2 kommer att bli kvar, som ett återkommande säsongsvirus.  Flockimmunitet kommer att bli mycket svår eller till och med omöjlig att uppnå, skriver Lennart Svensson, Åke Lundkvist och Anders Widell.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Pandemin har rest flera viktiga frågor som fortfarande är obesvarade: Kommer vi att få leva med sars-cov-2, som orsakar covid-19, även i framtiden? När uppnår vi flockimmunitet? Hur länge kommer immuniteten att kvarstå? Kunskapen från tidigare vacciner och infektioner/pandemier bör nu bättre beaktas, för förståelsen om hur covid-19-pandemin kommer att utvecklas och bäst bekämpas framöver.

1 Sars-cov-2 kommer att bli kvar, bli endemiskt, som ett återkommande säsongscoronavirus. Vi känner sedan länge till fyra corona­virus som infekterar människan och som återkommer under vinter­säsongen och ger milda förkylningar. Därutöver har vi sedan 2003 drabbats av två helt nya coronavirus som kan ge mycket svåra infektioner: sars-cov-1 (orsakar sars, dödlighet cirka 10 procent) och mers-cov (orsakar mers, dödlighet cirka 34 procent).

En avgörande fråga är vilken väg sars-cov-2 nu kommer att ta. Kommer det att anpassa sig allt bättre och bättre till människan genom evolutionär selektion (gradvisa mutationer), som de fyra säsongscoronavirusen tidigare gjort under hundratals år? Eller kommer det att misslyckas med anpassningen som sars-cov-1 och mers-cov, som båda ger svår sjukdom, vilket resulterat i en begränsad spridning?

Tidigt i pandemin torgfördes synpunkter om att sars-cov-2 kunde utrotas via naturlig immunitet eller efter vaccination genom så kallad ”flockimmunitet”. Historien har dock visat att endast virus som har människan som sin unika värd kan elimineras fullständigt.

Vårt nya coronavirus sars-cov-2 uppvisar likt de fyra säsongscoronavirustyperna global spridning och troligen minskad dödlighet över tiden. För att ett djurvirus skall kunna korsa över artgränsen till människa krävs mutationer, där virusanpassningen kan ske till priset av en lägre sjukdomsframkallande förmåga (jämför deltavarianten med högre smittspridning än alfavarianten, som i sin tur spreds effektivare än den ursprungliga Wuhanvarianten).

Ett liknande exempel är försvagningen av den sjukdomsframkallande förmågan av virus genom odling på laboratoriet vid framställning av levande försvagade vacciner. Samma anpassning av virus kan ske ute i naturen, virus har ingen fördel av att orsaka svår sjukdom på bekostnad av effektiv smittspridning, däremot gynnas virus av vissa symtom som ger till exempel en ökad aerosolbildning eller diarréer/kräkningar.

Allt talar således för att sars-cov-2 blir endemiskt och att vi får lära oss att leva med detta virus även i framtiden.

2 Sars-cov-2 kommer inte att kunna utrotas. Tidigt i pandemin torgfördes synpunkter om att sars-cov-2 kunde utrotas via naturlig immunitet eller efter vaccination genom så kallad ”flockimmunitet”. Historien har dock visat att endast virus som har människan som sin unika värd kan elimineras fullständigt. Det bästa exemplet är smittkoppor där framgångsrik vaccination resulterade i att smittkopporna på 1970-talet kunde utrotas totalt.

Således kommer zoonotiska virus (virus som härstammar från djur) som sars-cov-2 knappast att kunna utrotas då ursprunget och den naturliga värden finns ute i naturen.

3 Sars-cov-2 kommer att fortsätta under lång tid att ge upphov till nya ”varianter” med ökad spridningsförmåga. Det sannolika är att ursprungsstammen av sars-cov-2 härstammar från fladdermöss. Vid ett givet tillfälle lyckades detta virus överföras till människa och vi fick den första spridningen i Wuhan i slutet av 2019. Man tror att detta blev möjligt genom att fladdermusviruset just där fått mutationer i den så kallade spikmolekylen som gav en förbättrad bindning till människans målcell, ACE-2 (den huvudsakliga bindnings­molekylen för sars-cov-2).

Tyvärr kommer detta virus att fortsätta mutera. Enstaka virus­varianter får en ökad spridningsförmåga medan merparten inte förs vidare på grund av att de nya mutationerna inte är tillräckligt fördelaktiga för viruset.

Vi har under pandemins gång kontinuerligt bevittnat hur olika mutationer uppstår och ger upphov till nya varianter. Tyvärr kommer detta virus att fortsätta mutera. Enstaka virus­varianter får en ökad spridningsförmåga medan merparten inte förs vidare på grund av att de nya mutationerna inte är tillräckligt fördelaktiga för viruset.

4 Det kommer att ta lång tid innan sjukdomsförmågan hos sars-cov-2 minskar. Säsongscoronavirusen har cirkulerat under lång tid. Hur dessa zoonotiska virus kommit över till människan och anpassats är fortfarande i huvudsak oklart.

Ett intressant exempel, liknande sars-cov-2, är säsongscoronavirus OC43 som sannolikt anpassades från boskapscoronavirus till människa på 1890-talet. OC43 påvisades första gången 1967 hos barn med förkylningssymtom.

Således talar historien för att det kommer att ta många år innan sars-cov-2 blir ett säsongscoronavirus som i huvudsak drabbar barn.

5 Dagens vacciner mot sars-cov-2 kommer att ge skydd mot svår och lätt sjukdom orsakade av de i dag kända varianterna av viruset. Det finns sju olika coronavirus som alla orsakar sjukdom hos människor. Likt sars-cov-2 är också röda hundvirus, påssjukevirus och mässlingsvirus monotypiska men trots kontinuerliga mutationer under lång tid har vi fortfarande mycket effektiva vacciner mot dessa tre virussjukdomar.

Det intressanta är att vaccinstammarna för dessa tre har varit orörda sedan 60–70-talet. Trots att varianter uppstår förmår inte dessa att ge upphov till några nya virustyper i människan.

6 Flockimmunitet kommer sannolikt inte att uppnås. En tanke som numera delas av många virusforskare är att vi troligtvis inte kommer att uppnå någon flockimmunitet. Resonemanget bygger på att flockimmunitet historiskt inte uppnåtts via naturlig infektion utan genom vaccinationer.

Det helt avgörande är att immuniteten, oavsett om den skapats av en infektion eller av vaccinering, mot luftvägsvirus, inklusive coronavirus, förefaller vara mycket kortvarig.

Flockimmunitet uppstår när en stor del av en befolkning blir immun mot en sjukdom vilket gör att sjukdomens spridning från person till person upphör/begränsas i brist på mottagliga individer i en smittad persons omgivning. Som ett resultat blir hela samhället skyddat – inte bara de som är vaccinerade utan även ovaccinerade.

I början på pandemin trodde många att cirka 50–70 procent antikroppsprevalens (immunitet) i befolkningen skulle räcka för att stoppa spridningen i samhället, men flera utbrott på senare tid visar att även mycket hög vaccinationsgrad (över 90 procent) inte garanterar att smittspridningen stoppas.

Vår övertygelse är att flockimmunitet kommer att bli mycket svår eller till och med omöjligt att uppnå baseras på:

● Dagens vacciner mot sars-cov-2 ger skydd mot dödlighet och svår sjukdom men inte mot smittspridning.

● Studier från 1970-talet av säsongs­coronavarianter visade att immuniteten i snitt är kortare än ett år och att återinfektioner därför är mycket vanliga. Liknade observationer börjar nu komma även för sars-cov-2-vaccinerade.

● Att ett vaccin skulle ge ett långvarigare skydd än en naturlig infektion är inte sannolikt, även om vi saknar den typen av kunskap för de nya mRNA-vaccinerna.

● Globalt har hittills en mycket liten del av mänskligheten blivit vaccinerad, vilket gör att det under lång tid framöver kommer att finnas gott om ovaccinerade individer.

Det helt avgörande är att immuniteten, oavsett om den skapats av en infektion eller av vaccinering, mot luftvägsvirus, inklusive coronavirus, förefaller vara mycket kortvarig.

Ämnen i artikeln

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt