Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-20 13:28

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/jag-vill-att-l-haller-fast-vid-januarioverenskommelsen/

DN Debatt

DN Debatt. ”Jag vill att L håller fast vid januariöverenskommelsen”

Svenskheten ska vara inkluderande men det kräver tydlighet om liberala och demokratiska värderingar. Vi ska aldrig acceptera intolerans eller extremism i någon form, skriver Erik Ullenhag. Foto: Janerik Henriksson/TT

DN DEBATT 28/5. Jag kandiderar till partiledare för Liberalerna och presenterar här de områden där vi tillsammans i partiet behöver utveckla politik och prioritera i politiska förhandlingar framöver. Min övertygelse är också att avtalet med S, MP och C ska hållas. Inte bara för principens skull utan också för att det innehåller bra liberala reformer, skriver Erik Ullenhag (L).

Runt om i västvärlden känner många att det var bättre i går och att det blir sämre i morgon. Den känslan finns också i Sverige. Men i stället för idéer om hur Sverige ska bli bättre ser vi den politiska popcornmaskinen snurra vidare. Utspelspolitik i stället för långsiktighet, kritik av motståndare i stället för egna ståndpunkter, oändliga debatter om ordval i stället för diskussion om politisk utveckling. Svensk politik måste förändras för att möta och lösa samhällsproblem. Bara så skapar vi framtidstro i hela landet.

När det diskuteras om vem som ska bli partiledare för Liberalerna så verkar Sverige inte vara i centrum, utan snarare vad som ska hända med partiet. För mig är det fel utgångspunkt. Vägen framåt för Liberalerna kan inte börja någon annanstans än i de utmaningar och möjligheter som landet står inför. Jag kandiderar till partiledare för Liberalerna för att göra vårt parti till en relevant politisk kraft som tar ansvar för att utveckla Sverige.

Jag ser detta liberala Sverige framför mig. Ett land där vi har ett världsledande företagsklimat och den vassaste klimatpolitiken, där en kunskapsskola ger alla barn och unga chansen att lyckas, där rättsstaten fungerar för alla samt där det lönar att anstränga och utbilda sig så att vi har råd med en stark välfärd. I ett liberalt Sverige ska det inte spela någon roll vilken hudfärg du har, varifrån du kommer, vilken gud du tror eller inte tror på eller vem du älskar. Svenskheten ska vara inkluderande men det kräver tydlighet om liberala och demokratiska värderingar. Vi ska aldrig acceptera intolerans eller extremism i någon form.

Liberalerna ska inför valet 2022, precis som vår valutvärdering slog fast, ha ett tydligt besked i regeringsfrågan. Jag vill att det beskedet tar sin utgångspunkt i Sveriges utmaningar och hur vi får störst genomslag för liberala lösningar.

Där friheten är som minst ska liberalismens ansträngningar vara som störst. För att allas livschanser ska tas till­vara krävs en politik som är lika orädd för tillväxtpolitik som för välfärdssatsningar. Där mer av marknadsliberala ekonomiska reformer skapar utrymme för mer av socialliberala reformer för frihet och social rörlighet.

Jag bedömer att vi står inför ett decennium där behovet av reformer kommer vara stort. Därför behöver vi tillsammans i Liberalerna formulera idéer som område för område bidrar till att bygga Sverige starkare. En central insikt ska prägla all vår politik: Sverige är ett litet, extremt handels­beroende land i norra Europas utkant. En förutsättning för att vi ska lyckas är att vi samarbetar med andra. Sveriges välstånd är helt beroende av frihandel och många frågor kräver internationella lösningar.

Vår förmåga att löpande anpassa vår politik efter hur omvärlden utvecklas är nyckeln till framgång. I en del fall rör det frågor som visat sig vara svåra för oss liberaler. Jag vill att vi utan skygglappar eller förutfattade meningar vågar och orkar ta oss an även dessa. Låt mig här nämna några av de områden där jag tror Liberalerna behöver utveckla politik och prioritera i politiska förhandlingar framöver:

1 Den internationella konkurrensen blir allt tuffare – då behöver vi bli ännu vassare. Det är tack vare internationellt framgångsrika svenska exportföretag som vi har ett välstånd att fördela. Förutsättningarna för företag och talanger ska vara minst lika bra i Sverige som i våra konkurrentländer. Då måste hela Sverige kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter och tågtransporter samt vägar fungera i alla delar av landet.

2 Kunskap är nyckeln till individens frihet och Sveriges välstånd. Lärarnas status behöver fortsatt stärkas, rektorers möjlighet att vara pedagogiska ledare öka och skolan förstatligas. Vi behöver också fundera kring hur segregationen skapat en mer ojämlik skola. Särskilda insatser behöver göras i skolorna i våra mest utsatta stads­delar. Vår högre utbildning behöver vässas och investeringarna i fri forskning öka, samtidigt som samverkan med näringslivet utvecklas.

3 Klimatutmaningen är existentiell – det behövs en liberal klimatoffensiv. Haven stiger och skogarna brinner. Liberalerna har inte lagt den tid på klimatet som vi borde och nu är det hög tid att göra vår hemläxa. Ska de innovationer och investeringar vi nu behöver bli verklighet så är marknadsekonomi och fri forskning vägarna framåt. Avgörande är också mer internationellt miljösamarbete, koldioxidskatt på EU-nivå, fokus på en fossilfri elproduktion, grön skatteväxling samt export av den världsledande teknik som Sverige har för att hålla nere klimatutsläppen.

4 Ett rättvisare Sverige där välfärden fungerar och de mest utsattas frihet ökar. Löftet att återställa LSS ska infrias och vi behöver öka de ekonomiska marginalerna för de mest utsatta äldre. Köerna till äldreboende är för långa, samtidigt är valfriheten för dem som vill bo kvar hemma för liten. Vårdköerna ska kortas och insatserna för att bekämpa psykisk ohälsa förbättras. Välfärdens medarbetare, ofta välutbildade kvinnor, måste få bättre arbetsvillkor.

5 Bryt utanförskapet – återupprätta rättsstaten. I de mest utsatta områdena måste rättsstaten återupprättas, fler få friheten att ha ett jobb med en egen lön och skolgången förbättras. Mest akut är att bekämpa brottsligheten. Vi behöver göra kraftfulla satsningar på polisen och särskilda insatser samlat och i samverkan med andra myndigheter och kommunerna. Varje gäng och varje gängmedlem ska uppleva en press från alla delar av vårt samhälle.

6 Liberal feminism i Sverige och på export. Av den liberalism jag står för följer att jag alltid varit en övertygad feminist. Feminism handlar om frihet och att se att det fortfarande finns glastak i Sverige, att visa nolltolerans mot sexismen och skapa en skola där också pojkar kan lyckas. Hedersförtrycket ska synliggöras och bekämpas. Tiden måste vara över då vi av någon missriktad välvilja mot det främmande såg mellan fingrarna när en flicka drabbas av ofrihet i hederns namn. Sveriges feministiska utrikespolitik ska innebära att vi alltid är rösten för kvinnors rättigheter runt om i världen.

Liberalerna beslutade efter en lång process att släppa fram en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag deltog inte i de diskussionerna, men konstaterar att vi nu har ett program med 73 punkter som vi enats om. Min övertygelse är att avtal ska hållas. Det är inte bara en bra princip, det program som vi enats om innehåller dessutom bra liberala reformer. När vi närmar oss nästa val ska denna mandatperiod och samarbetet med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet utvärderas. Liberalerna ska inför valet 2022, precis som vår valutvärdering slog fast, ha ett tydligt besked i regeringsfrågan. Jag vill att det beskedet tar sin utgångspunkt i Sveriges utmaningar och hur vi får störst genomslag för liberala lösningar.

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land. Vi har stora möjligheter. Men också mycket att ta tag i. Med ett liberalt program kan vi utveckla vårt land och ge svar på de frågor människor i dag känner oro och osäkerhet inför. Så kan vi ta tillvara alla möjligheter. Så kan vi skapa framtidstro.