Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Jag vill ta över KD – här är mitt politiska program”

I vårt land, i vår tid, krävs ett politiskt ledarskap som inte väjer för de stora ­utmaningarna, skriver Jakob Forssmed.
I vårt land, i vår tid, krävs ett politiskt ledarskap som inte väjer för de stora ­utmaningarna, skriver Jakob Forssmed. Foto: Nicklas Thegerström

Sverige befinner sig i en värderingskris och ­Kristdemokraterna måste utveckla sin politik för ett bättre samhälle. Med riktade ­skattesänkningar, stärkt valfrihet i vården och en trygghetspolitik med familjen i centrum vill jag leda KD i rätt riktning, skriver Jakob Forssmed (KD).

I vårt land lämnar elever skolan utan att ha lärt sig läsa och räkna. Barn växer upp utan att någon gång se sina föräldrar gå till jobbet. Drömmen om en resa mot ett bättre liv tycks för många långt borta.

I vårt land faller människor igenom skyddsnäten. Hemlösheten har blivit vardag. Äldre väntar i timmar på att ensamheten ska brytas av några få minuters besök av hemtjänsten. Den psykiska ohälsan ökar. Skolgårdens glåpord följer med hem i mobilen. Unga jagar bekräftelse i relationer som slutar i hat och förnedring.

Finns det någon gemensam nämnare för de utmaningar som vi står inför? Hänger skolresultaten ihop med hemlösheten, med utanförskapet, med äldres ensamhet, med de hatfulla sms:en? Jag tror det finns en gemensam nämnare. Vi brister i ansvarstagande och medkänsla. Vi gör fel prioriteringar. Gränsen mellan rätt och fel blir suddigare. Visst är Sverige ett bra land att leva i. Fler går till jobbet än tidigare och resurserna till välfärden har ökat. Men vår tid är också en tid av värderingskris.

 

 

Vad som är rätt och fel måste också vara skrivet i våra hjärtan. En överföring av goda värden måste ske varje dag.

 

 

Sverige lider inte brist på paragrafer och byråkrati. Men det är inte främst lagstiftning som skapar och håller goda värden vid liv. Vad som är rätt och fel måste också vara skrivet i våra hjärtan. En överföring av goda värden måste ske varje dag. Mellan föräldrar och barn. Inom förenings- och samfundsliv. I skolan.

Vi vet att Sveriges välstånd och utveckling främjats av tillitsfull gemenskap och enskilda människors ansvarstagande. Men i dag tycks många politiker sträva efter det motsatta. Vad händer med ett samhälle där politikens främsta lösningar är förbud, kvotering och beskattning? Vad händer med ett samhälle när människor som vill ta ansvar, göra gott och utveckla idéer i näringslivet eller i ideella sektorn ständigt möts av nya hinder och pålagor? När staten gör fel saker och breder ut sig, trängs civilsamhället undan. Det egna ansvarstagandet minskar.

Sveriges utmaningar kräver att vi förmår tänka om och tänka nytt. Vi behöver politik som skapar grogrund för gemenskap och för de goda värden som bygger samhället starkare. Jag vill att Kristdemokraterna ska forma en sådan politik, med följande inriktning:

1. Ekonomisk politik för fler jobb och ökad vardagsfrihet. Vi har inte tillräckligt väl utformat en politik för fler jobb och starkare ekonomi, och väljarnas förtroende för Kristdemokraterna är här lågt. Det behöver ändras. En stark ekonomi där jobben blir fler är en förutsättning för såväl välfärdsreformer som skattesänkningar och starkare civilsamhälle. Detta perspektiv måste vägleda reformarbetet.

Sveriges konkurrenskraft och företagarnas villkor måste förbättras. Vår ekonomiska politik bör möjliggöra skattesänkningar för enskilda och familjer. Det ger fler jobb och skapar drivkrafter att arbeta mer, men skapar också utrymme för att ibland arbeta något mindre.

Inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik vill jag pröva möjligheten till riktade skatte­sänkningar till grupper som i dag har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det skulle sänka trösklarna till jobb och möjliggöra för exempelvis unga att arbeta ihop ett startkapital. Tjänstemarknaden bör vidgas med fler tjänster till rimliga priser, till gagn både för tidspressade barnfamiljer, äldre och personer i behov av arbete. Kristdemokraterna ska fortsätta arbetet med att utveckla integrationspolitiken.

Vi behöver också förenkla och förnya arbetsmarknadspolitiken, som för arbetsgivare upplevs som krånglig. Målet ska vara ett gemensamt åtagande där arbetsgivarna, privata och offentliga, ska få ett enklare och mer flexibelt stöd för att kunna ta ett större ansvar för att inkludera grupper med svag anknytning till den reguljära arbetsmarknaden.

2. Välfärdspolitik som prioriterar de mest utsatta. Vi ska fortsatt prioritera resurser till välfärden. Men också stå för de mest innovativa lösningarna på vårdens och omsorgens utmaningar, där bristen på jämlik vård kräver ett kraftigt ökat statligt ansvar. Vi ska ta strid för valfrihet. Det är i grunden en fråga om värdighet och makt i de stunder då vi är som mest utlämnade till andra.

Kristdemokraterna måste göra mer för att lyfta samhällets mest utsatta och öka den sociala rörligheten. En sådan ambition förutsätter en bra skola för alla. Vi behöver se över stödet till familjer i ekonomisk utsatthet, men samtidigt bör socialpolitiken i högre grad betona det egna ansvaret. Högre krav på deltagande i kompetenshöjande insatser inom ekonomiskt bistånd är en möjlig väg framåt, tillsammans med minskade marginaleffekter. Samhällets skyddsnät ska knytas så att det ger rätt hjälp, utan att försvåra vägen till egen försörjning.

3. Trygghetspolitik som stärker samhällsgemenskapen. Banden mellan människor är avgörande för en god samhällsgemenskap. Dessa band grundläggs i familjer. Vi behöver politik som bättre möjliggör mer tid för våra barn. Mer tid för relationer. Politiken behöver främja att fler familjer både orkar hålla ihop, och kan få livet att gå ihop. Här har Kristdemokraterna utvecklingsarbete att göra. Familjepolitik behöver handla om mer än småbarnsåren. Vår politik ska bättre och med ett bredare anslag än i dag bidra till starkare relationer, vilket ger ökad trygghet och gemenskap i samhället.

Goda värden har svårt att få fäste i ett samhälle där människor tappar förtroende för att staten klarar att värna människors trygghet och frihet. I stället skapas grogrund för rädsla och uppgivenhet. Vi behöver en politik som bättre prioriterar att upprätthålla lag och ordning och skipa rätt i alla miljöer. Sverige måste vara ett land där brottsoffer får upprättelse och brottslingar kan sona sitt brott. Det gäller inte minst bland unga. Tidiga insatser och reaktioner är avgörande.

 

Det är med stor ödmjukhet som jag ber om förtroende att få leda partiet i vårt arbete för ett Sverige med stark ekonomi, stark välfärd och stark gemenskap.

 

Svensk politik behöver Kristdemokraterna. Inte för att vi ska fylla ett ledigt utrymme på den politiska spelplanen. Utan för att vi ska bidra med kloka lösningar på de utmaningar Sverige står inför. Vi står på en stark kristligt social grund. Det är uppenbart att vi befinner oss till höger på den politiska skalan. Men vi finns inte till för att uppehålla oss vid etiketter. Vår uppgift är betydligt större än så.

I vårt land, i vår tid, krävs ett politiskt ledarskap som inte väjer för de stora utmaningarna. Ett ledarskap som orkar se bortom twitterstormar och förmår mer än plakatpolitik. En person kan aldrig ensam bära ett sådant politiskt ledarskap. Men ett parti kan.

Uppgiften är svår, men angelägen. Det är med stor ödmjukhet som jag ställer mig till medlemmarnas förfogande och ber om förtroende att få leda partiet i vårt gemensamma arbete för ett Sverige med stark ekonomi, stark välfärd och stark gemenskap.

Fakta. Partiledarprocessen i KD

Göran Hägglund meddelade sin avgång den 30 januari, efter att ha suttit på partiledarposten i elva år.

Partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson har meddelat valberedningen att hon kandiderar till posten. Även Ebba Busch Thor, kommunalråd i Uppsala, har lämnat besked att hon ställer upp som kandidat. EU-parlamentarikern Lars Adaktusson har tidigare sagt till DN att han inte ställer upp.

Partiets valberedning vill ha in nomineringar till den 25 februari. I början av mars så arrangerar partiet en utfrågning av de nominerade som vill ställa upp.

Därefter ska partidistrikten på nytt nominera partiledarkandidater och valberedningen bestämma sig för ett namn.

En extra partikongress, rikstinget, väljer ny partiledare den 25 april.

Partidistrikten Stockholms län och Stockholms stad ska hålla en egen utfrågning med de personer som lokalavdelningarna nominerar.

Läs också: ”Falangstrid i KD inför partiledarvalet” http://www.dn.se/nyheter/politik/falangstrid-i-kd-infor-partiledarvalet/

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.