Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Jämställdhet är en smart investering för framtiden”

Fredrik Reinfeldt i FN i dag: Det är oacceptabelt att det fortfarande år 2011 finns länder som förvägrar kvinnor rätten att rösta, ärva och arbeta. Det är en förlust för kvinnorna men det är också ett faktum att en överbryggad klyfta i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män skulle påverka hela den globala ekonomin. När kvinnor tar större del i samhället blir världen mer rättvis och mindre korrumperad, skriver statsministern.

När jag går upp i talarstolen i dag för att hålla Sveriges anförande i FN:s generalförsamling i New York har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och den palestinske presidenten Mahmud Abbas just talat. Detta efter en vecka som här i New York till stor del präglats av palestiniernas önskan att få fullvärdigt medlemskap i FN. Den svenska positionen är tydlig. Vi vill se två stater som existerar sida vid sida i fred och försoning. Vi kommer att ställa oss bakom alla initiativ som befrämjar denna målsättning.

För mer än tio år sedan sattes ett antal konkreta mål inom ramen för FN:s arbete som sedan samlades under namnet millennieutvecklingsmålen. Målen – att befria mänskligheten från extrem fattigdom, från hunger, sjukdomar och analfabetism – är tydliga och kraftfulla. De har hjälpt det internationella samfundet att övervaka och mobilisera resurser för utvecklingssamarbete.

Det har också gjorts viktiga framsteg. Vi har sett fattigdomen minska i många länder och år 2015 förväntas den globala fattigdomen falla under femton procent. Vi har därtill sett några av de fattigaste länderna förbättra möjligheterna till utbildning för sin befolkning. Det finns fler ljuspunkter: Barnadödligheten har minskat. Antalet personer som drabbats av nya hiv-infektioner minskar stadigt. Över hela världen har fler och fler fått tillgång till rent dricksvatten. Allt detta är bra och oerhört viktigt för de människor som berörs.

Men en granskning av målen visar också att om vi ska klara av att höja levnadsstandarden och börja närma oss lika rättigheter och möjligheter för människor runt om i världen – då har vi en lång väg kvar att gå på flera viktiga områden.

När jag talar i FN i dag kommer jag att fokusera på ett av dem. Jag kommer att tala om de bristande mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheterna för världens 3,5 miljarder kvinnor och flickor.

Frågorna kring kvinnors rättigheter berör drygt hälften av världens befolkning, men utvecklingen är långsam och framstegen få i många delar av världen. Vi har dessutom exempel på länder där utvecklingen snarare går bakåt. Det handlar om ett allvarligt brott mot respekten för alla människors lika värde, men det utgör också ett exempellöst slöseri med humankapital. Siffrorna talar för sig själva:

I dag utför världens kvinnor 66 procent av världens arbete och producerar 50 procent av maten, men tjänar bara tio procent av inkomsten och äger en procent av marken. Av världens fattiga befolkning är sju av tio kvinnor eller flickor. Av världens 775 miljoner vuxna analfabeter i världen är två av tre kvinnor.

För Sverige handlar frågan om kvinnors rättigheter också om rätten att bestämma över sin egen kropp, sin sexualitet och över beslutet att föda barn. En del av detta handlar om det faktum att en graviditet i tidig ålder påverkar kvinnors förutsättningar att ha tillgång till utbildning eller kunna få ett jobb. Men vi vet också att en graviditet är en av de största hälsoriskerna en kvinna under 18 år kan utsättas för.

Runt 1.000 kvinnor dör varje dag av orsaker relaterade till graviditet och förlossning, ofta eftersom det saknas tillgång till preventivmedel, mödravård och akut förlossningsvård. Mer än en tredjedel av dem bor i länder drabbade av konflikt, postkonflikt eller kris. Totalt saknar över 200 miljoner kvinnor tillgång till preventivmedel. Som en konsekvens av bland annat detta dör mer än 70.000 kvinnor varje år i samband med osäkra aborter. Mörkertalet döljer troligen många fler. Samtidigt kan mödradödligheten effektivt förhindras genom moderna preventivmedel, säkra aborter, utbildad personal och graviditetsrådgivning. Genom att Sverige ger betydande bidrag till FN för bland annat fler barnmorskor och utrustning för säkra förlossningar, bidrar regeringen till arbetet med att uppnå FN:s mål om att förbättra mödrahälsan i världen. Detta kommer vi att fortsätta göra. För att på allvar kunna stärka kvinnors rättigheter och möjligheter till ett bra liv måste vi nu fortsätta förbättra mödrahälsan.

Jämställdhet handlar i grunden om att garantera lika rättigheter för kvinnor och män. Att ge alla individer – oavsett kön – samma möjligheter till utbildning, ekonomiska möjligheter och till att delta i samhället. Att det fortfarande år 2011 finns länder i världen som förvägrar kvinnor rätten att rösta, att ärva, att arbeta och till och med att köra bil är oacceptabelt.

Förvägrade rättigheter för kvinnor är inte bara en förlust för kvinnorna själva. Det innebär också förlorade drivkrafter för ekonomisk utveckling. Det är dålig ekonomisk politik för de berörda länderna – inte minst i dessa tider av ekonomisk kris. Faktum är att en överbryggad klyfta i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män skulle få stora konsekvenser för den globala ekonomin. Det skulle öka USA:s BNP med så mycket som 9 procent, euroområdets med 13 procent och Japans med 16 procent. Om kvinnor och män garanterades lika tillgång till resurser inom jordbruket skulle jordbruksproduktionen i utvecklingsländer kunna öka med så mycket som 2,5 till 4 procent.

Ökad jämställdhet har inte bara omedelbara ekonomiska fördelar. Det är också en investering för framtiden. Undersökningar från flera länder visar till exempel att när kvinnor tar större kontroll över hushållets inkomst spenderas mer pengar på barnens behov såsom mat, hälsovård och utbildning. Det i sin tur leder till att barnen utvecklas bättre, är mindre sjuka och i förlängningen får en bättre framtid. När kvinnor tar större del i samhället – oavsett om det handlar om att forma institutioner eller inneha ledande roller i politiken eller näringslivet – blir samhället bättre och korruptionen mindre. När kvinnor närvarar i fredsbyggande förbättras resultaten. Det är bland annat därför som regeringen har valt att fokusera biståndsinsatser på att fler flickor ska få möjlighet att gå i skolan. Vi har sett resultat av detta arbete i bland annat Afghanistan.

När jag talar i FN i dag kommer jag att säga just detta: Jämställdhet är förvisso en grundläggande rättighet – men det är också en smart investering för framtiden. Om kvinnorna i alla de länder som närvarar i FN:s generalförsamling i dag fick delta fullt ut i samhället skulle världen bli mer rättvis och vi få en ekonomisk tillväxt av stora mått.

Fredrik Reinfeldt
Statsminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.