Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Jobb är viktigare än lön för nio av tio ungdomar”

Centerns partiledare: Jobbfrågan står i fokus inför valet 2010. Sverige har inte råd att stänga ute en hel generation från arbetsmarknaden. Den höga ungdomsarbetslösheten är oacceptabel. Om de unga ska få in en fot på arbetsmarknaden krävs, förutom jobbskatteavdrag, sänkta arbetsgivaravgifter, lärlingsutbildningar med mera, flexiblare arbetsrätt och så kallade avstampsjobb med lägre ingångslöner. När opinionsinstitutet Novus Opinion för vår räkning frågade 830 ungdomar i åldern 18–25 år svarade 91 procent att de kan tänka sig lägre lön när de söker sitt allra första jobb. Ungdomarna delar alltså Centerpartiets syn att det krävs lägre trösklar på arbetsmarknaden, skriver Maud Olofsson.

Många människor har det senaste året upplevt stora förändringar i sina liv. I spåren av den globala finanskrisen kom varsel och ökad arbetslöshet. Trots att nästan 200 000 fler människor fick arbete att gå till under alliansens två första år ser vi därför nu hur arbetslösheten åter går åt fel håll.

När Centerpartiet i dag lägger fram våra politiska prioriteringar inför valet 2010 står därför jobbfrågan än en gång i fokus. Nästa val kommer att handla om värderingar. Är det rättvist att den som anstränger sig skall ha mer kvar i plånboken än den som inte gör det? I valet 2010 kommer Centerpartiet att lyfta fram alla företagsamma. Vi gör det därför att det är det som Sverige behöver. Det är människors företagsamhet – oavsett om de jobbar privat, offentligt, kooperativt, går i skolan eller är pensionärer – som kommer att leda oss ur krisen.

Vi menar att det ska löna sig att arbeta hårt, vare sig det är som företagare, lärare eller ingenjör. Den som går upp tidigt på morgonen, sliter hårt och strävar efter att hänga med och förnya sig, tar ansvar för sig och sina närmaste, anstränger sig mer än andra, ska känna att det uppskattas och belönas – inte osynliggöras och motarbetas – i ett framtida Sverige.

Sverige behöver fler, inte färre, företagsamma människor. Varje myndighet, varje organisation, alla politiker måste jobba varje dag för att uppmuntra entreprenörerna så att de inte tappar sugen. Hela regeringen måste vara inställd på att fortsätta förändringen av Sverige till att bli det bästa landet i världen att driva företag i. Alla regioner och kommuner måste ha entreprenörerna i fokus. För det är entreprenörerna som kommer att skapa vårt framtida välstånd.

Inte minst måste vi ta tillvara de unga människornas engagemang. Sverige har inte råd att stänga ute en hel generation från arbetsmarknaden. Ungas utanförskap skapar ohälsa och riskerar att få långvariga konsekvenser. Men kanske ännu viktigare är att vi riskerar att gå miste om ungdomars idéer.

För Centerpartiet är den höga ungdomsarbetslösheten oacceptabel. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen med jobbskatteavdrag, sänkta arbetsgivaravgifter för unga, lärlingsutbildningar och traineeprogram för högskolestuderande. Vi formar innovationsprogram för unga entreprenörer så att deras affärsidéer blir företag och kan växa.

Men det krävs också flexiblare arbetsrätt och lägre ingångslöner, så kallade avstampsjobb, om unga ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden. Vi måste se till att sänka trösklarna för alla de unga som har begåvningen, utbildningen och drivkraften men inte erfarenheten.

Vi i Centerpartiet står på ungdomarnas sida. När Novus Opinion för vår räkning frågat 830 ungdomar i åldern 18–25 år om synen på arbete visar det sig tydligt att vi delar samma åsikter. Tre av fyra tycker det är mycket viktigt att kunna försörja sig själv. Ungdomar vill ha ett jobb att gå till.

När vi ställer frågan om de i ett läge där de stod inför att söka sitt allra första jobb kan tänka sig att ta ett jobb med lägre lön för att få in en fot på arbetsmarknaden svarar 91 procent ja. En överväldigande majoritet vill få chansen att visa upp sin skicklighet, sitt kunnande och få ta de ­första stegen i vuxenlivet. Ungdomarna delar alltså vår syn att det krävs lägre trösklar för att komma in på arbetsmarknaden. Det är dags att ge våra ungdomar den chansen.

Vill man som Centerpartiet bana väg för de företagsamma människorna är det också viktigt att ge människor bättre verktyg att under hela livet byta yrkesinriktning. För att öka investeringarna i utbildning och företagsamhet vill Centerpartiet införa ett skattegynnat individuellt kompetenssparande kallat Framtidskonto där man får en skattereduktion på cirka 40 procent för sin insättning. Ett sådant Framtidskonto skulle inte bara vara positivt för utbildningsnivån och företagsamheten utan kan också ge alla människor ökad makt över sina liv.

Människors entreprenörskap och företagsamhet är också nyckeln för att möta klimatutmaningen och omställningen till ett hållbart samhälle. Politiker ska sätta upp tydliga klimatmål och lyfta fram styrmedlen. Men det är entreprenörerna som kommer att ta fram de nya och nödvändiga produkterna, tjänsterna och lösningarna som är lösningen på klimatutmaningen.

Centerpartiets kommer därför i valet 2010 att bana väg för de nya gröna jobben. Vårens historiska klimat- och energiöverenskommelse innebar ett viktigt steg på vägen. Under nästa mandatperiod krävs nya insatser för att stimulera det gröna företagandet.

Valet 2010 kommer att bli ett val mellan olika värderingar och synsätt. Ska människor här i landet åter erbjudas bidrag i stället för jobb? Färre möjligheter i stället för fler? Eller ska vi uppmuntra den företagsamhet och det nytänkande som finns i Sverige? Så ser skiljelinjen ut mellan oppositionens samt Centerpartiets och alliansens politik.

Det gör också att Socialdemokraterna nu är Centerpartiets definitiva huvudmotståndare. Detta inte minst när man nu lierat sig med det tillväxtfientliga Vänsterpartiet. Det är här de största åsiktsskillnaderna finns mellan hur jobb skapas, vilken roll småföretagen kan spela i fråga om tillväxt och nya jobb, och hur viktigt sänkta skatter och bättre konkurrens är för att underlätta för fler jobb.

 De första nödvändiga stegen på förnyelsen av Sverige är påbörjad, men ännu återstår mycket. Ska Sverige kunna möta framtidens utmaningar måste också de gröna, liberala värderingarna som är Centerpartiets bidrag till alliansen få större utrymme. Huvuduppgiften måste därför vara att fortsätta ge större frihet och uppmuntran till alla företagsamma. De är ni som kommer att ta Sverige ur krisen.

Maud Olofsson
Centerpartiets partiledare

Tydlig liberal profil

Centerpartiet har präglats av pragmatism och har under årens lopp samarbetat med både socialdemokrater och borgerliga partier. I dag har Centerpartiet intagit en tydlig borgerlig och liberal profil, något som möjliggjorde lanseringen av Allians för Sverige hemma hos centerledaren Maud Olofsson i Högfors 2004. Innan hon 2001 valdes till partiledare var hon verkställande direktör för Hushållningssällskapet i Västerbotten. Olofsson blev näringsminister och vice statsminister 2006.
Källa: Wikipedia.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.