Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-06-27 10:42

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/jobb-for-nyanlanda-ar-nyckeln-till-integration/

DN DEBATT

DN Debatt. ”Jobb för nyanlända är nyckeln till integration”

Nyanlända måste fortare komma i arbete, få en bostad och komma in i gemenskapen, skriver Centerpartiets ledare Annie Lööf.
Nyanlända måste fortare komma i arbete, få en bostad och komma in i gemenskapen, skriver Centerpartiets ledare Annie Lööf. Foto: Oskar Kullander

Förnyat löfte för hela landet. Centerpartiet vill driva på för en fördjupad jobblinje. Med sänkta trösklar på arbetsmarknaden, fortsatt utveckling av den privat drivna ­välfärden och bättre integration av de som söker skydd från förföljelse kan vi möta de stora ­samhällsutmaningarna, skriver Centerpartiets ledare Annie Lööf.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Utanförskapet är fortfarande för stort. Alltför många har inte ett jobb att gå till. I många mindre orter utanför storstadsområdena har företagen som skapade jobben flyttat utan att nya tagit deras plats. Av de jobb som fanns kvar försvann många i den ekonomiska krisens spår. I många förortsområden har företagen och därmed jobben aldrig riktigt etablerat sig.

Det innebär att Sverige delats. Dels mellan människor som har jobb och människor som står utanför arbetsmarknaden. Och dels mellan orter där företagen växer och jobb tillkommer, och orter där jobben försvinner, butikerna slås igen, och till salu-skyltar sätts upp på husen.

I bruksorter, i glesbygd, i förorten och i kommuner som Landskrona, Storfors och Haparanda där den totala arbetslösheten är långt över tio procent har utanförskapet bitit sig fast. Bakom procentsatserna göms och glöms människor av kött och blod. Människor som står och knackar på dörren till arbetsmarknaden utan att få komma in. Där varje ny vinter är förknippad med ångest över att pengarna ska räcka till nya vinterskor, mössa eller en varm jacka till barnen.

Alliansens verktyg för att tackla utanförskapet har varit arbetslinjen. Den har felaktigt beskrivits som en politik som i första hand handlar om statens finanser. I själva verket rör det sig om att ge människor ett syfte, sammanhang och trygghet. Om att kunna få ett jobb.

Därför formulerade Alliansen ett jobbmål: över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till 2020. Det är 350.000 fler än i dag. Det är en stor utmaning, men med kloka reformer är det möjligt att skapa förutsättningar för den nya jobbtillväxten. Det är ingen naturlag att jobben växer i vissa delar av landet medan de försvinner i andra. Vilken politik som drivs spelar roll. Det illustreras inte minst av att nuvarande regering uttryckligen skriver i sin budgetproposition att deras reformer väntas minska sysselsättningen.

Alliansen återupprättade arbetets värde 2006. Drivkrafterna till jobb ökade och resultatet är över 300.000 fler i arbete, många av dem är utrikes födda. Men att öka drivkrafterna för att ta ett jobb är bara en sida av myntet. Den andra sidan handlar om var jobben skapas. De uppstår inte av sig själva utan är en följd av att företagsamma människor vågar satsa på sin idé eller ges förutsättningar att anställa.

Asea, Ikea och LKAB startade inte med hundratals anställda. Alla börjar som små. Utan fler småföretag skapas vare sig nya jobb eller växande storföretag. I dag är det i de små- och medelstora företag som jobbmotorn finns. Och den behöver smörjmedel för att inte hacka.

Genom fler småföretag kan samhället växa. Genom företagsamma människor som vill mer, vill framåt. Som inte nöjer sig med hur saker och ting är utan som ser möjligheter till lösningar där andra bara ser problem. Det är så jobben blir fler, så vi får pengar till det som ska betalas gemensamt: till en bättre skola, till en cancervård i världsklass, till omsorgen om våra äldre, till pensionerna.

När Sverige nu går mot extra val kommer Centerpartiet driva på för en fördjupad jobblinje som lägger fokus på hur företagen som anställer kan bli fler i hela landet.

1. För det första behöver en fördjupad jobblinje ge unga möjlighet att lösa biljett till arbetsmarknaden genom att trösklarna sänks. Vi behöver fortsätta sänka företagens kostnader, skapa mer flexibla regler, en tryggare omställning och göra det mer attraktivt och mindre krångligt att driva företag.

2. För det andra behöver en fördjupad jobblinje se till att branscher som öppnats upp inte får ett kollektivt näringsförbud. Att stänga vårdcentraler och skolor leder inte till fler jobb, till utveckling och lika möjligheter. Kvaliteten och människors valfrihet måste säkras. Utöver fler jobb och företag, leder det också till det mest centrala: högre kvalitet inom välfärden med kortare väntetid för att få höften opererad eller en bättre förskola.

3. För det tredje behövs en fördjupad jobblinje för att integrationen ska förbättras. Vårt mottagande och integrationen för alla de som söker skydd från förföljelse brister. Det är inte värdigt vårt samhälle. Här måste vi bli bättre.

Centerpartiet kommer inte föra fram en politik som beskriver människor som volymer eller sätter tak för hur många som ska få komma till vårt land från krigszoner, tortyr och våldsregimer. Europa ska vara en trygg hamn för människor som flyr. EU och Sverige måste stå upp för den grundläggande asylrätten, som är en mänsklig rättighet. Sverige ska inte göra mindre, men fler länder behöver göra mer. Det som händer i världen nu är unikt. Aldrig har så många människor varit på flykt sedan andra världskriget. Vår öppenhet mot omvärlden ska bestå, men integrationen måste fungera mycket bättre för dem som kommer hit. De stora brister som finns i vårt mottagande är en av de verkligt stora samhällsutmaningar som vi ser i dag i Sverige.

Nyanlända måste fortare komma i arbete, få en bostad och komma in i gemenskapen. Ett värdigt boende och jobb är nyckeln till en bättre integration. Ett jobb innebär ett sammanhang, kollegor och ökad egenmakt. Därför måste de små- och medelstora företagen där jobben skapas ges bättre möjlighet att anställa och bli fler.

Den akuta boendebristen för nyanlända som just nu råder runt om i vårt land måste tas på allvar. Dagens situation är ohållbar. Bättre lösningar med hjälp av bättre boendeupphandlingar, smidigare hantering av alternativa boenden och förenklade regler för byggande likt det Alliansen presenterade i vårt Sverigebygge, behövs så att en ny våg av bostäder kan ta fart, från Kiruna i norr till Ystad i söder. För den som inte har ett jobb är skillnaden mellan vardag och helg obefintlig. För den som kommit ny till vårt land och inte får chansen att komma in i värmen på en arbetsplats eller i ett ombonat hem är verkligheten målad i mörka färger.

Centerpartiet vill visa att det finns en väg framåt. Fler jobb i växande företag är svaret på att bryta utanförskapet, i hela landet. Det är så vi knyter ihop Sverige, så vi suddar ut skillnaden mellan den som har ett jobb och mellan den som inte har det. Mellan den som kommit ny till vårt land eller bott här i åratal. Så skapar vi framtidstro.

Till våren är det därför dags att ta nästa steg i arbetslinjen. Sverige behöver en fördjupad jobblinje som lägger fokus på hur företagen som anställer kan bli fler. I hela landet.