Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Kommunernas avloppshantering bara liten del av problemet”

Per-Åke Sahlberg skriver engagerat om att det finns mer än jordbruk som påverkar vattenkvalitet. Han har helt rätt. Eftersom vatten ständigt är i rörelse och helt gränsöverskridande kommer alla aktiviteter som sker att påverka vattenkvaliteten – såväl antropogena som naturliga. Men prioriteringar av var insatserna måste ske görs sällan. Att påstå att avloppshanteringen är det största problemet är att förenkla och snedvrida bilden av vad som påverkar vår dricksvattenkvalitet, skriver en grupp forskare och experter.

Hantering av avloppsslam, utsläpp från reningsverk och läckande avloppsledningsnät är tyvärr bara några av de föroreningskällor som behöver kartläggas och regleras för att få bättre kontroll över föroreningssituationen. När vi oroar oss över att en tredjedel av grundvattenproverna som tas i Sverige visar på rester av växtskyddsmedel är det inte troligt att källan till dem kommer från avloppsvattenbräddning i Göta älv.

Förutom avloppsproblematiken som Per-Åke Sahlberg beskrivit finns även problemet med växtskyddsmedel. Det är inte bara jordbrukssektorn som släpper ut växtskyddsmedel utan även trädgårdsanläggningar, golfbanor, industrier, kommuner, och privatpersoner. Men vi påstår inte att just växtskyddsmedel är det största eller enda problemet, utan vi pekar på det faktum att samhället släpper ut en mängd olika kemikalier i miljön, inte bara via vårt avloppshanteringssystem, utan också från industrier, tankstationer, vägar, järnvägar, tvätterier, soptippar, trekammarbrunnar, skjutbanor etcetera. Varför inte även nämna de cirka 80.000 förorenade områden som Naturvårdsverket uppskattar finns i Sverige? Av dessa områden är i dag endast ett fåtal undersökta och ännu färre är sanerade.

Vi har mycket arbete framför oss i Sverige med att kartlägga och åtgärda föroreningskällor, liksom att kartlägga och kontrollera råvattnet, det vill säga yt- och grundvatten för att säkra vårt framtida dricksvatten på både kort och lång sikt.

Åtgärderna utöver Sahlbergs förslag bör vara att kartlägga våra dricksvattenresurser, kontinuerligt kontrollera kvalitet och kvalitetsförändringar på långt fler ämnen än vad som görs i dag samt att se till att långsiktigt skydda våra dricksvattenresurser med skyddsområden som är beslutade utifrån god kunskap om vattenförekomstens beskaffenhet. I dag saknar drygt 20 procent av alla kommunala vattentäkter skyddsområden och ungefär hälften av de befintliga skyddsområdena bör ses över, då deras skyddsföreskrifter i många fall är otillräckliga och avgränsningar är dragna utan tillräcklig kunskap om geologi och hydrogeologi. Resurserna i både kommuner och på våra länsstyrelser är generellt för små för att effektivt kunna hantera skyddsområdesärenden.

Om vi hela tiden gör för lite vet vi för lite om vad vi behöver göra. Ett av de största hindren i dag för att kunna kartlägga och kontrollera vattenresurserna och deras kvalitet samt att genomföra förbättringsåtgärder är att det saknas finansiering och en effektiv prispolitik. Vi vill åter framföra exemplet Danmark, där man jobbat intensivt med en omfattande kartläggning av grundvattenresurserna, finansierad med en vattenskatt på 20-40 öre/kubikmeter. De som förorenar bör tillsammans med användarna av vårt vatten betala den övervakning som behövs och de åtgärder som krävs för att upprätthålla en god vattenkvalitet i dag och i framtiden, till nytta för jordbruk, skogsbruk, djurliv, växtliv och människor.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.