Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-13 23:50 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/kop-av-svart-hyreskontrakt-ska-kunna-ge-fangelse-i-fyra-ar/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Köp av svart hyreskontrakt ska kunna ge fängelse i fyra år”

Vi föreslår att hyresrätten ska vara förverkad om uthyrning i andra hand har skett till en otillåtet hög hyra och man inte kan visa giltig ursäkt, skriver artikelförfattarna.
Vi föreslår att hyresrätten ska vara förverkad om uthyrning i andra hand har skett till en otillåtet hög hyra och man inte kan visa giltig ursäkt, skriver artikelförfattarna. Other: Maja Suslin/TT

Vi vill med ökad kunskap, skärpta regler och hårdare straff bryta det växande problemet med handel med hyreskontrakt och den otillåtna andrahandsuthyrningen. Bland annat vill vi kriminalisera köp av hyresrätt. Det räcker inte att det i dag är brottsligt att sälja hyreskontrakt, skriver företrädare för Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo.

Köp av ett hyreskontrakt för flera hundra tusen kronor och människor som i bostadsbristens spår tvingas bli en del i en kriminell verksamhet. Svarta hyreskontrakt är ett växande problem, de undergräver hyresrättens fundament – ett boende utan insatser, banklån och säljkaruseller. Och den drabbar på ett mycket cyniskt sätt desperata människor i behov av ett hem. Det är inte värdigt ett rätts- och välfärdssamhälle som Sverige.

Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen vill med ökad kunskap, skärpta regler och hårdare straff bryta handeln med hyreskontrakt och den otillåtna andrahandsuthyrningen.

Vi har tillsammans och inom ramen för den statliga utredningen ”Åtgärder mot handel med hyreskontrakt” som presenteras den 7 november arbetat fram flera konkreta förslag för detta.

Utredningens förslag är tuffa men vi anser att de är helt nödvändiga. Handeln med hyreslägenheter är ofta systematisk och svartmäklare tjänar stora pengar på sofistikerade upplägg med skenhyresavtal, skenskrivningar på fastigheter och osanna intyg. Inte sällan är affärerna en del av den organiserade brottsligheten och hyran betalas ibland med skattefinansierade bidrag.

1

Kriminalisera köp av hyresrätt. I dag är det brottsligt att sälja hyreskontrakt. Vi anser att det inte räcker. Det måste finnas kännbara sanktioner även på köparsidan. I breda samhällsgrupper verkar det numera vara accepterat att köpa en hyresrätt och det kan dessutom i vissa grupper vara ett sätt att tvätta pengar. Samhället måste markera kraftigt mot den olagliga handeln. Därför föreslår vi att den som köper ett hyreskontrakt ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt ska straffet vara högst fyra år och lägst sex månader. Om brottet, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är ringa, bör inget straff utgå.

2

Skärp straffen för de som säljer hyreskontrakt. Straffet i dag är böter eller fängelse i högst sex månader. Vi anser att det ska höjas till högst två år i de fall brottet är av normalgraden. Straffet för grovt brott bör höjas till fängelse i högst fyra år och lägst sex månader. En sådan straffändring gör att polisen får bättre möjligheter att utreda brotten och att preskriptionstiden förlängs. Den som missbrukat en annan persons behov av bostad eller använt sig av osann uppgift i samband med försäljning av hyreskontrakt bör dömas som skyldig till grovt brott.

3

Förtydliga reglerna om bostadsbyten. Utredningen konstaterar att de som säljer hyreskontrakt ofta missbrukar bestämmelserna om byte av bostad. Vi föreslår därför att det tydligt ska framgå i hyreslagen att det bara är möjligt att byta mellan hyreslägenheter. Egnahem (villor, radhus med mera) eller bostadsrätter ska inte kunna bytas mot hyreslägenheter. Hyresgästen måste även, som huvudregel, ha bott minst ett år i lägenheten för att få byta den. Vi anser också att det behövs en skärpning i lagtexten så att det tydligt framgår att hyresgästen inte ska få tillstånd att byta bostaden om till exempel hyresvärden misstänker att någon form av ersättning är inblandad i bytet. Det finns även ett behov av ökad kunskap om vad lagstiftningen innebär.

Vi hör om människor som betalar tusentals kronor för att sova på en madrass – och bara det. När morgonen kommer är det dags att lämna lägenheten och sköta sin hygien och få i sig mat på annat håll. Denna cyniska affärsverksamhet måste få ett slut.
4

Personer som betalat för eller sålt en hyreslägenhet ska förlora rätten att bo kvar. Vi är medvetna om att en sådan ny förverkandegrund kan drabba personer som är i en svår situation. Men vi är övertygade om att lagen måste skärpas för att vi på sikt ska kunna värna hyresrätten som boendeform och få ordning på en svår bostadsmarknad som i dag slår hårt mot många människor. Svarthandel och mygel leder till att de som står i kö inte kommer in på bostadsmarknaden.

Bristen på bostäder i storstadsregioner har även ökat den otillåtna andrahandsuthyrningen och lett till oskäliga andrahandshyror. Anställda i allmännyttiga och privata bostadsföretag kan vittna om möten med människor som bor trångt, olagligt och betalar dyrt. Detta leder till mycket osunda och otrygga boendesituationer. När till exempel sju personer delar på en tvårumslägenhet staplas madrasserna på hög under dagen, barnen har svårt att få ro och göra sina läxor, grannarna oroas över stor omsättning av nya, okända grannar. Vi hör om människor som betalar tusentals kronor för att sova på en madrass – och bara det. När morgonen kommer är det dags att lämna lägenheten och sköta sin hygien och få i sig mat på annat håll. Denna cyniska affärsverksamhet måste få ett slut.

5

Inför en takregel om hyrans storlek vid andrahandsuthyrning eller inneboende. Vi föreslår att hyran för den som hyr i andrahand inte får överstiga hyran som förstahandshyresgästen betalar. Tillägg kan dock utgå för till exempel bredband och möbler. Vid inneboende får hyra utgå med en proportionerlig del av förstahandshyran. Om det är flera inneboende får hyran, totalt sett, inte överstiga förstahandshyresgästens hyra. Vi föreslår att hyresrätten ska vara förverkad om uthyrning i andra hand har skett till en otillåtet hög hyra och man inte kan visa giltig ursäkt.

Utredningen konstaterar att fenomenet med madrassplatser och ohälsosam trångboddhet har ökat och vi är djupt bekymrade över detta. Människor ska inte behöva leva så i Sverige 2017. Vi, liksom andra aktörer och beslutsfattare, behöver göra mer för att möjliggöra fler bostäder som fler har råd med, så att vi får en långsiktigt hållbar bostadsmarknad. Men vi behöver också vidta konkreta åtgärder här och nu. Därför föreslår vi och utredningen en ny typ av brott.

6

Kriminalisera otillåten uthyrning i andrahand i vinningssyfte. Det är inte tillräckligt avskräckande att endast riskera att bland annat med lägenheten för de som använder den för ren affärsverksamhet i stället för som bostad. Därför föreslår vi att straffet för otillåten andrahandsuthyrning för ekonomisk vinning ska vara böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, ska det inte dömas till straff. Vi bedömer att en kriminalisering är nödvändig för att komma åt den allra värsta svartuthyrningen som den organiserade brottsligheten ägnar sig åt. Det ger också polisen möjlighet att på ett effektivt sätt utreda och lagföra brotten.

Vi uppmanar riksdagens ledamöter att rösta igenom de lagändringar som utredningen föreslår. Det skulle stärka tryggheten och begränsa brottsligheten. Vi har inte gett upp hoppet om en bostadshyresmarknad där människor som står i kö får lägenhet utan att betala insats och där boende trivs och vågar hälsa på grannarna i trapphuset. Genom att begränsa svarthandeln med hyreskontrakt och den otillåtna andrahandsuthyrningen ökar vi möjligheten för människor att få ett förstahandskontrakt.

DN Debatt.7 november 2017

Debattartikel

Företrädare för Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo:
”Köp av svart hyreskontrakt ska kunna ge fängelse i fyra år”

Repliker

Gustav Hemming (C), regionplanelandstingsråd Stockholms län landsting:
”Hyresregleringen är det akuta problemet”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.