Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Kräv provtagning för MRSA på djur som förs in i Sverige”

I Nederländerna har användningen av antibiotika i djuruppfödningen halverats på några år, skrev DN i ett reportage den 17 november.
I Nederländerna har användningen av antibiotika i djuruppfödningen halverats på några år, skrev DN i ett reportage den 17 november. Foto: Agnes Stuber

Handlingsplan mot multiresistens. I andra EU-länders djuruppfödning används upp till 30 gånger mer antibiotika än i Sverige – med allvarliga risker i sjukvården som följd. ­Registrering av antibiotika, provtagning av djur och möjlighet att beslagta läke­medel är tre nödvändiga åtgärder, skriver Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Att minska användningen av antibiotika är en av vår tids ödesfrågor. Fallen av multiresistenta bakterier ökar stadigt varje år och vi går mot en situation då penicillinet riskerar bli en parentes i läkemedelshistorien. Det skulle få katastrofala följder eftersom sjukvården i dag är helt beroende av antibiotika för att bota vanliga sjukdomar så som halsfluss och urinvägsinfektion, eller för att få infekterade sår att läka. Bara i Europa dör 25.000 människor varje år för att vanligt penicillin inte längre fungerar. Det är en direkt följd av att för mycket antibiotika använts inom sjukvården och djurhållningen under allt för lång tid. Denna utveckling måste vändas för att antibiotikan inte helt ska förlora sin effekt.

Under den senaste tiden har rapporterna kring MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) blivit allt fler. MRSA är en antibiotikaresistent bakterie som smittar mellan djur och människa och som kan ge svåra infektioner. I Danmark rapporterades om 105 personer som smittats av MRSA bara i juli i år. Det är den högst siffran någonsin under en månad. I Sverige har livsmedel från Tyskland och Danmark med spår av bakterierna hittats vilket är en tydlig varningssignal för att för mycket antibiotika används i djuruppfödningen.

För att få bukt med antibiotikaresistensen krävs ett målmedvetet och brett angreppssätt. Vi vill att antibiotikan ska finnas kvar som ett pålitligt botemedel även för framtida generationer och därför föreslår vi att en nationell handlingsplan för att stoppa spridningen av resistenta bakterier tas fram där följande delar ingår.

1. Global kriskommission för antibiotika. Vi måste i grunden förändra synen på hur antibiotika används och skapa en ökad medvetenhet om vilka stora risker en överanvändning innebär för människors liv och hälsa. Centerpartiet vill därför att Sverige tar på sig ledartröjan och tar initiativ till en global kriskommission för antibiotika. Vi vill se en internationell forskargrupp med uppdrag att ta fram en motsvarande Stern-rapport för antibiotika. Forskarna ska titta på vilka konsekvenser överanvändningen innebär. Vår ambition är att kommissionen ska leda fram till att ett pris sätts på antibiotikaanvändningen, att fler av världens ledare engageras i frågan samt att vi kan komma fram till en gemensam ambition om minskad onödig användning av antibiotika.

2. Tillåt provtagning av MRSA vid införsel av djur. Sverige har ett gott smittläge när det gäller spridning av sjukdomar och resistenta bakterier. Centerpartiet är angeläget om att vi ska kunna behålla detta. Redan i dag kräver vi i Sverige mer omfattande tester för sjukdomar än andra länder inom EU. Genom att ställa krav när levande djur förs in i Sverige från andra EU-länder har vi också kunna förhindra spridning av smittor och bakterier på ett effektivt sätt. Centerpartiet anser att det är rimligt att regioner och länder inom EU som har ett bra smittläge ska kunna behålla detta så att djur och människor inte behöver botas från sjukdomar utan att vi i stället kan jobba förebyggande för att minska användningen av antibiotika. Sverige måste därför behålla sina striktare regler när det gäller införsel av djur från andra länder. Dessutom vill vi pröva möjligheten att inom EU tillåta länder och regioner med gott smittläge att även kunna kräva provtagning för MRSA i syfte att minska spridningen av resistenta bakterier.

3. Ge tullen befogenheter att beslagta antibiotika. Genom enkla knapptryck, på några sekunder, kan vem som helst köpa antibiotika via nätet. Omkring 200.000 nätsökningar på läkemedel per månad gjordes i Sverige enligt en undersökning från Livsmedelsverket 2013. I en aktion mot illegala läkemedel som Läkemedelsverket och Tullverket deltog i för två år sedan utgjorde antibiotika mer än vart tionde beslag. Tullverket vittnar om att flödet av läkemedel ökat men att de inte kan beslagta försändelser om de kommer från ett annat EU-land, även om innehållet är olagliga läkemedel. Första halvåret 2011 gjorde tullen 129.000 beslag av olagliga läkemedel från tredje land. Under samma tidsperiod 2014 hade den siffran sjunkit till drygt 40.000 beslag. Tullverket menar att detta beror på så kallad reparcelling. Paket med olagliga läkemedel packas om i något EU-land för att undgå Tullverkets kontroll. Detta är en lucka som Centerpartiet vill täppa till. Vi ser det som motiverat att ändra regelverket eftersom överanvändning av antibiotika hotar människors hälsa. Vi förslår därför att tullen får befogenheter att beslagta antibiotika även om den kommer från annat EU-land.

4. EU-register för antibiotikaanvändning. I dag använder både Cypern och Italien 30 gånger mer antibiotika i sin djuruppfödning än Sverige. Tyskland använder 13 gånger mer. Antibiotikan används ofta som en kompensation för en dålig djurhållning. I stället för att förebygga sjukdomar hos djuren med en god djuromsorg, överanvänds antibiotika med resistenta bakterier som följd. Detta är oacceptabelt. Konsumenter ska kunna få tillgång till kött som fötts upp utan onödig antibiotika. Centerpartiet föreslår därför ett gemensamt EU-register för all antibiotikaanvändning vid djuruppfödning. Genom att synliggöra skillnaderna mellan medlemsstaterna, kan vi sätta press på länderna att minska sin antibiotika­användning.

5. Högre krav på EU- länder att minska sin antibiotikaanvändning och stopp för veterinärer att sälja antibiotika. Centerpartiet vill att EU inför gemensamma mål för att få ned användningen av antibiotika när det gäller djurskötsel. I länder där användningen av antibiotika är omfattande är också multiresistenta bakterier i köttproduktionen regel, snarare än undantag. Vi behöver skärpa reglerna i EU och sätta ett tak för antibiotikaanvändning. Vi vill se att målet ligger på minst samma nivå som användningen ser ut i Sverige i dag. Det finns en gemensam strategi i unionen, men det är bara Sverige som lever upp till den. De bindande målen ska därför kopplas till sanktioner som drabbar de gårdar där reglerna inte följs. Straffet ska bland annat kunna innebära avdrag på det EU-stöd jordbrukare i hela unionen får. Dessutom vill Centerpartiet sätta stopp för veterinärers möjlighet att sälja antibiotika.

Antibiotikaresistensen är en tickande bomb. Penicillinets fader Alexander Fleming varnade redan 1945 för att en överanvändning av antibiotika skulle kunna leda till att det blev verkningslöst. Det är hög tid att ta hans farhågor på allvar, de håller redan på att besannas.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.