Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-02-07 06:00

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/kristerssons-regering-bedriver-krig-mot-naturen/

DN DEBATT

DN Debatt. ”Kristerssons regering bedriver krig mot naturen”

Blickarna vänds mot EU och dess nya ordförandeland att göra verklighet av löftena från COP15, skriver artikelförfattarna.
Foto: Robin Bäckman, Alexander Mahmoud, Nicklas Thegerström, Dwi Anoraganingrum/TT

DN DEBATT 17/1.

Inför Sveriges EU-ordförandeskap skedde något oväntat. Tempot höjdes kring EU:s klimatlagstiftning för att hinna i mål innan Sverige tog över. En svindlande utveckling med tanke på att vi tidigare setts som ett föregångsland. Regeringen måste tänka om, skriver Miljöpartiets Per Bolund, Märta Stenevi och Alice Bah Kuhnke med tyska De Grönas EU-parlamentariker Terry Reintke.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Nu har 2023 inletts och Sverige – som tills för bara några månader sedan sågs som något av ett föregångsland i frågor om miljö och klimat – har tagit över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Detta hade kunnat vara en utmärkt möjlighet att sätta in en storoffensiv för att rädda den biologiska mångfalden. I stället är det med oro vi ser att Sverige nu tar över ordförandeklubban.

När Ulf Kristersson (M) på tisdag talar inför Europaparlamentet i Strasbourg representerar han en regering som genomför en historisk omsvängning i miljö- och klimat­politiken och som snabbt förändrat bilden av Sverige i omvärlden.

Den högerkonservativa regeringen satte tonen omedelbart efter regerings­tillträdet. De rivstartade med en halvering av miljöbudgeten, vilket bland annat innebär ett kraftigt minskat anslag för skydd av värdefull natur, liksom att 80 procent av stödet till miljö- och klimatåtgärder i det svenska jordbruket försvinner från och med 2024. Över en tredjedel av reform­utrymmet går, i motsats till vad världens ledande forskare efterlyser, till nya fossila subventioner.

Ropet på hjälp från hotade arter möts av Sveriges regering med ökade utsläpp och en slaktad miljöbudget.

Vid sidan av den nationella politiken har Sveriges regering även genomfört motsvarande ompositionering i ministerrådet. I frågor om biologisk mångfald, skog och miljö såg vi att den nytillträdda svenska regeringen snabbt funnit allierade hos andra meningsfränder inom EU. När svenska ministrar nu åker till Bryssel är det som del av en konservativ allians med Polen, Ungern och Italien som gemensamt motarbetar hela EU:s klimat- och miljöambitioner.

Ropet på hjälp från hotade arter möts av Sveriges regering med ökade utsläpp och en slaktad miljöbudget.

Snabbt, efter att den nya regeringen tillträdde, skedde positionsförflyttningar kring den avgörande miljö- och klimatlagstiftningen. EU:s nya avskogningslag är ett konkret exempel: När EU:s tre institutioner – parlamentet, rådet och kommissionen – nyligen nådde en överenskommelse om avskogningslagen var det efter att den svenska regeringen kraftigt motsatt sig att lagen även ska omfatta skogsförstörelse. Allt för att skydda den svenska skogs­industrin och deras kalhyggesbruk, vilket möjliggör en fortsatt storskalig skövling av svenska skogar. Tack och lov misslyckades ansträngningarna och en progressiv majoritet kunde nås i ministerrådet i november.

Dessutom visade läckor från förhandlingarna att regeringen gjort allt den kan för att begränsa urfolks rättigheter. Enligt internationella konventioner som Sverige förbundit sig vid, är det en rättighet för urfolk att kunna säga nej till projekt som påverkar deras marker – flertalet andra EU-länders ministrar envisades med att behålla hänvisningen till denna urfolksrättighet, medan Sveriges regering gjorde allt för att den skulle strykas. Detta hade sannolikt passerat under radarn om inte DN förtjänstfullt uppmärksammade regeringens hån mot urfolket samer.

Inom EU-kommissionen och parlamentet finns nu en oro över att det svenska ordförandeskapet innebär ett hot mot EU:s miljö- och klimatambitioner.

Processen kring avskogningslagen var en första varningssignal. Men att Sverige nu tar över ordförandeskapet inom EU gör den högerkonservativa regeringens aversion mot skog, miljö och natur till ett än mer farligt hot. Nu får nämligen regeringen större möjligheter att påverka arbetet inom hela ministerrådet.

Inom EU-kommissionen och parlamentet finns nu en oro över att det svenska ordförandeskapet innebär ett hot mot EU:s miljö- och klimatambitioner. Tempot höjdes i förhandlingarna kring klimatlagstiftning i slutet av hösten för att hinna i mål innan Sverige tog över ordförandeskapet vid årsskiftet. En svindlande utveckling med tanke på att Sverige för bara några år sedan sågs som ett föredöme och en föregångare inom EU.

Viktig miljölagstiftning som ligger på förhandlingsbordet under våren riskerar försvagas och urvattnas när det är svenska ministrar som håller i ordförandeklubban. Det handlar bland annat om lagen om naturrestaurering, som är en chans för Europa att återställa förstörda naturmiljöer exempelvis genom att återväta våtmarker.

Men det handlar också om de målsättningar som även Sverige ställde sig bakom under toppmötet om biologisk mångfald (COP15) i december. Världens länder enades bland annat om att återställa 30 procent av skadade ekosystem på land och till havs.

En lagstiftning om naturrestaurering är helt avgörande för att vi ska uppnå dessa globalt överenskomna målsättningar. Och trots att miljöministern var på plats i Montreal tillsammans med EU:s miljökommissionär som stolt redogjorde för förslaget, motarbetas det samtidigt aktivt av den svenska regeringen i ministerrådet.

Vi riskerar att utrota arter som aldrig kan återuppstå och att förstöra natur som inte kommer ha en chans att återhämta sig.

Under tiden som den svenska rege­ringen försöker nedmontera arbetet för biologisk mångfald så dör arter ut på löpande band. Världsnaturfonden WWF:s Living planet report 2022 visade att populationerna av vilda ryggradsdjur – däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur – har minskat med i snitt 69 procent mellan 1970 och 2018. FN:s forskarpanel IPBES har samtidigt visat att ofattbara 1 miljon arter riskerar att försvinna. Det är inte bara skrämmande siffror. Det är ett nödrop från planeten till beslutsfattarna.

Vi gröna i Sveriges riksdag och i Europaparlamentet vill rikta en stark uppmaning till Sveriges regering att tänka om. Vi riskerar att utrota arter som aldrig kan återuppstå och att förstöra natur som inte kommer ha en chans att återhämta sig. I stället för att sälla sig till en bakåtsträvarallians med Ungern och Polen så finns fortfarande chans att ompositionera Sverige dit vi hör hemma: till de progressiva ländernas skara.

Det vore av stor vikt att få på plats lagen om naturrestaurering, ett nytt förnybartdirektiv och lagstiftning om begränsningar av användningen av växtskyddsmedel.

I stället för att sälla sig till en bakåtsträvarallians med Ungern och Polen så finns fortfarande chans att ompositionera Sverige dit vi hör hemma: till de progressiva ländernas skara.

Ulf Kristerssons regering bedriver ett krig mot naturen och med det även ett krig mot våra barn och barnbarn – där EU:s politiska arenor är skådeplatsen. Kristersson citerade Kerstin Ekmans omtalade bok ”Löpa varg” i sitt jultal, men verkar inte ha förstått bokens djupare innebörd. Ska naturen och den biologiska mångfalden finnas kvar så som vi känner den i dag så måste skövlingen och artutrotningen upphöra.

Under COP15 enades beslutsfattarna om ett avtal som vi gröna visserligen tycker borde ha varit starkare, men som kan fungera som en utgångspunkt för att vända utvecklingen och stoppa massutrotningen.

Nu ligger bollen hos världens makthavare: Blickarna vänds mot EU och dess nya ordförandeland att göra verklighet av löftena. Sverige måste använda ordförandeskapet för att hitta ett nytt förhållningssätt till planeten och dess ekosystem.

Ämnen i artikeln

Klimatet

Kommentarsfältet stänger. Nu finns inte längre möjligheten att kommentera artiklar på DN. Vi hoppas att ni som uppskattat att kommentera artiklar ändå fortsätter att engagera er i vår journalistik, och tar debatten vidare på andra vis. Tack alla läsare för ert engagemang!

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt