Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Kulturvärlden är präglad av en stor manlig dominans”

Regeringsbeslut i dag: 17,5 miljoner kronor avsätts under tre år för att stärka kvinnors ställning inom filmen, musiken och museivärlden. Konst och kultur är normalt sett områden som ligger i framkant. Men det finns en gräns som kulturen och konsten inte överskridit, den mellan könen. Kulturvärlden präglas av en stor manlig dominans. Detta underlättas inte av att många kulturredaktioner leds av män. Det är oroväckande ofta som män porträtteras på tidningssidor och i nyhetsinslag. Kvinnliga filmskapare, författare, konstnärer och skådespelare har i vissa fall svårt att hävda sig. Därför fortsätter regeringen sitt arbete för jämställdhet och avsätter 17,5 miljoner kronor under tre år för extra insatser på film, musei- och musikområdet, skriver Lena Adelsohn Liljeroth och Nyamko Sabuni.

Under förra mandatperioden genomförde regeringen en satsning på jämställdhet inom scenkonst­området. Sex miljoner kronor avsattes och vi kan nu se de goda effekterna, bland annat när det gäller rekrytering av chefer där antalet kvinnliga chefer har ökat markant. År 2006 fanns endast en kvinnlig chef på våra nationalinstitutioner, i dag är de fem!

Trots en avsevärd förbättring på just scenkonstområdet finns det mycket kvar att göra. Mot bakgrund av detta genomför vi nu ytterligare satsningar för att öka jämställdheten på kulturområdet. Totalt handlar det om 17,5 miljoner kronor under tre år för extra insatser på film-, musei- och musikområdet.

Konst och kultur är områden som – normalt sett – anses ligga i framkant och präglas av progressivitet. Att testa gränser och peka på det oväntade är genomgående teman i många konstnärers arbete. 2009 moderniserades de nationella kulturpolitiska målen och vi betonade bland annat vikten av konstnärlig frihet och hög kvalitet. Endast ett fritt kulturliv kan utvecklas och vara en inspiration i debatten och i vår vardag.

Det finns dock en gräns som kulturen och konsten inte överskridit, den mellan könen. Som på många andra områden i samhället präglas kulturvärlden av en stor manlig dominans. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i, men det underlättas nog inte av att många kulturredaktioner leds av män och att det är oroväckande ofta män som porträtteras på tidningssidor och i nyhetsinslag. När vi läser under rubriken ”Aktuella böcker” på en stor kultursida på webben konstaterar vi att de böcker som framhålls uteslutande är skrivna av män. På en stor dagstidnings kultursida på webben är det idel män i de fyra första artiklarna.

Allt detta är naturligtvis endast stickprov och inga vetenskapliga genomgångar, men det visar på en verklighet som inte går att förneka. Kvinnliga filmskapare, författare, konstnärer och skådespelare har i vissa fall svårt att hävda sig. Därför kommer regeringen att fortsätta sitt arbete för jämställdhet och genomföra särskilda satsningar inom kulturområdet. 17,5 miljoner avsätts under tre år för extra insatser på film-, musei- och musikområdet.

1. Filmen
I 2006 års filmavtal finns ett mål om att stödet till svensk filmproduktion ska fördelas jämnt mellan män och kvinnor. Målet innebär att andelen kvinnor inom kategorierna manusförfattare, regissörer och producenter måste öka. Vi har sett en utjämning under de senaste åren, men det går för långsamt. Obalansen finns redan bland de unga filmarna ute i regionala verksamheter, varför en satsning på unga kvinnor i så kallad växthusverksamhet kan vara en bra grund för ökad jämställdhet. I juni 2010 fattade regeringen beslut om ett särskilt bidrag på 1,1 miljoner kronor till Svenska Filminstitutet för en sådan satsning hösten 2010 och hela 2011.

Nu följs denna satsning upp och ökas med 6,5 miljoner kronor under perioden 2011–2014. Ett rejält tillskott som förhoppningsvis ska ge effekt på lång sikt och ge en bra bas för framtidens jämställda film.

Vi vill värna ett brett filmutbud eftersom det är viktigt att det finns många olika berättelser att ta del av – en mångfald som bara kan uppnås om det också finns en mångfald bland regissörer, manusförfattare och producenter.

2. Museerna
Regeringen har tidigare uppmärksammat behovet av en mer jämställd och balanserad representation inom utställningsområdet. Redan i kulturpropositionen ”Tid för kultur” (prop. 2009/10:3) gjorde regeringen bedömningen att arbetet med att uppnå detta måste fortsätta och vissa fall intensifieras. Därför kommer regeringen i dag att ge Statens historiska museer i uppdrag att ta fram underlag och utveckla metoder för att på nya och bättre sätt arbeta med jämställdhetsaspekter i utställningsverksamhet. För detta avsätts tre miljoner kronor under perioden 2011–2012. En slutgiltigt redovisning ska göras senast den 31 mars 2013.

3. Musiken
Repertoaren på våra offentliga scener präglas av en kraftig manlig dominans. Den tredje satsningen som regeringen avser att göra sker därför på musikområdet där åtta miljoner kronor avsätts mellan 2011 och 2014. Målet är att utveckla jämställdheten när det gäller repertoaren, bland annat så att fler kvinnliga tonsättare kan uppmärksammas. Regeringen kommer senare i vår att återkomma med förslag om hur detta uppdrag ska utformas..

Lägger vi samman dessa satsningar uppgår de till totalt 17,5 miljoner kronor för ökad jämställdhet inom kulturområdet. Vi tror att det är oerhört viktigt att peka på de problem som finns och påbörja arbetet med att rätta till dem. Regeringens satsningar minskar dock inte det ansvar som vilar på lokala och regionala politiker och institutioner, chefer, publik och andra.

Genom ökad insikt, goda exempel, större mod och fortsatta diskussioner kan vi tillsammans bidra till en ökad jämställdhet inom kultursektorn.

Lena Adelsohn Liljeroth (M)
kulturminister
Nyamko Sabuni (fp)
jämställdhetsminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.