Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Kunskaper i svenska krav för medborgarskap”

Språket nyckelfråga. Integrationen är en av Sveriges viktigaste samhällsutmaningar. Samtidigt som 600.000 utrikes födda går till jobbet varje vecka är det alldeles för många som fastnat i ett utanförskap, skriver ledande folkpartister som presenterar ett nytt integrationspolitiskt program.

Ett land som välkomnar nya idéer och nya tankar, som låter människor ta ansvar och utvecklas är ett rikt land. Ett land som är öppet för nya influenser och litar på individens förmåga kommer att vara vinnare i globaliseringen.

Sverige bör välkomna invandring av flera skäl. Vårt land behöver arbetskraftsinvandrare som med sin kompetens bidrar till att utveckla våra företag och vårt välstånd. Vi ska vara ett öppet land för den som vill komma hit för att arbeta, starta företag eller studera. Men Sverige, och andra demokratiska länder, har också ett medmänskligt ansvar att ge människor som flyr undan förföljelse en fristad.

Därmed inte sagt att invandring inte också leder till utmaningar. Samtidigt som 600.000 utrikes födda människor går till jobbet i Sverige varje vecka är det alldeles för många invandrare som fastnat i ett utanförskap och inte kommit in i det svenska samhället.

Integrationen är därför fortsatt en av våra viktigaste samhällsutmaningar. I synnerhet gäller detta att få invandrare att komma i arbete. I dag har endast 50 procent av dem som kommer som flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga arbete efter sju år. Det är ett alldeles för dåligt resultat.

Hur vi klarar att öppna vårt samhälle och arbetsmarknaden för människor som flyr eller som söker en bättre framtid i Sverige kommer vara avgörande för Sveriges utveckling. Viktiga reformer har genomförts, några är på gång och fler behöver göras. Unga nyanlända måste få mer stöd i skolan, det måste vara enklare och gå snabbare att validera och komplettera en utländsk utbildning, tryggheten i våra utsatta förorter måste stärkas genom både fler närvarande poliser och en aktivare socialtjänst.

Allra viktigast är att den som kommer till Sverige snabbt lär sig svenska och kommer in på arbetsmarknaden. Därför presenterar Folkpartiet i dag ett integrationspolitiskt program med denna inriktning. Några av förslagen är:

1. Sverige ska vara ett öppet och tolerant land. En avgörande fråga för framtiden är att Sverige fortsatt står upp för att vara ett öppet och tolerant land. I ett Europa som sluter sig allt mer och där främlingsfientliga rörelser är på frammarsch måste vi stå upp för att vi välkomnar invandring och globalisering. Det är också en förutsättning för en fungerande integration.

2. Krav på motprestation för bidrag. För den som har arbetsförmåga men är beroende av försörjningsstöd/socialbidrag ska ett aktivitetskrav införas. Kravet ska vara en obligatorisk del i kommunernas arbete för att få in människor på arbetsmarknaden. Aktiviteten ska motsvara ett heltidsarbete. Samtidigt ska det finnas incitament att gå från bidrag till arbete, den som är långvarigt försörjningsstödsberoende ska kunna behålla en del av en arbetsinkomst.

3. Slopad ersättning för den som tackar nej till jobb. Dagens etableringsersättning är konstruerad så att den utgår under förutsättning att den nyanlände deltar i de insatser som ingår i etableringsplanen. Om så inte är fallet kan ersättningen sättas ned. Det tar för lång tid för nyanlända att få en kommunplacering och komma igång med sina insatser. För att öka incitamenten för den nyanlände föreslås att etableringsersättningen ska tas bort eller trappas ned om den nyanlände tackar nej till ett arbete, oavsett var i landet jobbet finns.

4. Yrkespraktik för nyanlända. Det är fortfarande alldeles för få nyanlända som har en praktikplats. Alla nyanlända som bedöms behöva yrkespraktik ska få praktik. Yrkespraktik är ofta första steget till ett riktigt jobb. För att öka möjligheterna och skapa fler praktikplatser ska en handledarersättning för den som tar emot nyanlända på praktik under etableringstiden införas. Större krav ska ställas på Arbetsförmedlingen att anordna praktik.

5. Avskaffa den retroaktiva föräldrapenningen. Föräldraförsäkringens konstruktion har kommit att bli en fälla för många utrikes födda kvinnor som kommer till Sverige med barn i förskoleålder. För ett barn som är fött utomlands och kommer till Sverige vid till exempel fyra års ålder utgår lika många föräldradagar som för ett barn som föds i Sverige. Föräldraförsäkringen bör förändras så att det retroaktiva inslaget inte hindrar utrikes födda kvinnor från att delta i arbetsförberedande insatser och studier i svenska genom att möjligheten att ta ut föräldradagar för barn födda utomlands minskar.

6. Bättre stöd för anhöriginvandrare att komma i jobb. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda är allt för stora. Den grupp som har allra lägst sysselsättning är utrikes födda kvinnor. Av dem som kommer till Sverige som anhöriginvandrare är en majoritet kvinnor. Även de som anhöriginvandrar bör få ta del av arbetsförberedande insatser och samhällsorientering för att snabbare komma i egen försörjning.

7. Svenska med fokus på jobb. Svenska språket är en av nycklarna in i det svenska samhället. Därför vill Folkpartiet ha ett språkkrav för medborgarskap och fokusera mer på individualiserad undervisning i svenska med fokus på jobb. För att förbättra resultaten behövs en ökad anpassning av undervisningen till deltagarnas individuella förutsättningar. Det behövs också en ökad flexibilitet av SFI undervisning genom möjlighet till deltids- och kvällsstudier, samt att SFI erbjuds året om.

8. Krav på yrkespraktik ihop med SFI. Nyanlända som läser svenska på SFI ska också oftast genomföra yrkespraktik. SFI bedrivs ofta med ett mindre antal lektion i veckan, resten av tiden ska utnyttjas för att den nyanlände ska få förankring på arbetsmarknaden.

Europa genomgår just nu en av de svåraste ekonomiska kriserna i modern tid. Samtidigt visar den demografiska utmaningen att såväl Sverige som Europa kommer att behöva fler som arbetar i framtiden. Att stänga våra gränser och avfärda människor som kommer för att arbeta och få en bättre framtid här vore ett historiskt misstag. Samtidigt måste vi bli bättre på att ge de människor som invandrar en reell möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Konkreta förslag för en fungerande integration, i kombination med att vi vägrar att ändra den politiska kartan eller samtalstonen på grund av främlingsfientliga krafter är avgörande för Sveriges fortsatta utveckling och välstånd. Det är så vi skapar ett inkluderande, dynamiskt samhälle där alla kan känna tillhörighet och vara med och bidra.

Jan Björklund, Partiledare och utbildningsminister (FP)
Erik Ullenhag, Integrationsminister (FP)
Nyamko Sabuni, biträdande utbildningsminister och jämställdhetsminister (FP)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.