Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-12-07 11:17

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/lakare-maste-ges-central-plats-i-postcovidvarden/

DN DEBATT REPLIKER

DN Debatt Repliker. ”Läkare måste ges central plats i postcovidvården”

SLUTREPLIK DN DEBATT 11/11.

Covidföreningen och ­Läkare till läkare: När Region Stockholm stänger postcovidmottagning i Solna går specialistkompetens om intet.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

I en debattartikel i DN skrev vi hur regionala tjänstemän på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm – utan vare sig formellt beslut eller beslutsunderlag – lagt ner den mottagning i Solna som fungerat som Sveriges kunskapscentrum för långtidscovid. Agerandet riskerar att skada kunskapsutvecklingen av virusets långtidskomplikationer i hela landet. Vi krävde därför att regeringen ger Karolinska institutet i uppdrag att etablera ett nationellt kunskapscentrum för postcovid och att regeringen utvidgar statsbidraget för covidvården så att det även omfattar långtidskomplikationer.

Tyvärr uteblev svar från våra ansvariga politiker. I stället skrev 20 chefer och medarbetare vid mottagningen i Huddinge som ska ta över postcovidpatienterna en replik. Men kärnfrågan – hur staten ska säkra nationell kunskap och lärande om långtidscovid – lämnades därhän.

Vi ifrågasätter inte att läkarna i Huddinge har en hög generell kompetens och goda intentioner att lära sig om långtidscovid. Likväl innebär nedläggningen av Solnamottagningen ett erfarenhetstapp som motsvarar ett och ett halvt års specialisering på det nya syndromet postcovid. Av de tjugo undertecknade är det nämligen bara en psykolog som tidigare varit kliniskt verksam i Solna, där man jobbat multidisciplinärt med patientgruppen sedan i maj 2020.

Vår främsta kritik mot Huddingemottagningens upplägg är av det organisatoriska slaget, nämligen att det är en slussmottagning som inte avser följa patienterna över tid. Vi menar fortsatt att en långsiktig uppföljning är nödvändig för en lärande mottagning som specialiserar sig på symtom som beter sig som en kronisk, delvis skovvis, förlöpande sjukdom.

Det bekräftas även av vetenskaplig litteratur och av de som arbetade vid den nu nedlagda Solnamottagningen, som kunde se nya komplikationer tillstöta sent in i sjukdomsförloppet. Spontantillfrisknandet verkar därför mer vara en from förhoppning än grundat i systematiska studier.

Artikelförfattarna menar att vi felaktigt påstått att mottagningen är styrd av hälsoprofessioner i stället för specialistläkare med argumentet att man har utsett en medicinskt ansvarig läkare. Det bör nämnas att det senare är ett lagkrav när verksamhetschefen – som i förekommande fall – inte har tillräcklig medicinsk kompetens.

Faktum kvarstår nämligen att verksamhetschef för Huddingemottagningen är fysioterapeut och att hennes chef basar över tema kvinnohälsa och hälsoprofessioner. I ett så medicinskt komplicerat och mångfacetterat tillstånd som postcovid anser vi att de läkare som arbetar med patienter i forskning och klinik måste ges en central plats i organisationen av verksamheten.

När enskilda tjänstemän i en region – utan så mycket som ett formellt eller överklagbart beslut – kan lägga ner den främsta postcovidverksamheten i landet, ledd av den yttersta expertisen på långtidscovid, är något fel med vår förvaltningsmodell. Detta blir särskilt allvarligt under en pandemisk öppenvårdsfas där tiotusentals människor drabbats av svår funktionshindande sjukdom. Att bygga och sprida kunskap om postcovid ligger därmed i hela nationens intresse.

Ämnen i artikeln

Huddinge
Karolinska

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt