Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Landstingsstödd klinik ger farliga råd om mässlingen”

Att vaccinera alla barn i världen mot mässling är ett prioriterat mål för WHO.
Att vaccinera alla barn i världen mot mässling är ett prioriterat mål för WHO. Foto: Blend Images / Alamy
Den skattefinansierade Vidarkliniken i Stockholms län har på sin hemsida lagt ut råd om antroposofisk behandling av mässlingen. Rekommendationerna – som vänder sig till föräldrar – innehåller tyvärr allvarlig desinformation. Bland annat påstås felaktigt att vaccination mot mässlingen kan orsaka autism och att febersjuka barn ska gnuggas med borste för att utslagen ska blomma ut över hela kroppen. Vidarkliniken motarbetar härigenom det viktiga smittskyddsarbete som övriga läkare inom Stockholms läns landsting bedriver. Nu måste politikerna ingripa och se till att kliniken lever upp till samma krav som andra vårdcentraler, skriver Mats Reimer.

Vidarkliniken är en del av landstingets primärvård och invånare i Stockholms län kan välja kliniken som sin husläkare. Vid denna vårdcentral kompletteras den vanliga vården med antroposofisk medicin. Inom antroposofisk medicin, som grundades av filosofen Rudolf Steiner och läkaren Ita Wegman på 1920-talet, finns en annorlunda syn på hur sjukdomar uppkommer, och skol­medicinska behandlingar kompletteras med exempelvis mistelpreparat, homeopati, rytmisk massage och eurytmi.

Antroposofiska läkare är ofta negativa till vaccinationer, liksom Rudolf Steiner var. Man anser att barnens infektioner är andligen utvecklande; man vill att barnen skall genomgå mässling och avstår därför från vaccin. Skolmedicinen däremot ser mässling som en allvarlig virusinfektion som fortfarande dödar 100.000-tals barn varje år. Att vaccinera alla barn i världen mot mässling är ett prioriterat mål för WHO. Vi är på rätt väg och tack vare vaccinering har dödstalen minskat med 75 procent de senaste tio åren. I framtiden hägrar målet att helt utrota sjukdomen så som man lyckades göra med smittkopporna.

Även i europeiska länder är det vanligt att barn med mässling blir så sjuka att de behöver läggas in på sjukhus, och komplikationer är inte sällsynta. Hos enstaka välnärda och tidigare helt friska barn, ungefär ett per tusen, orsakar mässlingvirus en allvarlig hjärninflammation med stor risk för hjärnskada eller till och med död. En promille kan låta som en liten risk, men det betyder att om vi inte alls vaccinerade kan man befara att bortåt 100 svenska barn varje år skulle dö av mässling, eller överleva fast med svåra handikapp.

Vidarkliniken har en hemsida där man kan ladda hem råd om antroposofisk behandling av mässling. Skriften vänder sig till föräldrar, men den innehåller tyvärr allvarlig desinformation, och jag ska här kommentera de mest häpnadsväckande påståendena.

”Undersökningar som jämför risken för komplikationer vid sjukdom med risken för biverkningar av vaccination på lång sikt finns tyvärr inte och därför är det i dag omöjligt att säkert veta fördelarna och nackdelarna med vaccination i förhållande till sjukdom.”

Detta är inte sant. Mässlingvaccinet är mycket säkert och beprövat och risken för biverkningar förbleknar jämfört med den ofantligt mycket större risken för allvarlig skada och död som sjukdomen medför.

”...rapporter om 10.000-tals mässlingsbarn i Mellaneuropa behandlade av antroposofiska läkare visar att mässling vårdad och behandlad enligt antroposofiska riktlinjer framför allt innebär möjligheter för barnet att utvecklas.”

Huruvida mässling leder till en andlig utveckling är en teologisk fråga, som knappast kan besvaras av vetenskapen. Det som är ett faktum är att flera utbrott av mässlingen i Europa har skett vid antroposofiska skolor. Smittan har ibland gått vidare ut i samhället där små barn drabbats, barn som inte hunnit få vaccin och vars föräldrar helst hade sett att deras barn sluppit denna ”möjlighet att utvecklas”.

Vidarklinikens skrift tar vidare upp frågan om föräldrars tveksamhet och farhågor för biverkningar av vaccinet; särskilt nämns att det finns föräldrar som anser att vaccination mot mässling kan orsaka autism. Det är oansvarigt av Vidarkliniken att inte samtidigt redovisa att det gjorts flera stora vetenskapliga studier som funnit att inget talar för att mässlingvaccination skulle kunna orsaka autism.

Jag är enig med de antroposofiska kollegorna om att feber vid mässling och andra infektioner inte i onödan skall behandlas med läkemedel, men jag tycker man går för långt när man vid hög feber inte föreslår vanliga receptfria mediciner. Istället rekommenderas antroposofiska behandlingar med citronomslag runt underbenen eller avtvättning av kroppen med saltlösning tillsatt med ättika. De antroposofiska läkemedel man i övrigt rekommenderar innehåller bland annat bigift, bolmört och homeopatisk backsippa utspädd en miljon gånger.

De antroposofiska läkarna kan ha rätt i att barn med feber ibland blir förstoppade för att de dricker för lite, men jag tycker det verkar rent farligt att påstå att ”En annan och relativt vanlig orsak till kvarstående hög feber är förstoppning”. Långvarig hög feber vid mässlingen får snarare misstänkas bero på någon komplikation, och barnet bör lämpligen undersökas av läkare vid en infektionsklinik. (På grund av smittorisken skall man helst inte söka vid andra typer av mottagningar).

Det mest anmärkningsvärda rådet som de antroposofiska läkarna kommer med handlar om mässlingens typiska utslag. De tror av någon märklig anledning att det är viktigt att utslaget blommar ut ordentligt, och om inte det sker spontant vill man hjälpa viruset på traven. ”Det är viktigt att utslagen kommer över hela kroppen för att minska risken för komplikationer. Ser man att utslagen stannat i t ex brösthöjd, ljumskarna eller knävecken kan man ta en torr borste och kort borsta över de delar av kroppen där inga utslag finns.” Att gnugga ett febersjukt barn med en borste för att framkalla ytterligare utslag tycker jag låter som ren barnmisshandel, och att det skulle minska risken för komplikationer är förstås helt absurt.

För att få lov att vara en auktoriserad vårdgivare inom landstinget måste man uppfylla kraven i regelboken. Vård, behandling och rådgivning skall vila på vetenskap och berövad erfarenhet. Man skall följa överenskomna riktlinjer för smittskyddsarbete, och man är skyldig att erbjuda de vanliga BVC-vaccinerna och att ge föräldrar korrekta rekommendationer om vaccinationer. Den som läser Vidarklinikens skrift om mässling kan i värsta fall tro att detta är vetenskapligt underbyggda råd eftersom de kommer från en auktoriserad vårdgivare.

Antroposofiska läkare har förstås rätt att ha sin världsåskådning med dess religiösa föreställningar om den andliga nyttan med mässling, men politikerna borde inte acceptera att Vidarkliniken motarbetar det viktiga smittskyddsarbete övriga läkare i den offentligt finansierade vården bidrar till. Kan de inte leva upp till samma krav som andra vårdcentraler bör de inte få vara kvar i Vårdval Stockholm; ska de bedriva religiös medicin får det ske utan skattefinansiering.

Mats Reimer
Barnläkare Göteborg

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.