Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Lärarna måste bli bättre på att undervisa om sex”

Jämställdhetsministern: Vi satsar 10 miljoner på fort­bildning av lärarna i bland annat sex och samlevnad. Att behandla sex- och samlevnadsfrågor i biologiämnet är för snävt. Regeringen vill därför satsa på en ämnes­inte­grerad sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Det är viktigt för jämställdheten och för att motverka sexuellt våld och trakasserier. Skolverket får också i uppdrag att öka skolans kunskaper om könsskillnader i språk-, läs- och skrivutveckling. Även kunskapen om hedersrelaterat våld måste öka i skolan, skriver Nyamko Sabuni.

Det är oerhört viktigt att alla ungdomar får närma sig frågor om kön, relationer och sex på ett naturligt sätt i skolmiljön. Det är ­oacceptabelt när det i skolkorridoren hörs mer av kränkande tillmäten som ”hora” eller ”bögjävel” än förtroendefulla samtal mellan elever och lärare.

Regeringen kommer under mandatperioden att fokusera på jämställdhet i skolan. Vi börjar direkt med en satsning på tio miljoner kronor på lärarfortbildning nu under hösten.

Sex- och samlevnadsundervisning är fortfarande kontroversiell i Sverige. Utbildningsradions och RFSU:s tecknade sexualupplysningsfilm ”Sex på kartan” har visats i många skolor och väckt starka reaktioner. Filmen resulterade i hundratusentals rasistiska inlägg på nätet (DN Debatt 26/1) för att en mörkhyad pojke i filmen har sex med en mer ljushyad flicka och för att den tar upp homo-, bi-, trans- och queerfrågor.

I vintras uppstod en omfattande nätdiskussion som på Twitter kallades #prataomdet. Människor delade öppenhjärtigt med sig av upplevelser av sexuella övergrepp. Det finns en uppdämd frustration med att trakasserier sopas under mattan. Vuxenvärlden har ett ansvar för att skapa arenor så att våra unga på ett naturligt och avslappnat sätt ska kunna samtala om sex och relationer, men också om gränser, övergrepp och rättigheter.

Skolans sex- och samlevnadsundervisning är viktig ur ett jämställdhetsperspektiv och för att motverka sexuellt våld, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Det blir snävt att endast behandla sex och samlevnad som en del i biologiämnet. Frågor som rör kön och sexualitet bör diskuteras i en rad andra ämnen i skolan. Därför är ämnesintegrerad sex- och samlevnadsundervisning en viktig del i den jämställdhetssatsning på skolan som genomförs under hösten.

Insatser ska göras för att utveckla och integrera innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen i relevanta ämnen såsom samhällskunskap, historia och religion, utöver biologi. Detta ska bland annat ge lärarna verktyg för dialog och reflektion. Frågor som rör HBTQ ska uppmärksammas.

Förutom sex- och samlevnadsundervisning behövs ytterligare åtgärder för att bryta den bristande jämställdheten i skolan. Delegationen för jämställdhet i skolan beskrev i sitt slutbetänkande (SOU 2010:99) betydande skillnader i hur flickor och pojkar som grupp klarar av och upplever skolan.

Flickor är mer stressade i skolan och drabbas generellt sett mer av psykisk ohälsa än pojkar. Jämfört med flickor har pojkar mer problem i skolan vid skolstarten och fler av dem riskerar bli underpresterande på sikt. Pojkar får i genomsnitt lägre betyg och en mindre andel pojkar når kunskapsmålen.

Svenska är ett av de ämnen där flickors och pojkars genomsnittliga betyg i grundskolan skiljer sig mest åt. Detta är allvarligt då läsfärdigheten påverkar hur väl man lyckas i andra ämnen. Därför får Skolverket i uppdrag att initiera särskilda insatser för att öka lärarnas kunskaper om könsskillnader i språk-, läs-, och skrivutveckling och om hur lärandeprocesser tar sig uttryck för flickor och pojkar. Syftet är att främja en undervisning som är optimal för alla elevers kunskaps- och språkutveckling.

I Skolverkets uppdrag ingår också att erbjuda utbildningsinsatser och sprida kunskap i syfte att bryta traditionella könsmönster. Insatserna ska riktas till skolledare, lärare samt studie- och yrkesvägledare inom förskolan, fritidshemmet, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildning.

Skolan har även en nyckelroll för att förebygga, upptäcka och hantera hedersförtyck. Ofta handlar det om att släkten med övervakning, hot eller våld inskränker en flicka eller pojkes frihet. I Sverige har barn och ungdomar långtgående rättigheter som inte får kompromissas bort med hänvisning till religion eller tradition.

Kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap utreds och med den nya skollagen upphör den tidigare möjligheten till dispens av religiösa och kulturella skäl. Vidare får Skolverket i uppdrag att erbjuda fortbildning i hur skolan kan arbeta med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive äktenskap mot en parts vilja. Fortbildningen vänder sig till skolledare i grund-, gymnasieskolan och motsvarande skolformer, samt vuxenutbildning.

Med dessa åtgärder fortsätter vi arbetet med att säkra alla flickors och pojkars lika tillgång till kunskapsutveckling och lärande – från förskolan till högre utbildning – och skapa möjligheter att frångå de könsbundna utbildningsvalen. Både tjejer och killar har rätt till en trygg och bra utbildning där lärandet är i fokus. I skolan ska eleverna mötas av förståelse, uppmuntran och förväntningar.

Nyamko Sabuni

Jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister (FP)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.