Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Låt attraktiva lägenheter i Stockholm få högre hyror”

Alla hyror ska sättas utifrån tydliga och överenskomna kriterier som tillämpas och gäller för alla lägenheter. Detta innebär ”lika lägenhet, lika hyra”, skriver artikelförfattarna.
Alla hyror ska sättas utifrån tydliga och överenskomna kriterier som tillämpas och gäller för alla lägenheter. Detta innebär ”lika lägenhet, lika hyra”, skriver artikelförfattarna. Foto: Hampus Lundgren

Dagens hyressättning baseras i hög grad på produktionskostnad vilket gör att hyran kan vara densamma oavsett kvaliteter som attraktivt läge, bra kommunikationer och standard. Detta vill vi ändra på genom att utveckla ”Stockholmshyra”, skriver företrädare för Hyresgästföreningen och tre kommunägda bostadsbolag i Stockholm.

I ett starkt växande Stockholm är hyresrätten viktigare än någonsin. Men dagens hyressättning speglar inte vad hyresgästerna värdesätter i sitt boende. Hyresgästföreningen region Stockholm och stadens tre kommunägda bostadsbolag är därför överens om att tillsammans arbeta för en tydlig och konsekvent hyressättning för att hyresrätten ska vara fortsatt hållbar och attraktiv som upplåtelseform. Det ska göras inom ramen för den nuvarande lagstiftningen som ger stora möjligheter att modernisera och utveckla hyressättningen.

Vi har undertecknat en överenskommelse om att utveckla ”Stockholmshyra”, som blir vårt verktyg för att enklare kunna beräkna en lägenhets hyra utifrån lägenhet, hus, område och service. Det lägger grunden för en tydlig och konsekvent hyressättning inom Stockholms stad.

Krav på lagändringar och systemskifte framförs ofta. Åsikterna sträcker sig över hela skalan från mer subventioner och ökade regleringar till total avreglering och marknadshyra. Utan att ta ställning i den debatten vill vi skapa ordning och transparens i hyressättningen i Stockholm, inom ramen för nuvarande lagstiftning, på ett sätt som stämmer överens med vad hyresgästerna värdesätter i sitt boende.

Dagens hyressättning är i hög grad baserad på produktionskostnad. Den hyressättning vi nu vill införa är i stället baserad på den kvalitet som hyresgästen upplever och ligger inom ramen för gällande lagstiftning. Det innebär i praktiken att dagens hyressättning bland annat ger effekten av att en lägenhet som ligger i ett attraktivt läge med bra kommunikationer och med bra underhållsstandard kan ha samma hyra som en lägenhet som ligger i ett mindre attraktivt område, med sämre kommunikationer och lägre underhållsstandard. Det vill vi ändra på och modernisera.

Vi är överens om att eventuella konsekvenser av ett införande måste omhändertas ansvarsfullt och varsamt. En viktig utgångspunkt för arbetet är därför att konsekvenserna inte ska vara för stora vare sig för hyresgäst eller hyresvärd.

Hyresgästerna måste kunna veta vilka kvaliteter de betalar för. Fastighetsägare behöver veta vilka hyresintäkter de kan förvänta sig som grund för att satsa långsiktigt på hyresrätten som upplåtelseform. I dag utgår hyressättningen från ett system där fastighetens ålder har orimligt stor inverkan på hyran. Det får ibland till följd att två hyresgäster som bor i likvärdiga lägenheter på samma gata kan ha olika hyror.

I ett läge där hela bostadssektorn behöver rustas för framtiden behöver vi arbeta med en hyressättning som är modern. Av alla Europas huvudstäder beräknas Stockholms befolkning öka mest de närmaste åren. Varje år flyttar drygt 30.000 personer hit för att starta företag, jobba eller studera. Vi är övertygade om att en tydligare hyressättning gynnar hyresrättens ställning.

Ett viktigt underlag i vårt arbete är kunskap om vad stockholmarna värdesätter i sitt boende. Vi har därför låtit TNS Sifo genomföra en undersökning bland invånare i Stockholm stad. Telefonenkäten är genomförd under april-maj 2016. Totalt svarade 1.600 stockholmare, varav 1.000 bor i hyresrätt.

Resultatet visar att hyresrätten är en mycket attraktiv boendeform, 83 procent av dem som svarat instämmer i detta. Närheten till kommunikationer värderas allra högst – hela 90 procent tycker att det är viktigt för att trivas med hyresrättens läge. Även läget i staden har betydelse för hur man värdesätter ett boende. Hälften av de svarande anser att en hyresrätt i innerstaden är mer attraktiv än en hyresrätt i närförort (till exempel Årsta och Traneberg). Nära två av tre tycker att en hyresrätt i innerstaden är mer attraktiv än en hyresrätt i ytterförort (till exempel Farsta och Vällingby).

Fastighetens skötsel och den service hyresvärden erbjuder är viktigt för 85 procent. Det finns signifikanta skillnader mellan vad kvinnor och män värdesätter i sitt boende. Hyresnivån, närhet till kommunikationer och synen på service är viktigare för hur kvinnor trivs med sitt boende.

I intervjuerna ställdes även frågan om hur man tror att hyran sätts i dag. Här svarade 72 procent att man tror att bostadsområde och läge ligger till grund för hyrorna och i andra hand hur modernt och fräscht det är, 46 procent. Det som stockholmarna tycker borde påverka hyran mest är lägenhetens storlek, läge och fastighetens skick. Vi kan konstatera att en majoritet av stockholmarna saknar kunskap om vad som ligger till grund för dagens hyressättning.

Det går att skapa en systematisk hyressättning som bättre speglar det som dagens hyresgäster värdesätter i sitt boende och som fungerar inom ramen för den nuvarande lagstiftningen. Mer än 100 kommuner i landet har redan genomfört en systematisering, däribland Göteborg, Malmö och Botkyrka.

Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms stads tre kommunägda bostadsbolag ska tillsammans utveckla ett verktyg för att enklare kunna beräkna en lägenhets hyra utifrån lägenhet, hus, område och service. Verktyget, kallat Stockholmshyra, kommer att lägga en grund för en tydlig och konsekvent hyressättning.

Vi har kommit överens om några viktiga principer för vårt arbete:

  • Stockholmshyra utgår från den svenska lagstiftningen kring hyressättning (exempelvis besittningsskydd, kollektiva förhandlingar och allbolagen).
  • Alla hyror ska sättas utifrån tydliga och överenskomna kriterier som tillämpas och gäller för alla lägenheter. Detta innebär ”lika lägenhet, lika hyra”.
  • Hyror ska utgå från hyresgästers generella värderingar kring boendet.

Vi är överens om att eventuella konsekvenser av ett införande måste omhändertas ansvarsfullt och varsamt. En viktig utgångspunkt för arbetet är därför att konsekvenserna inte ska vara för stora vare sig för hyresgäst eller hyresvärd. Eventuella hyresjusteringar kommer att införas över tid, i enlighet med lagstiftning och rådande praxis.

Arbetet med systematisk hyressättning sker sedan i flera steg. Verktygets kriterier för vad som påverkar hyran, till exempel område, hus, lägenhet och service och en plan för implementering, ska finnas på plats till årsskiftet 2017/2018.

Vår målsättning är en transparent, tydlig och konsekvent hyressättning som gynnar både utvecklingen av hyresrätten som boendeform och byggandet av de många nya hyresrätter som så väl behövs. På det viset garanteras hyresrätten en hållbar framtid även i Stockholm.

DN Debatt. 20 februari 2017

Debattartikel

Hyresgästföreningen och tre kommunägda bostadsbolag i Stockholm:
”Låt attraktiva lägenheter i Stockholm få högre hyror”

Repliker

Billy McCormac och Nathalie Brard, Fastighetsägarna Stockholm:
”För låga hyror minskar andelen hyresrätter”

Fem förtroendevalda i Hyresgästföreningen Stockholm:
”Hyresgästföreningens förtroendevalda överkörda”

Företrädare för Hyresgästernas boendetrygghet:
”Stora hyresskillnader redan i dag” 

Sissela Nordling Blanco, ordförande rådet för mänskliga rättigheter (Fi) & Gerda Larsson, bostadspolitisk talesperson Fi Stockholm:
”Leder till ökad segregation och höjda hyror”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.