Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Låt de krisande sjukhusen ta efter privata S:t Göran”

Uppenbarligen har S:t Göran kommit betydligt längre än landstingssjukhusen när det gäller verksamhetsutveckling. Så varför har inte resten av landets sjukhus bara kopierat S:t Görans metoder, och nått samma framgångar? Den enklaste förklaringen är sannolikt att landstingsstrukturerna inte klarar av det, skriver Johan Ingerö.
Uppenbarligen har S:t Göran kommit betydligt längre än landstingssjukhusen när det gäller verksamhetsutveckling. Så varför har inte resten av landets sjukhus bara kopierat S:t Görans metoder, och nått samma framgångar? Den enklaste förklaringen är sannolikt att landstingsstrukturerna inte klarar av det, skriver Johan Ingerö. Foto: Magnus Hallgren

Som enda akutsjukhus drivs S:t Göran i Stockholm av en privat vårdkoncern på uppdrag av landstinget. Resultatet är en succé. Samtidigt växer krisen inom vården och behovet av nya lösningar är skriande. Låt staten gå in och upphandla driften av en handfull av de mest problemtyngda sjukhusen i Sverige, skriver Johan Ingerö, Timbro.

Den svenska sjukvården är en historia full av självmotsägelser. Å ena sidan är den medicinska kvaliteten i världsklass. Å andra sidan finns stora problem med tillgänglighet, personalbrist, överbeläggningar och ekonomi. De problemen är så stora att de snart kan komma att hota den medicinska kvaliteten, i den mån de inte redan gör det.

Sjukvården är alltså i skriande behov av nya lösningar, och det enklaste är att börja titta på sådana som redan visat sig fungera. I dag släpper vi på Timbro en ny rapport ”Den förskräckliga succén – Historien om akutsjukhuset S:t Göran”. S:t Görans sjukhus i Stockholm sticker ut på två sätt. Dels är det ett sjukhus med utmärkt kvalitet, god ekonomi och nöjda medarbetare. Dels är det unikt i Sverige, genom att det sedan 1999 drivs av en privat vårdkoncern som arbetar på uppdrag av Stockholms landsting. Alla andra svenska akutsjukhus drivs direkt av respektive landsting. Vi valde att kalla rapporten ”Den förskräckliga succén” eftersom sjukhuset är så framgångsrikt, samtidigt som det används som skräckexempel på hur privata företag ”tar över” sjukvården. Oron för det senare är dock obefogad. S:t Görans vård är lika skattefinansierad som den hos andra sjukhus. Och de framgångar som nåtts där kan även nås på annat håll, och de måste nås om den svenska sjukvården ska kunna hålla god kvalitet även i framtiden.

Låt oss därför först och främst titta på de faktiska omständigheterna. Väntetiderna i den planerade vården ökar. Inte ens fyra av tio anser längre att väntetiderna är rimliga. I Jämtland får bara 18 procent av patienterna inom ögonsjukvården en operation inom 90 dagar. I Gävleborg får knappt 13 procent av män med misstänkt prostatacancer komma till en specialistklinik inom två veckor efter remissankomst. Antalet operationstillfällen per läkare har minskat kraftigt under de gångna tio åren. Det finns inte en ensam lösning på alla dessa problem – sjukhusvården är antagligen den mest komplicerade verksamhet som finns inom den svenska välfärden. Men det går att hitta många dellösningar om man studerar de goda exemplen. Så har inte skett med S:t Göran, som i stället använts som politiskt slagträ. Därmed har vi missat många insikter som hade kunnat lyfta svensk sjukvård, men det är inte för sent att göra ett omtag. Så hur klarar S:t Göran jämförelsen med likvärdiga sjukhus? Alldeles utmärkt, enligt en studie som Stockholms landsting låtit göra. Produktivitetsskillnaden är 2–6 procent bättre. De så kallade DRG-poängen (ett avancerat mått på hur mycket vård som producerats på ett sjukhus eller i ett landsting) är 12 procent bättre än på Södersjukhuset, och 19 procent bättre än på Danderyds sjukhus. S:t Göran ligger genomgående högre inom övriga nyckeltal, till exempel antal vårdtillfällen per årsarbetare. Även i medicinsk kvalitet ligger S:t Göran högst. Medelvårdtiderna är korta, utan att återinläggningarna blir fler. Akutmottagningen är bäst i landet. Patienterna väntar i genomsnitt 28 minuter innan de träffar en läkare, vilket kan jämföras med 109 minuter på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Även på övriga mätområden, som total vistelsetid och väntetid för patienter över 80 år, placerar sig S:t Göran i toppklass. Har då detta skett till priset av utsliten och nedbruten personal? Nej, inget talar för det. Enligt landstingets egen studie är S:t Görans anställda tvärtom något nöjdare än de landstingsanställda kollegorna. Personalomsättningen bland läkare är väsentligt lägre än på Danderyd och SöS. Dessutom arbetar sjukhuset aktivt med att överföra enklare arbetsuppgifter från sjuksköterskor till undersköterskor och administrativ personal.

Dessa krisande landsting och sjukhus utgör toppen av en växande svensk vårdkris, och tiden börjar bli knapp. Exemplet S:t Göran visar vad entreprenörskap och nya idéer kan åstadkomma, utan att man tummar på principen om vård efter behov snarare än plånbok.

Uppenbarligen har S:t Göran kommit betydligt längre än landstingssjukhusen när det gäller verksamhetsutveckling. Så varför har inte resten av landets sjukhus bara kopierat S:t Görans metoder, och nått samma framgångar? Den enklaste förklaringen är sannolikt att landstingsstrukturerna inte klarar av det. Stora sjukhus är komplicerade och trögrörliga. Att förändra dem kräver ett närvarande och ihållande ledningsarbete. Och det kräver i sin tur ett sammanhållande investeringstänk som S:t Göran har, men som landstingssjukhusen ofta saknar. Därmed inte sagt att landstingen saknar kontroll över S:t Göran. Avtalet mellan landstinget och vårdkoncernen är ingående och mycket detaljerat, både i fråga om ekonomi och medicinsk kvalitet. Men S:t Göran har både skäl och möjlighet att pröva andra metoder än de gängse. Därför har sjukhuset blivit en succé, och i den mån politiker till vänster tycker att privatdriven sjukvård är förskräckligt så är S:t Göran en förskräcklig succé.

Så hur ska succén kunna upprepas på annat håll? Det enklaste är förstås att göra vad som redan gjorts på S:t Göran. Men att genomföra så stora och invecklade upphandlingar är svårt, och landstingen saknar i regel sådan kompetens. Här kan därför staten spela en roll, och hjälpa till att upphandla driften av en handfull sjukhus som sedan kan studeras inom ramen för ett pilotprojekt. De sjukhus vi föreslår är alla djupt problemtyngda, och i behov av nya idéer.

Östersunds sjukhus, Jämtland Härjedalen: Här finns förmodligen landstings-Sveriges sämsta ekonomi. Har inte levt upp till kommunallagens balanskrav de senaste fem åren. Har sökt, men inte fått, 900 miljoner kronor i statligt omställningsbidrag.

Norra Älvsborgs Länssjukhus, Region Västra Götaland: Dras med omfattande överbeläggningar, och fyra överläkare har tidigare skrivit att vården inte längre är patientsäker. Tillhör bottenskiktet när det gäller väntetider. Över 40 procent av patienterna har väntat längre än vårdgarantins 90 dagar för operation. (S:t Görans siffra är 4 procent.)

Mälarsjukhuset, Sörmland: Sörmland ligger sämst till av landstingen i fråga om överbeläggningar. Och antalet överbeläggningar på Mälarsjukhuset är 8,9 per hundra vårdplatser, nästan tre gånger rikssnittet på 3,7. Massuppsägningar av sjuksköterskor har förekommit, senast i maj förra året.

Falu lasarett, Dalarna: Dalarnas landsting har sedan länge stora problem med sin ekonomi, och endast 33,7 procent av invånarna anser att väntetiderna är rimliga. Det är klart sämre än ett redan dåligt rikssnitt. Falu lasarett har hela Dalarna som upptagningsområde. Kan man komma till rätta med Falu lasarett är man därför en bra bit på väg när det gäller Dalarnas sjukvårdsproblem.

Dessa krisande landsting och sjukhus utgör toppen av en växande svensk vårdkris, och tiden börjar bli knapp. Exemplet S:t Göran visar vad entreprenörskap och nya idéer kan åstadkomma, utan att man tummar på principen om vård efter behov snarare än plånbok. I dag är alla landsting utom Stockholm beroende av utjämningspengar, och nästa all sjukvård har svårt att locka personal. Enbart ”nya resurser” kommer inte att räcka till för att lösa problemen. Vi har därför inte råd att förkasta några succéer. Sveriges patienter behöver flera nya S:t Göran att gå till.

DN Debatt. 13 mars 2017
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.