Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-09-26 16:02

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/lat-de-nationella-proven-styra-skolornas-betygsniva/

DN DEBATT

DN Debatt. ”Låt de nationella proven styra skolornas betygsnivå”

Skolans problem löses inte genom förslag från vänstern som kräver en total omgörning av dagens system och som i praktiken skulle avskaffa det fria skolvalet, skriver Annie Lööf (C) och Fredrik Christensson (C).
Skolans problem löses inte genom förslag från vänstern som kräver en total omgörning av dagens system och som i praktiken skulle avskaffa det fria skolvalet, skriver Annie Lööf (C) och Fredrik Christensson (C). Foto: Christine Olsson/TT, Janerik Henriksson/TT

DN DEBATT 7/9.

Annie Lööf (C) och Fredrik Christensson (C): Betygen på skolnivå inte ska få skilja sig markant från resultaten på de nationella proven.

Vi behöver också stärka ägar- och ledningsprövningen av skolornas huvudmän och tillgängliggöra mer information om skolorna för att skapa legitimitet i systemet med det fria skolvalet.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Höstterminen har precis startat och elever runt om i Sverige har påbörjat ett nytt läsår. För de allra flesta blir det en resa som får dem att växa och ta dem vidare i livet. Men det gäller inte alla, i dag är det allt för många i svensk skola som inte får en bra skolgång. Som går i en skola som förstärker utanförskap och utsatthet i stället för att utjämna livschanserna.

Antalet elever som går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet och antalet elever utan fullständiga betyg från gymnasiet är alldeles för många. Konsekvenserna av ett misslyckande i skolan sätter prägel på resten av livet. Om en elev inte klarar skolan är dörren till många jobb och vidare studier stängd.

De uppenbara bristerna i både kvaliteten och likvärdigheten behöver åtgärdas. För även om vi kan se en viss förbättring av svenska elevers resultat ur ett internationellt perspektiv så har resultatet över tid dalat och otrygg­heten ökat. Samtidigt spelar elevens adress och bakgrund en allt större roll för skolresultatet, vilket har spätt på segregation och utanförskap.

Problemen måste lösas. Och dessa problem löses inte genom förslag från vänstern som kräver en total omgörning av dagens system och som i praktiken skulle avskaffa det fria skolvalet. För det är inte rätten för barn och föräldrar att välja skola som är problemet. I grunden är rätten till valfrihet en bra ordning som vi ska värna och utveckla.

Det är världsunikt att även barn som kommer från utsatta förhållanden, med små ekonomiska resurser, har en rad olika utbildningsalternativ att välja bland. Från förskola upp till gymnasiet. Att så många som 400 000 elever i dag går i en fristående förskola eller skola är ett bevis på hur uppskattade och betydelsefulla friskolorna är i dag. Friskolorna har ökat mångfalden och varit med och utvecklat svensk skola.

Vi ser dock att det finns brister i hur skolvalet i dag är utformat. Vi är medvetna om att det finns problem med bland annat oseriösa aktörer och ett skolval som inte når alla.

Dessa brister behöver åtgärdas. Inte minst för att säkerställa legitimitet och hållbarhet i systemet så att rätten till valfrihet ska kunna värnas. Inför vår partistämma presenterar därför Centerpartiet i dag en rad förslag som syftar till att förbättra skolvalet och skapa en skola för alla. Med rätt insatser kan vi behålla rätten att välja, och, tillsammans med andra åtgärder vara med och möta utmaningar med ökad segregation och låga kunskapsresultat.

Centerpartiet presenterar därför i dag en rad åtgärder som innebär att vi ställer högre krav på huvudmännen, öppnar upp skolvalet för fler och ser till så att svensk skola blir än mer öppen och transparent. Att reformera det fria skolvalet kan vara en viktig del för att skapa en skola för alla.

1 Mer rättvisande betyg. Risken med betygsinflation måste undvikas. Men med dagens målrelaterade betyg blir det svårt utan att ändra betygssystemet. Vi vill därför att de nationella proven ska vara normerande för betygssättning på skolnivå och att betygen inte får skilja sig markant från resultaten på de nationella proven på skolnivå.

Tillsammans med att nationella proven digitaliseras, och i så stor utsträckning som möjligt automaträttas, kommer också legitimiteten i betygssystemet att öka, likvärdigheten förbättras och det bidrar även till att betygen på ett bättre sätt kommer spegla skolornas kvalitet.

2 Tillgängliggör mer relevant information. Avgörande för det svenska skolsystemet är att det råder öppenhet och transparens. Information ska finnas tillgänglig för föräldrar, elever och allmänhet. Det är grundläggande i arbetet med att stärka skolors kvalitet och likvärdighet men också en förutsättning för det fria skolvalet.

När det stod klart att statistik från fristående skolor inte längre skulle vara tillgänglig drev Centerpartiet igenom en sekretessbrytande bestämmelse som åter gjorde statistiken tillgänglig. För att säkerställa att viktig information är offentlig vill vi dessutom att skolor ska vara skyldiga att tillgängliggöra mer information än vad som finns i dag. Bland annat bör antal elever, lärar­täthet, betygsfördelning, skolgårdars storlek och resultat på nationella ­prov vara tillgängligt och jämförbart.

3 Bara seriösa huvudmän ska tillåtas bedriva skola. Våra skattemedel ska inte gå till skolor som gång på gång visar att man inte kan bedriva utbildning utifrån skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. Det arbetet som har påbörjats inom ramen för januari­avtalet med att ge Skolinspektionen bättre verktyg för att säkerställa bra skolor behöver skalas upp.

Det handlar dels om att stärka ägar- och ledningsprövningen ytterligare för att säkerställa att tillstånd endast ges till seriösa aktörer som vill bedriva skolor, dels om att skolor som inte håller måttet ska kunna stängas snabbare. Samtidigt vill vi att skolor som bevisligen bedriver utbildning av hög kvalitet fortsatt ska kunna utvecklas.

4 Gemensamt ansvar för skolplatser. I dag är det kommunens ansvar att bereda plats för alla barn som bor i kommunen, från och med förskoleklass. Vi vill att huvudmän, fristående som kommunala, delar på ansvaret då exempelvis en nedlagd skola skapar merkostnader för närliggande skolor. En lösning vore att reglera så att fristående skolor måste ta höjd ekonomiskt för att kunna kompensera mottagande skolor vid en eventuell skolnedläggning.

5 Ett aktivt, obligatoriskt och samordnat skolval. Vi ser att det fria skolvalet behöver utvecklas för att fler ska välja skola och fler komma in på sitt förstahandsval. Vi vill därför ha ett obligatoriskt och aktivt skolval genom samordnad antagning, som kommunerna ansvarar för men som ger full insyn för alla huvudmän. En avgörande del är att både Skolverket och huvudmännen erbjuder stöd och lättillgänglig information om skolvalet för att fler familjer ska kunna göra medvetna val.

6 Öppna upp det fria skolvalet. Kösystemet för friskolorna behöver öppnas upp för fler och komma bort från att vårdnadshavare ställer sina barn i kö orimligt tidigt. Det kan få fler att aktivt välja skola och fler kan få sitt förstahandsval. För att fortsatt skapa förutsägbarhet för föräldrarna vill vi att det ska finnas möjlighet till kö, men att tiden begränsas till tre år före skolstart och att det maximalt får uppta 50 procent av platserna.

För att skapa legitimitet och hållbarhet i systemet med det fria skolvalet behöver brister åtgärdas men det betyder inte att vi ska kasta bort en frihetsreform som gett elever och familjer möjlighet att välja skola och friskolor möjlighet att erbjuda omtyckt och efterfrågad utbildning. I stället ska vi åtgärda bristerna utveckla det fria skolvalet, och se till så att det fria skolvalet är med och bidrar till att stärka svensk skola.

Ämnen i artikeln

Annie Lööf
Friskolor
Skolan

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt