Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-03-22 05:31

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/lat-hojda-miljoskatter-ga-tillbaka-till-medborgarna/

DN Debatt

DN Debatt. ”Låt höjda miljöskatter gå tillbaka till medborgarna”

Vi behöver redan nu påbörja en stor satsning för att i valet 2022 kunna ta tillbaka platserna i de landsting och kommuner som i dag saknar förtroendevalda miljöpartister, skriver Per Bolund. Foto: Alexander Mahmoud

DN DEBATT 22/2. Ett av de viktigaste politikområdena de kommande åren är en rättvis grön skatteväxling. Jag vill att vi kombinerar höjda miljö- och klimatskatter med sänkta inkomstskatter för dem med de lägsta inkomsterna, enligt den modell som nu införs i Kanada där 90 procent av klimatavgifterna återförs direkt till medborgarna, skriver Per Bolund (MP), språkrörskandidat.

Rätta artikel

Det vackraste ordet i svenska språket är tillit. I ett hållbart samhälle är tilliten den grundplatta vi bygger huset på. Som gör det möjligt att klara den samhällsförändring som behövs för att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle. Tilliten till våra medmänniskor gör att vi håller ihop och inte ställer grupper mot varandra. Ett vaccin mot rasism och kortsiktigt tänkande.

Den solidaritetstanke som Miljöpartiet är grundat på är den bästa garanten för att öka tilliten i hela samhället.

Våra kritiker i högern vill gärna påstå att vi är vänster. Samtidigt säger våra kritiker i vänstern att vi är borgerliga. Miljöpartiet är varken konservativa, liberala eller socialister. Vår ideologi är grön. Fri och oberoende av block, dogmer och nostalgi.

Mänskligheten har nu nått ett vägskäl i historien. Runt om i världen är det i dag barnen som förväntar sig att vi ska vara de vuxna i det politiska rummet. De som skolstrejkar för klimatet kräver politisk handling nu, inte när de får rösträtt i nästa val.

Det som behövs är en förändring av ekonomiska systemet så att det fossila blir dyrare än det förnybara. De hållbara valen i vardagen ska vara det självklara för alla, inte bara för de med stora plånböcker.

Redan när jag forskade i biologi för 20 år sedan blev det uppenbart för mig att kunskapen om miljö- och klimatutmaningen redan finns. Det som behövs är en förändring av ekonomiska systemet så att det fossila blir dyrare än det förnybara. De hållbara valen i vardagen ska vara det självklara för alla, inte bara för de med stora plånböcker.

Miljöpartiet har nyligen varit med och etablerat en samling för anständighet i svensk politik. Vi har visat världen att det går att välja en annan väg där av den parlamentariska grenen av högerpopulism och rasism blir utan inflytande.

Regerandet ska vara något som gör att vi växer och utvecklas, inte vissnar och dör. När vi går till val om lite drygt tre år behöver väljarna inte bara känna att Miljöpartiet har bidragit till en positiv förändring i deras vardag under denna mandatperiod. Vårt arbete med att utveckla den gröna politiken måste också våga höja blicken och även se bortom nästa valrörelse.

Miljöpartiet behöver nu förena ett starkt fokus på klimat- och miljöfrågorna med att utveckla politiken för mer livskvalitet, medmänsklighet och minskade klyftor, inte minst mellan stad och land.

I vår egen valutvärdering ser jag ett problem som särskilt allvarligt, att väljarna inte tycker att vi förstår oss på vanliga människors verklighet och förutsättningar.

Vi måste börja ändra vårt sätt att kommunicera. Den gröna politiken ska förändra samhället, men vi ska beskriva det utifrån hur den kan förbättra människors vardag.

När vi nu exempelvis miljardsatsar på järnvägen och kollektivtrafiken så gör vi det för att människor lättare ska kunna resa till jobbet och samtidigt vara en del av lösningen i det klimatsmarta samhället. Att det också gör att vi når klimatmålen för trafiksektorn är bra, men det är inte så vi ska förklara vår politik.

När vi förenklar och gör det billigare för människor att montera solceller på sina tak så är det för att de som bor där ska kunna vara en del av lösningen på klimatkrisen.

Slutmålet för oss gröna är att skapa ett hållbart samhälle. Om vi inte får människor att längta till att få delta i bygget av ett hållbart samhälle så kommer vi inte heller att få framgång som parti.

För att växa som parti behöver vi växa i hela landet. Vi behöver redan nu påbörja en stor satsning för att i valet 2022 kunna ta tillbaka platserna i de landsting och kommuner som i dag saknar förtroendevalda miljöpartister. Ett område som är särskilt viktigt att arbeta med är att förstärka välfärden, inte minst likvärdig vård i hela landet.

Utöver detta är det tre politikområden som är särskilt viktiga att utveckla under de kommande åren:

1 En rättvis grön skatteväxling. Under mandatperioden ska vi genomföra en grön skatteväxling på minst 15 miljarder. Jag vill att vi nu ska låta den gröna skatteväxlingen bli en modell som kombinerar höjda miljö- och klimatskatter med sänkta inkomstskatter riktat till de med de lägsta inkomsterna.

I Kanada har man nyligen genomfört en sådan reform med en klimatavgift som växlats mot en direkt, rättvis återbäring till medborgarna. Den nya avgiften som införs i Kanada från 2019 kommer att höjas successivt fram till år 2022. 90 procent av intäkterna återförs direkt till medborgarna, resterande 10 procent satsas på exempelvis skolor och sjukhus. Eftersom återbäringen är lika stor för alla kommer den att gynna hushåll med låga utsläpp, särskilt de med små marginaler. Faktum är att 70 procent av hushållen beräknas få tillbaka mer än vad de betalar in.

Miljöpartiet är det parti som kan vara drivande i arbetet med en grön skattereform i Sverige baserat på samma tanke.

Ett sådant förslag behöver också kombineras med ett nytt reseavdrag som baserar sig på avstånd till jobbet, något som kommer att gynna de som bor i lands- och glesbygd. Detta är inte bara viktigt för att få stöd för de nödvändiga reformerna, det är också bra grön politik.

2 Medmänsklighet i stället för hatets megafoner. I allt fler länder runt om i Europa växer högerpopulistiska och rasistiska partier i val efter val. Samtidigt kan vi också se hur pendeln svänger. I land efter land har människor tröttnat på hatets megafoner och efterlyser medmänsklighet.

I exempelvis Tyskland och Belgien har våra gröna systerpartier varit tydliga och konsekventa i sitt ställningstagande för ett öppet och tolerant samhälle. Kombinerat med en offensiv klimatpolitik belönas detta med ett starkt förtroende hos många väljare. Jag är övertygade om att Miljöpartiet har samma potential här i Sverige.

Vi gröna ska vara rösten för alla de som tror på kraften i det öppna samhället. Ett samhälle där alla människor har samma värde, oavsett om du är född här eller har flytt undan krig, tortyr och förföljelse. Sverige ska också erbjuda ett skydd för de som flyr från hedersförtryck eller för att de är HBTQ-personer. Det finns ett brett stöd för att familjer ska kunna återförenas och vi är en vakthund i politiken för att det ska bli verklighet.

3 Stopp för utrotningen av arter. Den mat vi äter, luften vi andas och vattnet vi dricker är beroende av att det finns fungerande ekosystem.

Som biolog på finansdepartementet ser jag det som ett särskilt ansvar att under den här mandatperioden kraftigt öka tempot i att öka skyddet av värdefulla naturmiljöer.

För att detta ska lyckas krävs det resurser och prioriteringar från oss i förhandlingarna om statens budget. Ökat skydd för hav, skog och ängsmarker kommer att kräva resurser och där kan väljarna lita på att Miljöpartiet kommer att vara den starkaste rösten.

Det sägs att rötterna på träden går djupare när det blåser. Under förra mandatperioden blåste det en del för oss i regeringsställning, men vårt träd står kvar. De gröna rötterna är starkare än någonsin. Nu är det dags för trädet att blomma.

Om medlemmarna vill så hoppas jag kunna få göra detta tillsammans med Isabella Lövin i det finaste uppdraget jag kan tänka mig, att vara medlemmarnas språkrör för den gröna politiken.