Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Licenssystem ska ge Sverige kontroll över spelmarknaden”

Skadeverkningar av spel ska begränsas och efterfrågan på onlinespel ska kanaliseras till säkra och kontrollerade erbjudanden, skriver Ardalan Shekarabi.
Skadeverkningar av spel ska begränsas och efterfrågan på onlinespel ska kanaliseras till säkra och kontrollerade erbjudanden, skriver Ardalan Shekarabi. Foto: Mark Richardson / Alamy Stock Photo

Utredning klar 2017. Utländska spelbolag utan tillstånd har i dag 20 procent av marknaden. Teknikutvecklingen har fört med sig spel och krediter som hotar folk‑­hälsan. Genom att öppna för konkurrens och införa ett licenssystem ska staten återta kontrollen och stänga ute oseriösa aktörer, skriver Ardalan Shekarabi, civilminister.

Varje år upplever cirka 100.000 svenskar så pass negativa konsekvenser av spel om pengar att de är att betrakta som problemspelare. Det är ett allvarligt folkhälsoproblem, som slår sönder människors liv, relationer och privatekonomi. En vanlig följd är skuldsättning, problem i arbetslivet och att anhöriga drabbas. Det gäller inte minst de tiotusentals barn som beräknas växa upp tillsammans med någon som är problemspelare. Att ha ett riskfyllt spelbeteende är samtidigt något som är förknippat med stark skam. Det förvärrar ofta ohälsoproblemen och kan i värsta fall bidra till att människor med spelproblem upplever sin situation som så desperat att de väljer att avsluta sina liv.

 

Den gällande lotterilagen är i grunden utformad för en fysisk lotterimarknad, där det förutsätts att lotterier anordnas på en fysisk plats eller avser fysiska lottsedlar.

 

Den svenska spellagstiftningen har tagit sin utgångspunkt i att skapa en sund och säker spelmarknad, där sociala skyddsintressen prioriteras. Genom att kräva tillstånd för lotterier och tillgodose efterfrågan på spel under kontrollerade former, har avsikten varit att minska risken för oseriösa aktörer, bedrägerier och olagliga spel. Det har också varit centralt att överskott från spel primärt ska vara förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål.

I dag ser vi att verkligheten, inte minst genom den tekniska utvecklingen, har sprungit ifrån lagstiftningen.

Den gällande lotterilagen är i grunden utformad för en fysisk lotterimarknad, där det förutsätts att lotterier anordnas på en fysisk plats eller avser fysiska lottsedlar. I dag sker dock en stor och ökande del av spelandet på internet och över nationsgränserna. Spelen har blivit alltmer tillgängliga. Spelandet sker på smarta telefoner och datorer och finns bara ett knapptryck bort, när som helst under dygnet.

Det innebär att en stor del av den svenska spelmarknaden i dag utgörs av utländska aktörer, som inte följer svenska regler. Utländska spelbolag som inte har tillstånd att anordna lotteri i Sverige har i dag en marknadsandel om 20 procent av den svenska spelmarknaden. Det rör sig om rent kommersiella aktörer. Aktörer som bara under första halvåret 2015 har ökat sin omsättning med 5 procent jämfört med samma period 2014. Prognoser visar att marknadsandelen väntas fortsätta växa. Detta medför att den statliga kontrollen över spelmarknaden minskar och att konsumentskyddet inte kan garanteras fullt ut. Ett exempel är att det förekommer att spelsajter som vänder sig till svenska spelare erbjuder spel på kredit, trots att det inte är tillåtet i Sverige. Spelbolagen kringgår den svenska lagen genom att vara baserade utomlands.

Lättillgängliga spel kombinerat med enkel tillgång till snabba krediter innebär särskilda risker för missbruk. Utvecklingen på dagens spelmarknad innebär ett hot mot folkhälsan och risk för att spelproblem breder ut sig. En modern svensk spelmarknad ska vara fri från avarter.

Sverige är inte ensamt om att möta denna utveckling. De senaste åren har ett antal europeiska länder förändrat sin spelreglering för att bättre svara mot dagens förutsättningar. Länder som Danmark, Italien och Frankrike har skapat licenssystem som gör det möjligt för fler aktörer att verka inom spelsektorn. Med licensen följer vanligen ett antal krav på motprestationer, såsom att spelbolaget ska beskattas i licenslandet och att det måste följa licenslandets marknadsförings- och spelansvarsregler. Det innebär att konsumentskyddet stärks på en tidigare oreglerad del av spelmarknaden. Möjligheten att motverka riskfyllda spelbeteenden stärks.

Det är helt enkelt angeläget att se över den svenska spellagstiftningen för att bättre kunna möta de utmaningar för folkhälsan som dagens spelmarknad medför. Det finns en bred politisk enighet om behovet av nya regler. Det är samtidigt angeläget att kunna förändra reglerna på ett sätt som är långsiktigt och bestående. Regeringen har fört blocköverskridande samtal och vi är överens om att låta utreda en omreglering av spelmarknaden.

En ny reglering ska ge oss möjligheter att återta kontrollen över spelmarknaden.

Mot den här bakgrunden beslutar regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering som ska syfta till att skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden.

Regleringen ska därför bygga på ett licenssystem som innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och aktörer utan tillstånd ska effektivt stängas ute.

Skadeverkningar av spel ska begränsas och efterfrågan på onlinespel ska kanaliseras till säkra och kontrollerade erbjudanden, med målet att inte skapa ökat spelande. Spelmarknaden öppnas för konkurrens, samtidigt som det ställs krav på motprestationer i form av krav på beskattning i Sverige och på att lämplighet och spelansvar uppfylls.

Ideella organisationer kan i dag anordna lotterier om de uppfyller vissa kriterier. Sådana lotterier är undantagna lotteriskatt, så att det överskott som uppstår kan fungera som stöd till organisationens ideella ändamål. Det är av stor vikt att ideella allmännyttiga organisationer kan fortsätta att utvecklas. Utredningen ska därför analysera hur sådana organisationer även fortsättningsvis ska kunna finansiera en del av sin verksamhet genom anordnande av lotterier.

Utredningen ska vidare ta ställning till bland annat om ytterligare krav på marknadsföring av spel och lotterier behöver uppställas, vilka åtgärder som behöver vidtas för att effektivt stoppa olicensierade aktörer samt vilken roll staten bör ha på en omreglerad spelmarknad. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Tiden har kommit att anpassa den svenska lagstiftningen till villkoren på en internationell och lättillgänglig spelmarknad. Det är nödvändigt för att kunna slå vakt om folkhälsan, bekämpa problemspelandet samt upprätthålla att lagar och regler följs. Dagens tombolaanpassade lagstiftning har med bred marginal passerat sitt bäst före datum.

DN Debatt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.