Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”LO:s förslag förstör svensk välfärdsmodell”

Vinsten är en förutsättning för utveckling och effektivitet. Det har visat sig historiskt och det finns inget som tyder på att detta inte skulle gälla även i framtiden. Detta gäller även inom välfärdssektorn på samma sätt som inom annan tjänstesektor, skriver företrädare för näringslivet.

LO:s krav om vinstförbud, bemanningsregleringar, överskottsredovisning på minsta enhetsnivå och avskaffande av lagen som ger valfrihet för individen inom välfärden leder fel, och tillbaka till de gamla monopolsystem vi hade under förra seklet. De systemen har medborgarna vänt ryggen till följd av långa köer, obefintlig valfrihet och bristande kundfokus. Det allra allvarligaste var avsaknaden av kundmakt, att kunna bli av med en vårdgivare eller skola som levererade undermålig kvalitet genom att välja annan utförare. Monopolsystem har nästan alltid lett till bristande utveckling, tung administration och verksamheter med höga kostnader.

LO föreslår att offentligfinansierad välfärdsverksamhet som huvudregel ska bedrivas inom en ny bolagsform, samhällsbolag, utan rätt till marknadsmässig avkastning, eller av icke-vinstaktörer. Detta kommer med all sannolikhet att leda till att en stor del av de i dag verksamma privata alternativen kommer att avveckla sin verksamhet och så gott som ingen nyinvestering eller innovationsutveckling från de privata företagens sida kommer att ske. För att privata investeringar ska ske krävs det – även i välfärdssektorn – marknadsmässig ersättning. Om man i välfärdssektorn inte kan få ersättning för den risk en investering innebär, kommer investeringarna att ske i andra sektorer av ekonomin i stället.

LO:s krav på bemanningsregleringar kommer att lägga en död hand på innovation och nytänkande när det gäller hur man på bästa möjliga sett kan organisera verksamheterna. Vård, skola och omsorg – såväl privat som offentligt driven - ska utvärderas genom mycket tuffa krav på uppnådda kvalitetsresultat och hög kundnöjdhet. De som inte håller måttet ska stängas av. Däremot måste det råda frihet att organisera verksamheterna efter bästa förmåga. Det är på detta sätt utveckling och högre kvalitet uppstår, inte genom att de privata utförarna tvingas bedriva sina verksamheter på samma sätt som de kommunala.

LO:s krav på ekonomisk redovisning på minsta enhetsnivå är verklighetsfrånvänt. Överskott hos enheter behövs av flera skäl, för att ge ersättning för gjorda investeringar, utveckla verksamheten eller täcka förluster i andra nystartade verksamheter. Risken är uppenbar att en redovisning på den nivå som LO föreslår kommer att leda till sänkta ersättningsnivåer där lönsamhet kan uppvisas, med konsekvens att drivkraft till innovation tas bort och medel för att täcka satsningar på nya verksamheter försvinner.

LO vill också att Lagen om valfrihetssystem tas bort. Det skulle innebära att kommuner och landsting avgör om de vill tillåta privata utförare i konkurrens med dem själva. Självklart kommer många kommuner och landsting att säga nej till privat konkurrens. Förlorare blir medborgarna som mister sin valfrihet och blir hänvisade till de gamla kommunala monopolen.

Sverige är på god väg att utveckla ”en svensk modell” för välfärden i framtiden. Den kännetecknas av gemensam och solidarisk finansiering och valfrihet för individen mellan olika utförare, offentliga som privata. Om LOs förslag införs kommer den utvecklingen att förstöras!

Annika Lundius, vice vd Svenskt Näringsliv

Jonas Milton, vd Almega

Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik Svenskt Näringsliv

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.