Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”M-kommuner ska gå före i arbetet för hbtq-rättigheter”

Den här veckan pågår Stockholms Pridefestival, som på lördag avslutas med den traditionsenliga paraden.
Den här veckan pågår Stockholms Pridefestival, som på lördag avslutas med den traditionsenliga paraden. Foto: Leif R Jansson / TT

Stå upp för mångfald och människors lika värde. Inte ens en av tio kommuner har hbtq-perspektiv i personalutbildningen. Vi vill att M-ledda kommuner går före i arbetet med att främja likabehandling. Vi vill även se skarpare svar på hatbrott, skriver Fredrik Reinfeldt och Olof Lavesson, M:s första hbtq-talesperson.

Sverige är ett fantastiskt land. Här får människor förutsättningar och möjligheter att skapa ett gott liv åt sig själva och andra. För de flesta av oss är det självklart att leva med och älska vem man vill, och Sverige sticker ut som ett föregångsland vad gäller hbtq-frågor, men det finns mer att göra för att alla människor ska kunna leva i frihet och öppenhet.

Nu har Prideveckan i Stockholm inletts, och vi befinner oss mitt i den årliga säsongen av Pridefestivaler landet runt och världen över. Hundratusentals människor samlas för manifestationer, debatter och festligheter för att dela stolthet och glädje med varandra. Vi vill vara en del av och stötta den stoltheten och glädjen.

För Nya Moderaterna är det självklart att varje människa ska ha rätt att leva sitt liv som hon eller han vill, välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och lika möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll. Vi står upp för mångfald, oliktänkande och människors lika värde. Nyligen utsåg vi för första gången i vårt partis historia en hbtq-politisk talesperson, för att sätta särskilt fokus på de här frågorna.

Nu ser vi hur länder världen över, som Ryssland, Uganda, Nigeria och Sudan, stiftar lagar som bestraffar och kränker människor på grund av deras sexuella läggning. Då är det särskilt viktigt att vi står upp för hbtq-personers rättigheter – både här hemma och i världen. Sverige är och ska fortsätta vara ett föregångsland på det här området.

I kampen för ett öppnare Sverige har vi under alliansregeringens tid tagit flera viktiga steg. Som exempel kan nämnas könsneutrala äktenskap och en ny enhetlig diskrimineringslag. Vi har även förenklat könstillhörighetslagen och därmed dessutom avskaffat tvångssteriliseringarna för den som vill genomgå könsbyte. En bred majoritet av riksdagens ledamöter ställer sig glädjande nog också bakom dessa reformer. Vi har även tillsatt utredningar om surrogatmödraskap, ensamståendes rätt till adoption samt om åldersgräns för juridiskt könsbyte.

Vid årsskiftet presenterade alliansregeringen sin strategi som ska stärka arbetet för hbtq-personers situation i Sverige. Det är den första samlade regeringsstrategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. En uppföljning är planerad till 2017.

Vi har kommit långt i vårt arbete med att förbättra situationen för hbtq-personer i Sverige. Vi sticker ut internationellt, men det finns samtidigt mer att göra.

Vi vill att hbtq-personer ska respekteras i alla delar av livet och samhället. Människor ska behandlas lika i Sverige, oavsett om det är i skolan, i sjukvården, på fotbollsplanen, på arbetsplatsen eller i äldreomsorgen.

Vi vill att unga hbtq-personers situation tas på större allvar. Hbtq-ungdomar utsätts i betydligt större utsträckning än andra ungdomar för mobbning, hot och våld, och det sker ofta såväl i skolan som i hemmet. Var femte hbtq-person mellan 16 och 25 år har upplevt fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen. Samtidigt har en fjärdedel av unga hbtq-kvinnor någon gång försökt begå självmord, jämfört med åtta procent av unga heterosexuella kvinnor.

Äldre hbtq-personer möter andra typer av utmaningar. Människor uppvuxna i en tid då homosexualitet inte bara var något skamligt utan även sjukdomsklassat och till och med kriminellt kan ha svårt att på äldre dagar ta steget ut i öppenheten. Det här är en grupp som ofta osynliggörs och inte bemöts på rätt sätt från samhället sida.

Vi vill att alla människor ska kunna se fram emot en trygg ålderdom, åldras och bemötas på ett värdigt sätt, oavsett vem de lever med eller vilken läggning de har. Samtidigt är det få kommuner som arbetar systematiskt med att främja likabehandling av homosexuella, bisexuella och transpersoner som är över 65 år. Inte ens en av tio kommuner har med hbtq-perspektiv i utbildningen av sin personal, enligt en rapport från Socialstyrelsen som publicerades i höstas. Här finns stor förbättringspotential. Vi vill att moderatledda kommuner går före i detta arbete.

Vi vill se tydligare reaktioner mot hatbrott. Som ett led i arbetet med att bekämpa diskriminering, rasism, homofobi och liknande former av intolerans i samhället har Rikspolisstyrelsen fått i uppdrag att utveckla polisens arbete mot hatbrott. Alliansregeringen har även gett en särskild utredare i uppdrag att se över straffen för brott mot den personliga integriteten, med särskilt fokus på hot och kränkningar på nätet.

Ett arbete och en egen försörjning ger självständighet och frihet att kunna utforma sitt liv. Det ger också den stolthet och självkänsla som kommer av att känna sig behövd. Vi vill att Sverige ska ha en inkluderande och välkomnande arbetsmarknad där alla människor respekteras, så att alla människor kan ha ett jobb, stå på egna ben och känna att de behövs.

Sverige ska vara en fristad för öppenhet, tolerans och kreativitet – inte bara för att det är viktiga värden i sig, utan också för att de behövs för att ett land ska utvecklas och må bra. Forskning visar att öppenhet och tolerans är betydelsefullt för länders förmåga till ekonomiska framsteg och att det finns en tydlig koppling mellan regioners öppenhet för homosexuella och graden av ekonomisk tillväxt. I Sverige har vi en tradition av att vara öppna för människors olikheter, och det är en tradition vi ska vårda och värna. Mer öppenhet skapar bättre förutsättningar för entreprenörskap, för ökad livskvalitet och för att fler människor ska kunna leva ett gott liv.

Nya Moderaterna vill ha ett inkluderande samhälle, där alla behövs. I vårt Sverige ska alla människor kunna hitta en plats på arbetsmarknaden. I vårt Sverige ska alla människor ha frihet att bestämma över sitt eget liv. Det är så vi fortsätter att göra Sverige till ett ännu bättre land att leva i.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.