Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Man kan inte blunda med öronen – skrota ronden nu”

Den klassiska ronden, som den bedrivits i decennier, är omodern, och måste ersättas av samtal i enskilda rum, med full respekt för tystnadsplikt och patientens integritet, skriver Jan Lötvall. Bilden är från Södersjukhuset 1970.
Den klassiska ronden, som den bedrivits i decennier, är omodern, och måste ersättas av samtal i enskilda rum, med full respekt för tystnadsplikt och patientens integritet, skriver Jan Lötvall. Bilden är från Södersjukhuset 1970. Other: Sven-Erik Sjöberg

Det är dags att skrota sjukvårdens rundvandring på sjuksalar, med offentliga samtal mellan personal och patienter, och hitta nya sätt för en mer detaljerad och öppen dialog. Respekten för sekretess och patientens integritet måste vara 100 procent, skriver Jan Lötvall, överläkare och patient.

För en tid sedan hade jag förmånen att genomgå en operation på ett av Göteborgs stora sjukhus. Jag togs om hand av ett mycket professionellt team, fick ett mycket gott bemötande, och erfor totalt sett en mycket väl genomförd sjukvård. Jag är nöjd – nej - jag är imponerad!

Men.

En 4-sal på ett sjukhus är ett mikrokosmos bestående av patienter med olika sjukdomar, men med en gemensam nämnare – vi lider alla på något sätt. Människor med olika bakgrund och sociala nätverk, individer med olika erfarenheter och livshistorier blandas slumpmässigt. Trots att man inte känner varandra, och trots att man knappt känner till varandras namn, kommer man närmre varandra än man skulle på någon annan plats på jorden. Det finns en respekt i rummet, men man är inte privat, trots att varje individ har rätt till sin integritet. De normala murarna mellan människor ter sig skira i denna miljö. Det hänger imaginära väggar mellan varje patient i form av tunna gardiner. Gardiner som kan skyla vad ögonen kan se, men som inte kan filtrera ljud och samtal. Man kan höra varandra andas och snarka, man kan höra varandras smärta och lidande. Det går inte att blunda med öronen.

Ronden sveper in med energi, information och utrymme för frågor. Den nyopererade får veta hur det gått med ingreppet, och hur läkprocessen ser ut. Förklaringar och behandlingsstrategier diskuteras vitt.

En läkare kommer in specifikt till min granne, en äldre varmhjärtad dam som opererats dagen innan. Doktorn säger: ”Hej Svea (påhittat namn). Jag opererade dig i går, och du ser ut att må ganska bra? Jag vill gärna att vi pratas vid senare, men det kanske är bra om du har någon anhörig med dig.”

Svea svarar: ”Har cancern spridit sig?”

Doktorn säger: ”Det kanske är bra om vi pratar vidare om detta med någon anhörig närvarande.”

Svea säger: ”Så cancern har spridit sig?”

Doktorn svarar, lite motvilligt: ”Ja, så är det, men det kanske är bättre om vi pratas vid senare med någon anhörig närvarande.”

Svea blir förtvivlad, ett delvis stödjande delvis informerande samtal inleds. Ord som ”cancerceller”, ”spridning”, och ”typ av cancer” svävar genom salen. Sveas rädsla, oro och sorg är nu offentlig, alla som är del av det mikrokosmos som sjuksalen består utav känner stundens allvar, och lider med henne. Men alla känner också att det som sägs är privat. Ett ytterst personlig samtal mellan läkare och patient pågår just nu i sjuksalens offentlighet. Det går inte att blunda med öronen.

Denna form av oavsiktligt lagbrott begås av tusentals sjukvårdsanställda varje dag i Sverige. Svenska läkaresällskapets etikdelegation har nyligen börjat ifrågasätta rondens format av just dessa skäl.

Under de senaste åren har det debatterats om den gamla sortens ronder verkligen har något att tillföra den enskilda patientens sjukvård, och om det är en effektiv plattform för kommunikation mellan vårdpersonal och patient. På ”sittronder” diskuterar läkare, sjuksköterskor och andra involverade personalkategorier varje patient, och hur dennes vårdprocess går. Detta är en betydelsefull process som respekterar både omvårdnads- och sjukvårdsaspekter för den enskilda patienten, och stödjer hög vårdkvalitet. Väldigt ofta följs dock sittronden upp med en vandring runt vårdavdelningen, då i huvudsak läkaren pratar kort med varje individuell patient. En tradition som svensk sjukvård har haft i sekler. Tveklöst förmedlas ofta konfidentiell information under dessa ronder, man nämner detaljer som kanske kan te sig vara triviala just då, men som ibland är privata, och som enligt svensk lag är konfidentiella.

Alla vi som har professionell erfarenhet av sjukvård, och som dessutom har varit inlagda som patienter, har utsatts för denna situation. Jag tror att var och en av oss har känt lite obehag under ronden, men inte riktigt vetat hur vi skall tackla situationen. Vi har låtit det passera, mitt i vår för övrigt stora tacksamhet över en välfungerande sjukvård.

Men med all respekt för den högkvalitativa sjukvård som bedrivs på Sveriges sjukhus, så behöver vi hitta nya arbetsformer för att ersätta det gamla formatet för ronder. Det är dags att skrota sjukvårdens rundvandring på sjuksalar, med offentliga samtal mellan personal och patienter, för att i stället hitta nya sätt för en mer detaljerad och öppen dialog mellan sjukvårdsteam och patient. Vi måste jobba med 100 procents respekt för integritet och sekretess. Är det inte dags att alla ronder blir helt privata samtal i enrum? Då kan den enskilde patienten prata öppet med hela sjukvårdsteamet utan att andra patienter på vårdavdelningen hör vad som sägs. Många sjukhus har påbörjat ett sådant arbetssätt med stor framgång, men fler bör ta vid. Ett enskilt samtal mellan patient och sjukvårdsteam kommer förbättra patientintegriteten, och sannolikt också öppenheten i dialogen. Man slipper störas av vad som sägs om andra. Man kanske vill, men man kan som sagt inte blunda med öronen...

Ronden kan inte anses leva upp till dagens juridiska krav på integritet, sekretess och tystnadsplikt. I sekretesslagen kan man läsa ”Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden…”. När en läkare eller sjuksköterskas samtal med en patient sker i sjuksalens offentlighet, med andra patienter i rummet, då bryts denna lag. Denna form av oavsiktligt lagbrott begås av tusentals sjukvårdsanställda varje dag i Sverige. Svenska läkaresällskapets etikdelegation har nyligen börjat ifrågasätta rondens format av just dessa skäl, och förhoppningsvis kan vi tillsammans skapa tillräcklig opinion för att stoppa rutinmässiga ronder i sjuksalen.

Ronden är en tradition som har djupa rötter i sjukvårdens historia. Den kan vara effektiv och te sig rationell, men utifrån perspektiven ”respekt för patientintegritet” och ”tystnadsplikt” så har den inte längre någon plats i modern sjukvård. Rondens avsikt är självklart att kvalitetssäkra den sjukvård som bedrivs, och att diskutera varje patient utifrån olika perspektiv, där flera personalkategorier bidrar till en samlad vårdplan. Sjukvårdsteamets samarbete är viktigt, och de beslut som tas i samråd blir väl förankrade i kollektivt intelligenta, kliniska och vetenskapliga reflektioner. Men ronden kan inte längre få bedrivas i sjuksalens offentlighet. Rutiner på varje sjukhus, på varje vårdavdelning, i hela Sverige, bör ändras nu.

Den klassiska ronden, som den bedrivits i decennier, är omodern, och måste ersättas av samtal i enskilda rum, med full respekt för tystnadsplikt och patientens integritet. Men också för att få bort den där obehagskänslan i magen, när man vet att någon annan patient intill kan höra vad som sägs. Detta kan förbättra dialog, öppenheten och samarbete mellan sjukvårdspersonal och patient.

DN Debatt.17 april 2017

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.