”Marknadsstyrd kärnkraft nyckel till bred miljöpolitik” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Marknadsstyrd kärnkraft nyckel till bred miljöpolitik”

Arbetet för ökade säkerhetskrav på kärnkraftverken behöver fortsätta, menar Naturskyddsföreningen. Här reaktorhallen på Forsmark.
Arbetet för ökade säkerhetskrav på kärnkraftverken behöver fortsätta, menar Naturskyddsföreningen. Här reaktorhallen på Forsmark. Foto: LARS LINDQVIST / DN / TT

Miljöfrågor kan bli smörjmedel. Miljön är ingen traditionell höger-vänsterfråga. Nu har FP, C, S, MP och V goda möjligheter att enas i centrala miljöfrågor. Låt exempelvis alliansens energiuppgörelse bli grund för ett nytt kärnkraftsavtal där subventioner fasas ut, skriver Naturskyddsföreningens ledare.

Väljarna har sagt sitt och en ny regering börjar nu ta form. I det parlamentariska läget som nu råder behöver alla demokratiska partier fokusera på hur vi får upp reformtempot i centrala samhällsfrågor.

Miljöfrågorna har en stor möjlighet att bli det politiska smörjmedel som behövs för att bryta upp blockpolitikens förlamande hand över riksdagen. Miljön är ingen traditionell höger-vänsterfråga och det finns ett brett stöd hos allmänheten för handling.

Även vi i Naturskyddsföreningen märker tydligt av den nya gröna vågen av miljöintresse hos allmänheten. Vi vet redan nu att vi under 2014 kommer att bli fler medlemmar än den tidigare högsta noteringen på 206.000 från början av 1990-talet.

Intresset märks också i svenskarnas val i vardagen. Sverige har i dag världens snabbast växande marknad för ekologisk mat. Biltrafiken minskar i städerna vilket också minskar behovet av dyra motorvägssatsningar. Allt fler politiker har upptäckt att miljösatsningar är en positiv motor i den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningspolitiken.

Detta sammantaget gör att grogrunden för en progressiv samling för miljö- och sysselsättningspolitik aldrig har varit bättre. De 100 första dagarna ger en tydlig indikation på hur en ny regering och riksdag väljer att prioritera arbetet under resten av mandatperioden.

Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har nu goda möjligheter att bilda blocköverskridande överenskommelser i flera centrala miljöfrågor. I svaren på Naturskyddsföreningens valenkät till riksdagspartierna och deras egna vallöften ser vi 10 områden där partierna redan i dag ligger när varandra.

1. Enas om en grön skatteväxling på 3 miljarder per år. Skattesystemets framtida utformning är en nyckel till framgång för att klara både jobben och miljön. Folkpartiet och Socialdemokraterna införde tillsammans världens första koldioxidskatt inom ramen för en skatteväxling 1991, något som i dag står som modell för resten av världen. Riksdagens partier borde kunna enas om en grön skatteväxling på 3 miljarder per år under kommande mandatperiod för att ge en stabil marknad för klimatsmarta produkter och tjänster.

2. Energiöverenskommelse om kärnkraften. Den energiöverenskommelse som den förra alliansregeringen kom fram till bör ligga till grund för en uppgörelse om kärnkraftens framtid. Den svenska kärnkraften är gammal och dras med säkerhetsproblem. Därför behöver arbetet för ökade säkerhetskrav på befintliga kraftverk fortsätta. Alliansens arbete med att ta bort kärnkraftens subventioner bör också ligga fast, och kärnkraftsavgiften för att finansiera avfallshantering samt reaktorägarnas ekonomiska ansvar vid en eventuell olycka bör spegla de faktiska kostnaderna.

Detta är nycklar till att låta marknaden avveckla kärnkraften och samtidigt i praktiken förhindra att nya reaktorer byggs. Även Vattenfalls ansvar för att bli ett till 100 procent förnybart energibolag bör ingå i en sådan uppgörelse.

3. Samma miljölagstiftning för alla. Miljöbalken är ett fundament för att skapa ett hållbart samhälle. Skogs– och gruvnäringen har i dag en egen juridisk gräddfil utanför miljöbalken. Gruvor och skogsbruk borde givetvis behandlas som all annan industriell verksamhet och läggas in i miljöbalken. Som ett första steg bör regeringen tillsätta en utredning om en ny skogsvårdslag. Även vattenkraften har i dag en liknande juridisk gräddfil. För att åtgärda detta behöver vattenverksamhetsutredningens förslag på ny- och omprövningar snarast realiseras i lag.

4. Ge barnen en mer giftfri vardag. När det gäller de kemikalier som omger oss varje dag så är regler och lagstiftning det avgörande verktyget för att minska kontakten med farliga kemikalier, inte minst för barn. Nationellt bör man begränsa några av de mest vanligt förekommande farliga kemikalierna och börja med de högfluorerade ämnena som grupp, flamskyddsmedlet dekaBDE, bly samt nonyfenoletoxylat. Sverige bör också följa det franska totalförbudet mot bisfenol A i kontakt med livsmedel samt utöka förbudet till bisfenoler som grupp.

5. Enas om räddningsprogram för järnvägen. Få miljöfrågor har så starkt stöd som att satsa mer på järnvägen. Vår bedömning är att det behövs minst 20 miljarder kronor per år till nya investeringar. Utöver detta krävs det 10 miljarder per år för att återställa det eftersatta underhållet.

6. Handlingsprogram för att skydda skogen. Anslaget för att skydda skog behöver förstärkas för att rädda våra sista gammelskogar och även uppfylla internationella åtaganden inom FN. Detta bör under mandatperioden ske i två steg där det första trappsteget är ett skjuta till 1,5 miljarder till områdesskydd, samma nivå som Sverige hade 2006. Den stegvisa budgetförstärkningen bör ske samtidigt som statens egen skogsmark används, för skydd och som ersättningsmark.

7. Fossilfri fordonsflotta. För att få fossilfria transporter krävs stora investeringar i kollektivtrafik. Det finns också ett parlamentariskt stöd för ett bonus-malus-system för att få mer bränslesnåla personbilar. En kilometerskatt för lastbilar kan finansiera dela av järnvägssatsningen samtidigt som det är en viktig grundbult för att få över mer gods på järnväg.

8. Minska övergödningen av Östersjön. Avskaffandet av skatten på handelsgödsel har i efterhand konstaterats som ett misstag av såväl myndigheter som politiker, däribland folkpartiledaren Jan Björklund. Skatten på handelsgödsel borde införas igen och höjas. Skatten kan omvandlas till en avgift och återföras till jordbruket som ersättning för miljöåtgärder.

9. Låt svenskt jordbruk ta ekomarknaden. I dag importeras ungefär hälften av all ekomat som säljs i Sverige. En stor del skulle kunna produceras i Sverige. Detta är missade affärsmöjligheter för svenska bönder. En ny regering bör följa i Danmarks fotspår och skapa ett branschorgan för att främja produktionen av svensk, ekologisk mat: ett Organic Sweden.

10. Utöka satsningarna på solel. Allmänhetens intresse för att själva producera sin egen el med hjälp av solceller har aldrig varit större. Trots detta står marknaden och stampar efter 7 år av utredningar. Partierna kan snarast enas om att införa det förslag som Alliansen tagit fram, dock kompletterat med ett par justeringar som gör det lättare för hushållen att öka investeringarna i egen solel och snabbare få lönsamhet på sin investering.

I ett osäkert parlamentariskt läge behöver vi ansvarstagande politiker som prestigelöst kompromissar om att lösa våra stora utmaningar. Få frågor är så väl lämpade att skapa blocköverskridande överenskommelser för som miljöpolitiken.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.