Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-02-04 13:05

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/maste-bli-enklare-att-byta-ut-mediciner-som-saknas/

DN DEBATT

DN Debatt. ”Måste bli enklare att byta ut mediciner som saknas”

Bild 1 av 2
Foto: Nicklas Thegerström

DN DEBATT 21/1.

Rubrikerna om läkemedelsbrist avlöser varandra och problemet blir allt vanligare. Det behövs hårdare krav mot tillverkarna, men också smidigare rapportering och regelverk här i Sverige. Apoteken måste kunna erbjuda en annan styrka eller preparat när det som står på kundens recept inte finns att tillgå, skriver Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Att läkemedel inte går att beställa hos tillverkarna är inte ett nytt problem för apoteken. Däremot har problemet ökat i omfattning under de senaste åren. I de flesta situationer är det just apoteken som löser det akuta läget för patienten. Men trots att problemen blir synliga först vid apoteksdisken så bottnar de tidigare i läkemedelskedjan. Vi har identifierat tre områden där det behövs regelförändringar för att vända utvecklingen med läkemedelsbrister på apotek.

Problemet med läkemedels­brister är globalt och har ökat i samtliga europeiska länder under de senaste åren. En kommande undersökning av euro­­­peiska apoteksorganisationen PGEU visar att det får allvarliga konsekvenser och i nästan alla länder drabbas patienter av avbrutna läkemedels­behandlingar.

För patienterna leder läkemedelsbrist till oro, stress, hälsoproblem och i värsta fall risk för livet.

En missuppfattning är att apotekens lager är en del av problemet. Tvärtom, apotekens lager har aldrig varit större än nu. Däremot kommer apotekens lager aldrig att vara lösningen på tillverkarnas problem att producera läkemedel till den svenska marknaden. För att underlätta för patienter samarbetar vi med läkemedelsindustrin och har sett till att det på Fass.se går att söka på om ett visst preparat finns i lager på ett apotek. Dessutom förser apoteksbranschen Läkemedelsverket med information om tillgången på landets apotek.

För patienterna leder läkemedelsbrist till oro, stress, hälsoproblem och i värsta fall risk för livet. För farmaceuterna innebär det att man lägger ner en allt större del av arbetstiden på att lösa problem. Arbetstid som i normalfall ska läggas på att ge råd om och säkerställa en god läkemedelsanvändning.

Nu ökar de kritiska restsituationerna och apoteken saknar nödvändiga verktyg för att hjälpa patienterna. Dagens regelverk kräver i många fall att patienten själv kontaktar sin läkare för ett nytt recept för att farmaceuten ska kunna byta till annan medicin, styrka eller förpackningsstorlek. Det finns också flera tillfällen när apoteken kan få tag på ett liknande preparat från ett annat land – ett licensläkemedel – men då krävs, förutom ett nytt recept, att läkaren skriver en motivering samt att apoteket betalar en avgift till Läke­medelsverket för ansökan.

Apotekens samlade kompetens på området och våra möjligheter att få information från tillverkare och distributörer gör att vi kan bidra med lösningar på många utmaningar. Vi har tre förslag som skulle minska brist­situationer längs med läkemedelskedjan, från att läkemedel kommer till Sverige till att patienten hämtar ut sina ofta livsviktiga mediciner på apotek:

Tillverkarna måste bli bättre på att anmäla i tid innan lagren börjar ta slut, inte samma dag eller efter att bristsituationen har uppstått.

1. Ställ tydliga krav på tillverkarna. Orsakerna till att läkemedel inte går att få tag på är flera men vanligtvis bottnar de i en internationell industri med global efterfrågan samt produktions- och logistikutmaningar. Ökade krav på att tillverkarna ska garantera sitt lager ökar tryggheten i systemet. I dag bygger systemet framför allt på frivillighet och motsvarar tre till fyra månaders förbrukning. Staten bör kräva att läkemedelstillverkarna har ett visst lager i Sverige samt löpande rapporterar om storleken på lagret samt när nivåerna börjar bli låga. Tillverkarna måste bli bättre på att anmäla i tid innan lagren börjar ta slut, inte samma dag eller efter att bristsituationen har uppstått. Det finns ett lagförslag om sanktioner för de som inte anmäler i tid, det bör införas så snart som möjligt.

2. Hela kedjan bör snabbt känna till när ett läkemedel tar slut. Direkt när ett läkemedelsföretag inte kan uppfylla de beställningar som apoteken gör bör detta rapporteras till ansvariga myndigheter, apotek samt förskrivare. Därefter måste informationen infogas i läkarnas journalsystem så att de kan undvika att förskriva medel som inte finns. It-infrastrukturen för detta finns redan på plats men används inte. Här måste regionerna agera för att få systemen i bruk.

It-infrastrukturen för detta finns redan på plats men används inte.

3. Skapa större möjligheter för apoteken att underlätta för patienterna. I dag är apotekens utbyte av preparat endast tillåtet inom förmånsregelverket. Det bör utvidgas till att även möjliggöra byten mellan olika förpackningsstorlekar, byte till annan styrka och dosering, annan beredningsform eller i vissa fall byte till annan läkemedelssubstans med liknande effekt. Detta är redan tillåtet i flera europeiska länder. Apoteken bör också få rätt att flytta mediciner mellan apotek så att de finns tillgängliga där och när de verkligen behövs.

Det är till apoteken som patienterna kommer för att få hjälp med sin läkemedelsbehandling och det är därför som vi på apoteken behöver de rätta verktygen för att hjälpa till. Apoteken kan inte lösa grundorsakerna till läkemedelsbristen – det är främst tillverkarnas ansvar. Politiken och myndigheterna måste snarast införa ett mer flexibelt utbytesregelverk, bättre information mellan olika aktörer samt våga öka kraven på tillverkarna. Med bättre information och regelverk kan vi göra mycket mer för att underlätta för de patienter som drabbas.

Ämnen i artikeln

Sjukvård
Medicin

Kommentarsfältet stänger. Nu finns inte längre möjligheten att kommentera artiklar på DN. Vi hoppas att ni som uppskattat att kommentera artiklar ändå fortsätter att engagera er i vår journalistik, och tar debatten vidare på andra vis. Tack alla läsare för ert engagemang!

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt