Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Med nya regler kan vi göra minoritetsregerande möjligt”

Anna Kinberg Batra, Jan Björklund, Göran Hägglund och Annie Lööf på väg till mötet med regeringen i förra veckan.
Anna Kinberg Batra, Jan Björklund, Göran Hägglund och Annie Lööf på väg till mötet med regeringen i förra veckan. Foto: Roger Turesson

Vi vill göra upp. Det extra valet är ett misslyckande för Stefan Löfven, i en ­situation ­orsakad av Sverigedemokraterna. Vi är beredda att före nyvalet göra upp om ­reglerna för regeringsbildning och budgetomröstning – därför bjuder vi nu in statsministern till samtal, skriver Alliansens ledande företrädare.

Efter bara två månader som Sveriges statsminister står det klart att Stefan Löfven har misslyckats.

Den främsta orsaken är att Sverigedemokraterna valde att bryta mot praxis, men också att regeringen inte tagit ansvar för det parlamentariska läget.

I stället för att på allvar bjuda in hela Alliansen för att konkret diskutera formerna för hur landet ska styras har Löfven återkommit med svävande formuleringar om samverkan. Nu senast när det stod klart att regeringens budget med stor sannolikhet skulle falla. De enda erbjudanden som gavs handlade om hur Alliansen skulle ge stöd till hans vänsterregering.

Vi välkomnar ett extra val som kan skapa förutsättningar för det som är normalläget i svensk politik – en regering som tar sin utgångspunkt i den politiska mitten. Genom allianssamarbetet har vi under åtta år visat att vi kan ta ett sådant ansvar för Sverige, där ytterkanterna berövas avgörande inflytande och där breda uppgörelser kunnat slutas i viktiga frågor.

Grunden för vårt regerande har hela tiden varit att i förväg presentera politiken för svenska folket, så att var och en ska veta hur vårt politiska alternativ ser ut. Därför meddelade Alliansen i god tid före valet att vi skulle rösta för vårt budgetalternativ, oavsett valutgång. Den budget regeringen presenterade skulle ha bromsat Sverige. Höjda skatter på arbete och företagande är skadligt för jobb och tillväxt. Vårt uppdrag är att ta ansvar för Sverige, inte att säkra ett socialdemokratiskt maktinnehav.

Sverige har nu en statsbudget som gäller för 2015. Det är en budget som innebär att den framgångsrika politik som skapat över 300.000 nya jobb, säkrat statsfinanserna och ökat resurserna till vår gemensamma välfärd, ligger fast. Regeringens kraftiga skattehöjningar på arbete och företagande hade bromsat utvecklingen på arbetsmarknaden och slagit mot Sveriges tillväxt.

Samtidigt är det parlamentariska läget förändrat och Sverige kommer med all sannolikhet att styras av minoritetsregeringar även i framtiden. Vi är därför beredda att göra upp över blockgränsen – före valet – om spelregler som möjliggör för sådana regeringar att fungera. Om Stefan Löfven menar allvar med sin utsträckta hand bör han kunna ge samma besked.

Alliansen har styrt Sverige i både majoritet och minoritet. Det gjorde vi genom att i riksdagen förhandla med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi träffade till exempel en bred migrationspolitisk uppgörelse med Miljöpartiet. Vi slöt en överenskommelse med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om Finanspolitiska rådet. I friskolekommittén enades Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I Försvarsberedningen enades Alliansen och Socialdemokraterna om försvarspolitikens grunder. Sverige har deltagit i internationella insatser i Afghanistan, Libyen, i farvattnen kring Afrikas horn och snart i Mali, baserat på beslut som i bred enighet fattats i riksdagen. Inom ramen för pensionsgruppen nåddes viktiga beslut för att öka stabiliteten i pensionssystemet.

Även alliansregeringen tvingades ibland backa från politiska förslag. Det gjordes oftast utan buller och bång i förhandlingar i riksdagens utskott. Så fungerar det när man regerar i minoritet. Så fungerar förhandlingar i Sveriges riksdag.

Den nuvarande vänsterregeringens agerande har i stället beklagligt nog främst präglats av konfliktsökande. Trots Löfvens tal om samarbete har han under sin korta tid som statsminister hunnit svika överenskommelsen i friskolekommittén, bryta mot arbetsordningen i pensionsgruppen och gå emot en rad löften från valrörelsen. Regeringens agerande har i praktiken stått mycket långt ifrån retoriken om samarbete och samverkan.

I dag kan inget parti förvänta sig egen majoritet. Inget parti kan heller förvänta sig att sitta i regering ensam. Allianssamarbetet har varit vårt svar på denna förändring.

För att framöver kunna hantera det förändrade parlamentariska läget är två delar särskilt viktiga: tydlighet kring hur statsministern ska utses samt hur den konstellation som har störst parlamentariskt underlag ska kunna genomföra sin ekonomiska politik. De förändringar som krävs kan göras i riksdagsordningen, genom lagstiftning eller överenskommelser.

Vi har öppnat för samtal med de rödgröna partierna för att hitta en långsiktig väg framåt. Vi hoppas och tror att tiden nu är mogen för de rödgröna partierna att ta detta ansvar och möta allianspartierna i samtal. Vi vill se ett gemensamt ansvarstagande som lägger grunden för att den stabilitet som historiskt varit utmärkande för den svenska demokratin kan värnas.

Vår inställning har hela tiden varit att den konstellation som i valet får störst stöd ska bära regeringsansvaret. Det innebär att vi avser följa samma princip som vi gjort tidigare: om Alliansen inte kan bilda regering så lägger vi ned våra röster om talmannens förslag till statsminister är en naturlig följd av det parlamentariska läget och det kan göras troligt att regeringen i huvudsak kan vinna stöd för sin politik. Det är att visa respekt för väljarna. De idéer om storkoalitionslösningar som förts fram från olika håll är inte aktuella av flera skäl. Till att börja med är de politiska skillnaderna mellan blocken omfattande, men vi kan även se att de länder som valt denna väg i de flesta fall stärkt förutsättningarna för ytterlighetspartier att växa sig ännu starkare.

Vi vill utveckla och skärpa reglerna kring budgeten och riksdagens arbetsformer för att skapa stabila förutsättningar för att Sverige ska kunna styras även under nya parlamentariska förhållanden. Ramverket kring budgeten behöver stärkas. Det måste vara tydligt att budgeten ska tas i sin helhet.

Vi är även beredda att diskutera hur röstningsreglerna i riksdagen fungerar för att undvika den typ av ansvarslösa agerande som Sverige­demokraterna nu givit exempel på. Utgångspunkten skulle vara att det budgetalternativ som har det starkaste stödet i kammaren faktiskt också blir det som beslutas. Förändrade röstningsregler skulle kunna genomföras genom överenskommelse mellan partierna eller en förändring i riksdagsordningen avseende budgetbeslutet. Regeländringarna skulle kunna avgränsas till beslut som är budgetrelaterade, till exempel budgetproposition, vårproposition och ändringsbudget.

Detta är helt centrala frågor för hur Sverige ska kunna regeras och väljarna förtjänar tydliga besked redan inför extra valet 22 mars. Därför sträcker vi nu ut vår hand till de rödgröna partierna för att gemensamt kunna hitta långsiktiga lösningar framåt. Om vi kan enas om sådana förändringar är vi beredda att medverka till att de kan genomföras utan dröjsmål.

Vi går nu till extra val för första gången på över ett halvsekel. Regeringen har misslyckats med att ta ansvar för det parlamentariska läget. Vi är redo för att ta detta ansvar, oavsett hur utfallet av valet blir. Vårt mål är en alliansregering som kan fortsätta stärka ekonomin och arbeta för fler jobb och satsningar på vår gemensamma välfärd.

Rättelse 2014-12-09 07:03
Ingressen har uppdaterats med ett förtydligande om att Alliansen bjuder in statsministern till samtal om reglerna.
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.