Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

"Medier låter sig luras av Gröna bilisters kampanjer"

Motorjournalist klandrar medier för flathet gentemot professionell lobbyist: Gröna bilisters utspel ligger helt i linje med uppdragen för en pr-firmas kunder. Gröna bilisters talesman Mattias Goldmann är till vardags yrkeslobbyist på den stora pr-firman Westander i Stockholm. Men få journalister tycks se något publicistiskt problem med att hans utspel ligger helt i linje med de uppdrag som hans pr-firma har från sina kunder. Att föreningen historiskt har band till etanolindustri sägs inte när Gröna bilister avfärdar kritiken mot etanolbränsle. Inte heller ifrågasätts att en förening med drygt tusen medlemmar får miljonbelopp av skattemedel för sina kampanjer. Gröna bilisters genomslag framstår mer och mer som ett praktexempel på när man sänker garden inför något man uppfattar som ideellt, skriver Lasse Svärd reporter vid DN-Motor.

Föreningen Gröna bilister har lyckats nå en position i miljöbilsdebatten som medierna bör fundera närmare kring. Föreningens talesman Mattias Goldmann, som till vardags är yrkeslobbyist på den stora pr-firman Westander i Stockholm, tycks ha i det närmaste fritt tillträde till en rad redaktioner. En sökning på hans namn plus etanol ger närmare 1 000 träffar, varav flera hundra i landsortstidningar och i riksmedier, framför allt i radio och teve. Hans budskap förmedlas ofta utan kritiska frågor om vem som säger vad och varför. Få tycks se något publicistiskt problem med att Goldmanns utspel ligger helt i linje med de uppdrag som hans arbetsgivare har från sina kunder.

Bland dessa finns Lantmännen Energi, som driver etanolfabriken i Norrköping. I uppdraget sägs att Westander ska bedriva "opinionsbildning och påverkan för en kostnadseffektiv ökning av andelen biobränslen för fordonsdrift".

Goldmanns uppdrag är, enligt Westanders hemsida, att vara "projektledare för en rad klimat- och trafikrelaterade uppdragsgivare".

Som talesman för Gröna bilister har Goldmann skrivit otaliga inlägg i landsortstidningar som svar på etanolkritiska insändare. En tydlig linje i svaren är att ibland medge vissa brister, men alltid understryka etanolens fördelar.

För att ge vetenskaplig tyngd åt argumentet om klimatnyttan med etanol hänvisar Goldmann konsekvent till Naturvårdsverket, Vägverkets och Konsumentverkets årliga skrift "Index över nya bilars klimatpåverkan". Där sägs att etanolbilarna ger en minskad klimatpåverkan med 57 procent.

Vad han inte säger är att skriften producerats av hans egen arbetsgivare Westander i samråd med en arbetsgrupp från berörda verk. Inte heller nämner han den reservation som arbetsgruppen fört in i rapporten.

"Det är dock viktigt att betona att beräkningarna baseras på antaganden, och inte utgör ställningstaganden från myndigheterna om etanol- och gasbilarnas klimatnytta".

Den 13-14 juni presenterade Gröna bilister resultaten i den egna rankningen av "Miljöbästa bil 2008". Föreningen lockade redan i förhandsannonseringen med att juryns arbete skulle skildras av TV 4 och att SVT skulle sända när vinnarbilen (Ford Focus) körde ett varv runt banan inför finalen i tävlingen STCC i Göteborg den 14 juni.

I det följande pressmeddelandet står att vinnarbilen släpper ut endast 59 gram fossil koldioxid per kilometer, medan genomsnittet i Sverige för alla nya bilar är 181 gram. Siffran 59 gram har inte stöd någonstans. Etanol är inte ett certifierat bränsle och därför finns inga officiellt vedertagna siffror över hur stora utsläppen blir. Därför anges alltid utsläppen från etanolbilar med de värden som gäller för bensindrift. Detta är bakgrunden till att Saab i flera länder tvingats dra tillbaka sina påståenden i reklamen om att deras etanolbilar är gröna och bra för miljön. Saab kan inte styrka detta och får därför inte marknadsföra sig på det viset.

Goldmanns arbetsgivare Westander har inte bara Lantmännen som kunder. Bland övriga märks Taxi 020, som Gröna bilister lyfter fram bland goda gröna exempel.

Gröna bilister har också nära historiska band till etanolindustrin. Etanolkoncernen Sekabs koncernchef Per Carstedt satt under 2004 och 2005 i föreningens styrelse. Carstedt leder inte bara Sekab, han har också starka familjeband till bilkedjan Carstedts Bil, som säljer Ford. Till storsäljarna hör Gröna bilisters favoritbil Ford Focus, som vunnit omröstningen "Miljöbästa bil" varje år sedan 2006.

Kritiken mot etanol har intensifierats det senaste halvåret. Bland forskarna råder i stort sett samsyn om att dagens etanol gjord av spannmål inte är hållbar, vare sig ekonomiskt eller miljömässigt. Detta budskap fick riksdagens trafikutskott i en hearing så sent som i våras. Finns det någon trend i alla dessa rapporter är det att klimatnyttan med etanol, även den som är gjord av sockerrör, minskar med nya effektivare analysmetoder, som tar hänsyn även till indirekta markeffekter. Just nu pågår en intensiv global debatt om biodrivmedlens roll i matprisökningarna.

Gröna bilisters strategi tycks vara att tona ned dessa kopplingar och i stället peka på andra förklaringar till att priserna stiger.

Föreningen har varit direkt avvisande till andra alternativa drivmedel som exempelvis metanol genom förgasning. Den tekniken ger enligt forskarna (bland annat i Oljekommissionen) väsentligt större drivmedelsutbyte av insatt råvara jämfört med etanol av cellulosa, som är huvudspår i Sekabs strategi. Och som Gröna bilister hyllar.

Mattias Goldmann var tidigare aktiv i Miljöpartiet, samma parti som var med och drev igenom den starkt kritiserade pumplagen. Den tvingar större mackar att investera i minst en pump med alternativt drivmedel. Eftersom det kostar tiofalt mer att bygga en gaspump jämfört med en etanolpump väljer nästan alla etanol. Det har gett svåra inlåsningseffekter på bränslemarknaden i ett enda alternativt bränsle, något som många instanser varnade för i remissrundan.

Gröna bilister har inte sett problemet på det sättet. Tvärtom, utbyggnaden av antalet etanolpumpar applåderades flitigt i olika utspel. Inte heller har föreningen gjort något för att få ned bränsleförbrukningen i etanolbilarna. I tider när allt fokus ligger på bränslesnålare bilar har etanolbilarnas genomsnittliga förbrukning ökat med närmare 20 procent sedan 2004 (Vägverket).

I en mycket påkostad kampanj valde föreningen i stället att rikta udden mot bensinbilars förbrukning (finansierad av Naturvårdsverket 2005)

Med så få medlemmar som Gröna bilister har (1 100 enligt egna uppgifter från 2006) räcker inte avgifterna långt, särskilt som föreningen håller sig med bemannat kansli, aktuell hemsida och producerar mängder av informationsmaterial. Finansieringen säkras med offentliga bidrag. Under tre år uppgick stödet enbart från Vägverket till 1,3 miljoner kronor. Det motsvarade närmare 1 200 kronor per medlem.

Föreningen har också lyckats få omfattande stöd från Naturvårdsverket (1,46 miljoner kronor sedan 2004) och från Konsumentverket. Man kan med fog säga att föreningens kampanjer till övervägande del finansieras av skattemedel.

Detta faktum och Mattias Goldmanns dubbla roller gör det svårt att värdera föreningens utspel. Vem säger vad och varför? Vilken hatt har Goldmann på sig när han säger att vi ska åka Taxi 020? Westanders? Gröna bilisters? Taxi 020:s? Eller när han i Gröna bilisters namn i teve säger att etanol ger 57 procents klimatnytta? Talar han bara för föreningen eller samtidigt för Sekab? Eller enbart för Westander? Det här problemet gäller naturligtvis inte bara Goldmann, utan hela föreningen. Var det i själva verket Naturvårdsverket som drev kampanjen mot bensinbilarna? Var det samma verk som beslutade att inte engagera sig i etanolbilarnas skenande förbrukning?

Att byrån Westander och i synnerhet dess miljölobbyist Mattias Goldmann gläds över uppmärksamheten i alla medier är inget konstigt. Säkerligen är många pr-människor avundsjuka över vad de åstadkommit.

Problemet ligger på de medier som inte ställer några kontrollfrågor om vad föreningen står för, vilka dess representanter egentligen är och vilka som har intressen av att deras budskap förs ut.

Även de statliga verkens synnerligen generösa stöd till en så liten förening kan ifrågasättas.

Gröna bilisters genomslag i medierna framstår mer och mer som ett praktexempel på hur det kan gå när man sänker garden inför något man uppfattar som ideellt, i detta fall en förening som bäddar in sitt budskap i ett förment grönt skimmer.

Lasse Svärd

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.