Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Mer farliga partiklar från t-banan än från dubbdäck”

Under en längre tid har det pågått en kampanj mot dubbdäck och trafiksäkerhet i Stockholm med en ensidig medierapportering i frågan. Nu är det två debattörer som påstår att ett dubbdäcksförbud skulle rädda liv och att det inte påverkar trafiksäkerheten. Båda påståendena från debattörerna är enligt vår mening felaktiga.

Det man utelämnar i medierapporteringen och även i debattartikeln i DN är att de två städer som har minst problem med partiklar är Stockholm och Tallinn, enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst. De är två städer som båda tillåter dubbdäck. De städer som har störst problem med partiklar har alla dubbdäcksförbud. Redan där faller påståendet om ett dubbdäcksförbud platt till marken. Man har även kunnat se att de dubbdäcksförbud som har prövats har minskat trafiken, men inte partiklarna i någon nämnvärd omfattning. Det pekar på att man snarare flyttar problemet till andra gator och vägar i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Finns det då problem med partiklar? Ja det gör det, men det finns många olika källor till partiklar. Stearinljus är en orsak, men det kanske allvarligaste problemet ur partikelsynpunkt är Stockholms tunnelbana. Riksdagens utredningstjänst skriver såhär i den rapport som vi har beställt; 

”Dubbdäcksanvändning är bara en av flera källor till partikelutsläpp, och inte nödvändigtvis den största källan till farliga partikelutsläpp. Vägbyggen, fordonsavgaser, användning av salt och sand, tunnelbanan etc. genererar partikelutsläpp. Partiklar insamlade från tunnelbanan i Stockholm ger upphov till mycket mer skador på cellernas DNA än de andra testade partikeltyperna, exempelvis partiklar som bildas i gatumiljö. Det är helt klart att tunnelbanepartiklar är mest skadliga när det gäller förmågan att skada DNA och odlade mänskliga lungceller.”

Det mest allvarliga i debattartikeln är dock påståendet om att inte trafiksäkerheten skulle påverkas av ett nationellt dubbdäcksförbud som vi Moderater starkt motsätter oss. Här utelämnar debattörerna den studie som Trafikverket och VTI har gjort som visar att risken att dö i en trafikolycka ökar med över 40 procent om man kör dubbfritt jämfört med om man kör med dubbdäck i Sverige. Då har man under 10 års tid granskat de faktiskt inträffade dödsolyckorna och inte gjort teoretiska beräkningar. De däcktester som har publicerats i år visar att dubbdäcken är överlägsna friktionsdäcken i trafiksäkerhetshänseende. Vissa europeiska friktionsdäck visar på en fördubblad bromssträcka vid en temperatur på noll grader jämfört med dubbdäck.

Det är alltså ett direkt vilseledande och felaktigt påstående att trafiksäkerheten inte skulle påverkas i Sverige med svenska förhållanden. Sveriges bilister är kloka och en majoritet väljer också dubbdäck. I kombination med bilbälten, ABS-bromsar, antisladdsystem, xenonljus och andra tekniska hjälpmedel så bidrar dubbdäck i allra högsta grad till att nå Riksdagens nollvision om antal döda i trafiken. 

Vi anser att riksdag och regering fortsättningsvis ska stå bakom visionen med noll döda i trafiken. Det är helt oförenligt med förslag om ett nationellt dubbdäcksförbud eller förslag om minskat dubbdäcksanvändande. Det vore djupt olyckligt om utvecklingen av att allt färre döda i trafiken skulle brytas.

Svenska bilister måste få köra tryggt och säkert med dubbdäck.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.