Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Metoo är ett avgrundsskri om inkompetenta chefer”

Inom en arbetsplats är det viktigt med klara regler arbetstagarna emellan. Särbehandling av någons svinaktiga beteende kan inte av något skäl inordnas under begreppet rättvisa, skriver Eva Vingård.
Inom en arbetsplats är det viktigt med klara regler arbetstagarna emellan. Särbehandling av någons svinaktiga beteende kan inte av något skäl inordnas under begreppet rättvisa, skriver Eva Vingård. Other: Claudio Bresciani/TT

Att hänvisa till att det sitter i väggarna och att man inte visste omfattningen är ovärdigt och diskvalificerande. En del av dessa chefer har i andra sammanhang sagt sig vara närvarande och intresserade chefer med en fot i den verklighet de styr. Närvarande var då och i vilken verklighet kan man fråga sig, skriver arbetsmiljöprofessorn Eva Vingård.

Bakom den senaste tidens upprop under de fyndiga hash­taggarna #metoo, #tystnadtagning, #visjungerut, #medvilkenrätt, #närmusikentystnar, #imaktenskorridorer, #teknisktfel, #deadline och åtskilliga fler för varje dag, ligger en obegriplig och vidrig verklighet. Där finns övergrepp av grövsta straffbara sort samt smutsiga och skadliga trakasserier. Mot detta måste vi ha rättsskipning och nolltolerans från och med i dag eller helst igår.

Där finns också bemötanden och handlingar mot kvinnor, som är ett symtom på en allvarlig arbetsmiljöproblematik. Och arbetsmiljön måste vi ändra till det bättre. Som läkare och professor i Arbets- och miljömedicin har jag i egen forskning och som redaktör för flera kunskapssammanställningar god kännedom om både risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön. Och hur de ska åtgärdas för att uppnå en optimal god arbetsmiljö där människor kan vara trygga, produktiva och trivas med sitt arbete. Trakasserier och osunda maktstrukturer tillhör inte den friska arbetsplatsen.

Varje arbetstagare och chef på en arbetsplats, stor eller liten, lyder under arbetsmiljölagen. Dessutom finns Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS). Arbetsmiljölagen är vår äldsta socialförsäkring och nyligen kom en författning om den organisatoriska och sociala miljön, som tydligt poängterar allas lika värde och att trakasserier och särbehandling inte är tillåtna. Arbetsgivaren har laglig skyldighet att känna till och rätta sig efter detta. Och åtgärda!

Bland de chefer som nu uttalar sig uttrycker alla sin avsky och förvåning över vad som försiggått. För att travestera en nyligen bortgången komiker ”Det hade jag ingen aaaaning om”. En del av dessa chefer har i andra sammanhang sagt sig vara närvarande och intresserade chefer med en fot i den verklighet de styr. Närvarande var då och i vilken verklighet kan man fråga sig. Att tiga och hänvisa till att det tillhör kulturen och sitter i väggarna och att man inte visste omfattningen är ovärdigt och diskvalificerande för en ledare.

Följande faktorer är av stor vikt för att skapa den goda, trygga och produktiva arbetsplatsen:

1

En av de viktigaste faktorerna är bra chefer och arbetsledare. Förutom den rent professionella kompetensen är det viktigt att chefer är mogna, socialt kompetenta, närvarande, stödjande och skapar tillit i gruppen. Det något av det viktigaste man kan göra på en arbetsplats är att rekrytera en chef. Den professionella kompetensen är oftast det som främst får styra medan de mer mjuka värdena sedan i verkligheten är det som är avgörande för om gruppen ska lyckas eller ej. En misslyckad chefsrekrytering får man leva med länge och kan helt förstöra en arbetsplats och dess leverans. En chef kan heller inte ha för stor arbetsgrupp att leda. Tanken som var rådande för ett tag sedan med platta organisationer skapade mest förvirring och informella chefer i stället för demokrati. Chefen behöver också stöd av sin egen chef. Den bästa chef går under som en enskild ö. Hela Metoo-kampanjen är ett stort avslöjande och avgrundsskri om mängden och omfattningen av inkompetenta chefer.

2

Rättvisa på arbetsplatsen. Inte millimeterrättvisa utan att det är en ”juste” arbetsplats och att alla vet och omfattar vad som gäller. Detta är viktigt på det organisatoriska planet. Att det finns regler och värderingar som omfattar alla, och att eventuella undantag och speciella mandat är väl och transparant kommunicerade och förklarade. Att vara ett eventuellt geni räcker inte för att undgå att vara en del av en ”juste” arbetsgemenskap. Inom en arbetsplats är det också viktigt med klara regler arbetstagarna emellan. Särbehandling av någons svinaktiga beteende kan inte av något skäl inordnas under begreppet rättvisa.

3

Medarbetarna måste vara delaktiga i det ständigt pågående förändrings- och förbättringsarbetet på arbetsplatsen. Inflytande och stimulans är andra viktiga faktorer för en god arbetsmiljö. Man behöver inte vara vän med alla men man kan vara vänlig mot alla är en bra regel.

Om gamla genier och kulturprofiler har svårt att inordna sig i ovanstående så får vi göra som vi alltid har gjort inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Eliminera det skadliga (som till exempel asbest, lösningsmedel, buller).
4

Ständigt pågående kompetenshöjning. I vår alltmer komplicerade arbetsvärld, där den tekniska utvecklingen går snabbt, är det viktigt med en ständigt pågående utbildning och upprätthållande av kompetens. En höjd pensionsålder är rimlig med tanke på att vi lever längre och är friskare. Att se till att medarbetarna har möjlighet att hänga med i utvecklingen är då en överlevnadsstrategi där ansvaret är delat mellan arbetstagare och arbetsgivare. Utan ständig kompetenshöjning ökar risken för utanförskap och mobbning av andra skäl än att vara kvinna.

5

God kommunikation. De förändringar som görs måste noggrant analyseras och klassificeras som meningsfulla för verksamheten innan de beslutas. När beslutet är fattat måste det kommuniceras så det blir begripligt och meningsfullt för de inblandade. Olika åsikter måste få diskuteras och sakfrågor är inte farligt att ha olika åsikt om. När en sakfråga blir en personfråga och en personkonflikt är det mycket svårt att få till den goda och produktiva arbetsmiljön.

6

Krav och resurser måste någorlunda stämma överens. Att veta vad som behöver utföras men av resursbrist tvingas göra ett sämre jobb är frustrerande och skapar en sämre miljö som kan påverka hälsan.

7

Möjlighet till återhämtning. Att ha höga krav på prestation kan vara stimulerande om man känner att man besitter rätt kompetens. Däremot är det essentiellt att det finns möjlighet för återhämtning för reflektion och vila för alla. Att ständigt behöva gasa för att hinna med skapar ingen bra arbetsmiljö och är ohälsosamt.

Syftet med att ha en arbetsplats med anställda är att en grupp av arbetstagare och chefer gemensamt ska utföra ett arbete och leverera något, som någon annan vill ha. Det kan till exempel vara bilar, teaterpjäser, undervisning, vård, rättsskipning eller teknologi. För att göra detta teamarbete så bra som möjligt krävs att alla samarbetar och verkar åt samma håll. Att det finns bra strukturer, kompetens, goda relationer och emotionell kompetens. Saknas detta blir leveransen lidande och produktiviteten sämre. 

Nyligen publicerade vetenskapliga undersökningar visar att företag som har en bra personal- och arbetsmiljöpolitik är betydligt mer lönsamma på kort och lång sikt jämfört med företag som inte är lika framstående på dessa områden. Rimligtvis gäller detta även konstnärlig produktion.

Om gamla genier och kulturprofiler har svårt att inordna sig i ovanstående så får vi göra som vi alltid har gjort inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Eliminera det skadliga (som till exempel asbest, lösningsmedel, buller). Och en sak kan vi vara säkra på: nya genier och kulturprofiler kommer att dyka upp och om vi genomför det goda lagstadgade arbetsmiljöarbetet blir de inte samtidigt trakasserande och maktgalna svinpälsar.

DN Debatt.26 november 2017

Läs mer på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.