Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-13 11:41

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/migrationspolitiken-maste-rikta-sig-till-de-mest-utsatta/

DN Debatt

DN Debatt. ”Migrationspolitiken måste rikta sig till de mest utsatta”

För Centerpartiet är det angeläget att få tillstånd en bred överenskommelse mellan ansvarsfulla partier. Detta får inte bli ytterligare ett hafsverk, skriver Annie Lööf (C) och Jonny Cato (C). Foto: Centerpartiet

DN DEBATT 4/11. Asylprocessen behöver bli mer rättssäker, vi måste i större utsträckning fokusera på kvotflyktingar och se över hur nyanlända som inte tar sig via lagliga vägar till Sverige kan ta ett större eget ansvar. Och de personer som får avslag ska lämna landet. Det är några av våra ingångar i Migrationskommitténs arbete, skriver Annie Lööf (C) och Jonny Cato (C).

Migrationskommittén har nu inlett sitt arbete. Syftet är att riksdagspartierna ska enas kring en långsiktig och hållbar migrations­politik som en majoritet kan stå bakom. Samtalen är viktiga och nödvändiga. Hösten 2015 var Centerpartiet med och slöt den enda migrationsöverenskommelse som hittills har slutits, eftersom vi tror att långsiktighet och stabilitet är särskilt viktigt när det kommer till migrationspolitiken. Sedan dess har ett lappande och lagande till stor del följt, tillfälliga lagar har följt på varandra. 

Det måste vara slut på det. Sverige behöver nu en migrationspolitik som kan stå sig över tid, och vi är beredda att vara med och ta ansvar för att en sådan kommer på plats. Vi vill hitta gemensamma vägar framåt så att vi kan skapa tydlighet, trygghet och långsiktighet.

För Centerpartiets del är det viktigt att hitta lösningar där medmänsklighet kombineras med ordning och reda. Vi tycker också att Europas länder tillsammans inom EU måste ta ett större ansvar för migrationen. Det är viktigt att utvärdera de tillfälliga lagar som funnits för att få en samlad bild av vilka konsekvenser åtgärderna som där beslutats leder till. Att det nu finns en parlamentarisk kommitté på plats gör att det finns förutsättningar för att skapa den breda överenskommelse som behövs. En sådan kommitté har varit ett mål för Centerpartiet under lång tid.

Det är en grundläggande rättighet att kunna söka asyl, att söka skydd från förföljelse och utsatthet. Vi tycker att det också är självklart att små barn ska kunna återse sin mamma och pappa.

I detta arbete kommer Centerpartiet att stå fast vid våra värderingar. Män­niskor som flyr från krig och förtryck ska kunna söka skydd i Europa och i Sverige. Helt enkelt eftersom det är en grundläggande rättighet att kunna söka asyl, att söka skydd från förföljelse och utsatthet. Vi tycker att det också är självklart att små barn ska kunna återse sin mamma och pappa.

Detta är grundprinciper för oss. Utifrån dem har vi följande ingångar i migrationskommitténs arbete:

1 Fler lagliga vägar till Sverige. Av de 68 miljoner människor i världen som är på flykt, så tar sig en liten del av dessa till Europa för att söka asyl. Men många tvingas ut på farliga vägar för att söka tryggheten och betalar stora summor till kriminella organisationer för att smugglas till Europa och Sverige. Det måste vi komma bort ifrån. Det system vi har i dag, med tusentals människor som riskerar livet för att ta sig hit är inte humant.

Att hitta fler gemensamma lösningar på EU-nivå för att styra om till lagliga vägar där alla Europas länder tar ett gemensamt ansvar är ett sätt. Ett flertal europeiska länder motsätter sig dock ett system där Europas länder tar ett större gemensamt ansvar.

I väntan på att Europas ledare eventuellt får till bredare gemensamma europeiska lösningar måste vi i Sverige göra det vi kan för att rikta om migrationspolitiken till lagliga vägar. Dessa förändringar skulle innebära en migrationspolitik som riktar sig till de mest utsatta och som minskar risken att människor ska tvingas sätta sina liv på spel, samtidigt som de göder kriminella organisationer för att ta sig hit.

2 Fler kvotflyktingar. Att skapa fler lagliga vägar innebär att utöka antalet kvotflyktingar. De allra mest utsatta flyktingarna har ofta små möjligheter att ta sig vidare från konflikternas närområde. Vi vill att Sverige, och övriga EU-länder, i betydligt högre grad prioriterar att ta emot de kvotflyktingar som av UNHCR anses ha störst behov av vidarebosättning.

3 Ökat eget ansvar för nyanlända. Det är inte självklart att de som söker sig till Sverige på farliga vägar ska få tillgång till samma förmåner som någon som kommit till Sverige på laglig väg, eller som de människor som under många år har varit i Sverige och betalat skatt och jobbat ihop till en egen sjukpenninggrundande inkomst. Det kan vara motiverat att man då inte har tillgång till alla välfärdsförmåner.

Centerpartiet tycker sedan länge att det är rimligt att man kvalificerar sig in i ersättnings­systemen, precis som människor som är födda och uppvuxna i Sverige gör. Det kan till exempel handla om att begränsa dagarna i föräldraförsäkringen eller om att etableringsersättningen görs om till ett etableringslån.

Vi är också beredda att se över om sättet man har tagit sig till Sverige på ska påverka möjligheten till permanent uppehållstillstånd. Vår uppfattning är att permanenta uppehållstillstånd är bättre ur integrationssynpunkt, men vill inom ramen för migrationskommittén se över på vilka grunder man ska få permanenta respektive tillfälliga uppehållstillstånd. Kvotflyktingar bör prioriteras genom att få tillgång till välfärdstjänsterna på samma villkor som människor som är födda i Sverige, och permanenta uppehållstillstånd.

4 Bättre fungerande asylprocess. Vi måste också ha en rättssäker och bättre fungerande asylprocess för de människor som kommer till Sverige och söker asyl på plats här. En viktig del i detta är att se till att personer som verkligen inte kan återvända till sitt hemland inte hamnar i limbo. Det kan till exempel handla om att landet vägrar släppa in dem, då måste de kunna få uppehållstillstånd och påbörja en integration i Sverige. Vi måste också utreda om säkerhetsbedömningarna av olika länder behöver bli bättre och hur domstolarna kan få en tydligare roll i bedömningarna.

5 Avslag betyder alltid att man måste lämna landet. Har man fått avslag på sin asylansökan så är det självklart att man måste lämna landet, vi vill se över hur Migrationsverket ska kunna arbeta för att öka det frivilliga såväl som det tvångsmässiga återvändandet.

För Centerpartiet är det angeläget att få till stånd en bred överenskommelse mellan ansvarsfulla partier. Detta får inte bli ytterligare ett hafsverk. Asylprocessen behöver bli mer rättssäker, vi måste i större utsträckning fokusera på kvotflyktingar och se över hur nyanlända som inte tar sig via lagliga vägar till Sverige kan ta ett större eget ansvar. Och de personer som får avslag ska lämna landet. Detta handlar om att kombinera medmänsklighet med ordning och reda och är i grunden en politik som Centerpartiet drivit de senaste åren.

Vi vill nu se en ordentligt genom­arbetad lagstiftning som håller över tid och därmed röra oss bort från tillfälliga lösningar. Det skulle gynna både Sverige och de människor som behöver och söker skydd.